Av Leif Boström, Täby
Uppdaterad 11 sept 1998

I antavlorna finns även möjliga personer medtagna och förmodligen finns det felaktigheter. Antavlorna bygger främst på egen forskning, men även andra forskares resultat har använts. Jag är tacksam för rättelser och kompletteringar.

1

Margreta Kristina Pousard. Född 1854-12-07 i Hudiksvall (C:2). Död 1932. Flyttade 1874-10-30 från Hudiksvall till obestämd ort (Hudiksvall B:4, Bertil Gelland). Flyttade 1875-10-16 från Värmdö (AB) till Hudiksvall (Hudiksvall AI:18b, Bertil Gelland). Flyttade 1879-11-21 från Hudiksvall till Gävle (Hudiksvall AI:18b, Bertil Gelland). Inflyttad 1879 till Gävle (Jarl Pousar). Utom äktenskap Gift med Per Johan Andersson. (Bokhållare. Född 1855-09-16 i Norrby, Vendel. Död 1941.) (Far 2, Mor 3)

---------------------- Generation I ----------------------

2

Nils Nilsson Pousard. Borgare och fiskare i Hudiksvall. Född 1816-09-04 i Hudiksvall. Säges hava drunknat på sommaren 1879 i Söderhamns skärgård (Hudiksvall AI:18b, Bertil Gelland, Jarl Pousar). Arrenderade hela Kråkön. Han var den första i Hudiksvallstrakten som hade motorbåt. "Tant Lotta" Sikström adopterades sedan alla i hennes familj dött i lungsot. Fosterdotter: Charlotta Sikström, f 16/2 1847. Gift 1841-06-05 i Hudiksvall med efterföljande ana. Skiljebrev mellan dessa makar är utfärdat af domkapitlet i Upsala (husförhörslängd Hudiksvall, Bertil Gelland). (Barn 1, Far 4, Mor 5)

3

Margreta Andersdotter. Född 1816-09-04 i Östertanne, Bergsjö (C:3). Född 1816-04-09 enligt husförhörslängder i Hudiksvall. Död 1880-09-18 i Hudiksvall (Jarl Pousar). Inflyttad 1836 till Hudiksvall. Baptistdop 1877-02-20 i Söderhamn (Hudiksvall AI:18b, Bertil Gelland). En stor del av hennes anor är hämtade ur bokserien Min Släkt, och innehåller troligen felaktigheter. Gift 1841-06-05 i Hudiksvall med föregående ana. Skiljebrev mellan dessa makar är utfärdat af domkapitlet i Upsala (husförhörslängd Hudiksvall, Bertil Gelland). (Barn 1, Far 6, Mor 7)

--------------------- Generation II ---------------------

4

Nils Nilsson Pousard. Borgare i Hudiksvall. Född 1792-04-04 i Strömsbruk, Harmånger (C:3). Fosterson hos borgaren Johan Hellman, f 1747 och hans hustru Christina Stark, f 1754, i Hudiksvall. Hade fosterbarn. Olava Gustafva Ellvin, f 6/9 1842. Gift 1815-11-25 i Hälsingtuna med efterföljande ana. (Barn 2, Far 8, Mor 9)

5

Lisa Persdotter. Född 1787-05-05 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (C:2). Gift 1815-11-25 i Hälsingtuna med föregående ana. (Barn 2, Far 10, Mor 11)

6

Anders Persson. Född 1783-08-27 i Östertanne s8, Bergsjö. Torpare i Östertanne, Bergsjö. Gift med efterföljande ana. (Barn 3, Far 12, Mor 13)

7

Karin Eriksdotter Mört. Född 1786-07-14 i Västertanne, Bergsjö. Död 1853-06-08 i Östertanne, Bergsjö. Gift med föregående ana. (Barn 3, Far 14, Mor 15)

 

--------------------- Generation III ---------------------

8

Nils Göransson Pousar. Född 1758-07-01 i Strömsbruk, Harmånger (C:3). Död av ålderdom 1836-09-12 i Strömsbruk, Harmånger (C:4). Bruksarbetare i Strömsbruk, Harmånger. Gift 1:o 1785-03-28 i Harmånger (C:3) med efterföljande ana. Gift 2:o 1806-12-26 i Harmånger (C:4) med Cathrina Nyberg. ( Född 1778-09-30 i Hudiksvall. Död av bröstfeber 1834-02-24 i Strömsbruk, Harmånger (C:4).) (Barn 4, Far 16, Mor 17)

9

Karin Nilsdotter. Född 1751-12-25 i Hanskböle, Rogsta (C:1). Död av håll och styng 1806-03-24 i Strömsbruk, Harmånger (C:4). Dopvittnen: Eric Hansson i Eken? och dess hust: Carin Mathsdotter, Hans Jonsson i Garluö och dess hustru Caren Jonsdotter, Drängen Jon Jonsson i Åker och pigan Caren Olofsdotter i Bästdal. Gift 1785-03-28 i Harmånger (C:3) med föregående ana. (Barn 4, Far 18, Mor 19)

10

Per Nilsson. Född 1718. Döpt 1719-01-18 i Tunbyn, Hälsingtuna (C:1). Död av ålderdomsbräcklighet 93 år gammal 1811-01-18 i Tunby, Hälsingtuna (C:3). Bonde i Tunby, Hälsingtuna. Dopvittnen: Lars Olsson Fiskeby, Lars Jonsson Fiskeby, bägges hustrur. Gift 3 gånger, haft 15 barn, minst 5 levde vid dödsfallet. Gift 1:o 1744-11-04 i Hälsingtuna (C:2) med Kerstin Larsdotter. (Född i Fiskeby, Hälsingtuna (C:2 vigselnotis). Död omkring 1773 i Tunbyn, Hälsingtuna (AI:1).) Gift 2:o 1774-07-25 i Hälsingtuna (C:2) med Brita Persdotter. (Född 1744 i Idenor (AI:1, C:2 vigselnotis). Född i Hälsingtuna (AI:1). Död 35 år gammal av lungsot 1778 i Tunbyn, Hälsingtuna (AI:1).) Gift 3:o 1779-10-16 i Hälsingtuna (C:2) med efterföljande ana. (Barn 5, Far 20, Mor 21)

11

Brita Larsdotter. Född 1744-07-15 i Hallen, Idenor (C:1). Dopvittnen: Er. Pädersson i Vik och hans hustru, Jöns Svensson ibid och hans hustru, Arvid Larsson ibid, pig Marg Jönsdotter (Thomas Sverker) Änka från Idenor sn (C:2 vigselnotis). Gift 1779-10-16 i Hälsingtuna (C:2) med föregående ana. (Barn 5, Far 22, Mor 23)

12

Per Persson. Född 1750-08-05 i Östertanne s8, Bergsjö. Död 1811-04-21 i Östertanne s8, Bergsjö. Bonde i Östertanne s8, Bergsjö. Gift 1780-11-05 med efterföljande ana. (Barn 6, Far 24, Mor 25)

13

Karin Andersdotter. Född 1758-08-03 i Gamsäter 5, Bergsjö. Gift 1780-11-05 med föregående ana. (Barn 6, Far 26, Mor 27)

14

Erik Hansson Mört. Född 1747-10-04 i Östertanne 8, Bergsjö. Död 1790-04-01 i Finland. Soldat vid Häls. reg. Bosatt i Östertanne. Gift 1774-11-06 med efterföljande ana. (Barn 7, Far 28, Mor 29)

15

Margeta Olofsdotter. Född 1747-09-28 i Bjåsta 1, Bergsjö. Änka och omgift, Sveriges släktregister Bergsjö 12M4. Gift 1774-11-06 med föregående ana. (Barn 7, Far 30, Mor 31)

 

--------------------- Generation IV ---------------------

16

Göran Nilsson Pousar. Född 1732 i Galtströms bruk. Död av lungsot 1793-02-14 i Strömsbruk, Harmånger. Bruksarbetare i Strömsbruk, Harmånger. Ägt försvarlig kristendomskunskap och fört en stilla vandel i 61 år och 14 dagar. Gift 1757-06-19 i Harmånger (C:3) med efterföljande ana. (Barn 8, Far 32, Mor 33)

17

Kerstin Hansdotter. Född 1734-10-06 i Sund, Idenor (C:1). Dopvittnen: Jöns Janss .. h Helena, Pär Ersson i Sund och hans hustru. Gift 1757-06-19 i Harmånger (C:3) med föregående ana. (Barn 8, Far 34, Mor 35)

18

Nils Persson. Bonde i Bästdal, Rogsta. Född 1703-01-04 i Hanskböle, Rogsta (C:1). Död av hastig feber 54 år och 8 månader gammal 1758-02-14 i Bästdal, Rogsta (C:1). Gift med efterföljande ana. (Barn 9, Far 36, Mor 37)

19

Karin Jonsdotter. Född 1717-02-02 i Garluö, Rogsta (C:1). Död i hetsig feber 1790-06-24 i Bästdal, Rogsta (C:1). Gift med föregående ana. (Barn 9, Far 38, Mor 39)

20

Nils Persson. Bonde i Tunbyn 1. Född omkring 1685 i Tunbyn, Hälsingtuna. Död 86 år gammal 1771-10-17 i Tunbyn, Hälsingtuna (C:2). Gift 1712-11-10 i Hälsingtuna (C:1) med efterföljande ana. (Barn 10, Far 40, Mor 41)

21

Elisabet Svensdotter. Född omkring 1675 i Hållsta, Hälsingtuna. Död av kräfta i mun 75 år gammal 1750 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (db, Thomas Sverker). Gift 1712-11-10 i Hälsingtuna (C:1) med föregående ana. (Barn 10, Far 42, Mor 43)

22

Lars Larsson. Bonde, landbonde i Östra Hallen, husman i Kalfswad. Född 1694 i Hallen, Idenor. Död i Uppsalafebern 66 år gammal 1760-02-10 i Hallen, Idenor (C:1). Betalat för barnkläder till kyrkan 1729-06-22 i Idenor (LIb:1). Gift 1:o med (Lars Larsson betalade testamente efter sin hustru 1727-02-12 i Hallen, Idenor (LIb:1).) Betalat för Cronan till kyrkan 1721-11-05 i Hallen, Idenor (LIb:1). Gift 2:o 1727 i Idenor med efterföljande ana. Betalat som brudfolk till kyrkan 1727-10-02 i Idenor (LIb:1). Betalat för kyrkans krona till kyrkan 1727-10-22 i Idenor (LIb:1). Vigselbok börjar 1729. Fann ej bland vigda 1729-1746. (Idenor C:1 1729-1801). (Barn 11)

23

Brita Simonsdotter. Född omkring 1703-03-.. i Färila (X) (Idenor C:1 dödsnotis, AI:2). Död av ålderdomsbräcklighet och bröstsjuka 1771-12-21 i Östra Hallen, Idenor (C:1). 69 1/2 år gammal. Haft 3 barn, 2 levde vid dödsfallet. Varit blind i 3 år. Föräldrarna var bondefolk. Ej funnen i kyrkoböcker i Färila. Gift 1727 i Idenor med föregående ana. Betalat som brudfolk till kyrkan 1727-10-02 i Idenor (LIb:1). Betalat för kyrkans krona till kyrkan 1727-10-22 i Idenor (LIb:1). Vigselbok börjar 1729. Fann ej bland vigda 1729-1746. (Idenor C:1 1729-1801). (Barn 11)

24

Per Persson. Född 1727-02-26 i Östertanne s8, Bergsjö. Död 1798-11-27 i Östertanne s8, Bergsjö. Bonde i Östertanne, Bergsjö. Gift 1749-11-14 med efterföljande ana. (Barn 12, Far 48, Mor 49)

25

Brita Olofsdotter. Född 1729-01-07 i Gamsäter 2, Bergsjö. Död av förstoppning 1796-02-22 i Östertanne s8, Bergsjö. Gift 1749-11-14 med föregående ana. (Barn 12, Far 50, Mor 51)

26

Anders Andersson. Född 1709-02-14 i Kyrkbyn 2, Hassela. Död 1759-02-10. Måg och bonde i Gamsäter 5, Bergsjö. Gift 1738-11-22 med efterföljande ana. (Barn 13, Far 52, Mor 53)

27

Brita Svensdotter. Född 1717-04-19 i Gamsäter 5, Bergsjö. Död 1799-02-25 i Gamsäter 5, Bergsjö. Gift 1738-11-22 med föregående ana. (Barn 13, Far 54, Mor 55)

28

Hans Andersson. Född 1712-12-05 i Östertanne 8, Bergsjö. Död av lungsot 1760-05-23. Bonde i Östertanne 8, Bergsjö. Gift 1735-10-22 med efterföljande ana. (Barn 14, Far 56, Mor 57)

29

Karin Eriksdotter. Född 1711-11-22 i Västertanne 3, Bergsjö. Gift 1735-10-22 med föregående ana. (Barn 14, Far 58, Mor 59) 30 Olof Eriksson. Född 1708-12-24 i Bjåsta 1, Bergsjö. Död 1780-06-14. Bonde i Bjåsta 1. Gift 1:o 1734-10-09 med Margeta Jonsdotter. ( Född 1710-03-15 i Hulte 1, Bergsjö. Död 1745-10-28 i Bjåsta, Bergsjö.) Gift 2:o 1746-10-15 med efterföljande ana. (Barn 15, Far 60, Mor 61)

 

31

Anna Hansdotter. Född 1727-08-08 i Bjåsta, Bergsjö. Död 1764-09-24. Gift 1746-10-15 med  föregående ana. (Barn 15, Far 62, Mor 63)

---------------------- Generation V ----------------------

32

Nils Philipsson Pousar. Född 1706-05-07 i Galtströms bruk. Död 1764-01-05 i Strömsbruk, Harmånger. Hammarsmed i Strömsbruk, Harmånger. Flyttade 1736 från Galtströms bruk till Strömsbruk, Harmånger. Genom sina föräldrars försorg har han någorlunda försvarligt lärt sig första Christendomens huvudstycken. Vid .. tilltagande tjänst hos åtskilliga, både i Njurunda och .., viltid wad vederbörandes goda loford. På sit 20 ålders år gaf sig i hammarsmedjan wid Galtström, och på sit 25, ingick äktenskap med .. efterlåtna änkan, hustru Brita Jöransdr. Aflat med henne 5 barn, 4 söner och 1 dotter, ibland hvilka dottran och 2ne söner är döda. Blef 2ne år tilbaka, rörd af slag i wänstra sidan, kom sig liknad föra i grawen blef ånyo d 3 sistl. Jan af samma swåra anstöt i högra sidan angripen, och det så häftigt at han strgt blef mal= och känslo=lös, och sedan dödde natten måt den 5 sedan han lefwat 58 år och 8 månader. Gift 1730 med efterföljande ana. (Barn 16, Far 64, Mor 65)

33

Brita Göransdotter. Född 1701-03-17 i Galtströms bruk. Död 1786-01-06 i Strömsbruk, Harmånger (C:3). Gift 1730 med föregående ana. (Barn 16, Far 66, Mor 67)

34

Hans Eriksson. Landbonde i Sund, Idenor. Född omkring 1708 i Rästa, Harmånger (Idenor C:1 dödsnotis, Harmånger C:2 vigsel). Död hastigt 26 år gammal 1734-07-21 i Sund, Idenor (C:1). Gift 1731-05-30 i Harmånger (C:2) med efterföljande ana. (Barn 17, Far 68, Mor 69)

35

Karin Larsdotter. Född 1707 i Hanick, Harmånger (C:2 vigselnotis). Gift 1731-05-30 i Harmånger (C:2) med föregående ana. (Barn 17, Far 70, Mor 71)

36

Per Nilsson. Bonde i Hanskböle. Född omkring 1676. Död 1741-01-25 i Hanskböle, Rogsta (C:1). "lefde allenast 13 dygn efter sin hustru, 65 år gammal" (Dödsnotis C:1). Gift med efterföljande ana. (Barn 18)

37

Sara Eriksdotter. Död 1741-01-06 i Hanskböle, Rogsta (C:1). Gift med föregående ana. (Barn 18)

38

Jon Hansson. Bonde i Garluö. Född 1685-09-.. (Rogsta AI:2). Död av ålderdomsbräcklighet 1777-03-26 i Garluö, Rogsta (C:1). Gift med efterföljande ana. (Barn 19)

39

Annika Eriksdotter. Född 1689-09-.. (Rogsta AI:2). Död av ålderdomsbräcklighet 1775-01-29 i Garluö, Rogsta (C:1). Gift med föregående ana. (Barn 19)

40

Per Nilsson. Bonde i Tunbyn 1. Född 1653 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (db, Thomas Sverker). Död 87 1/2 år gammal 1740 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (Thomas Sverker). Gift med efterföljande ana. (Barn 20, Far 80)

41

Helena. Född 1663 (Thomas Sverker). Död 53 år gammal 1716 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (db, Thomas Sverker). Gift med föregående ana. (Barn 20)

42

Sven Bengtsson. Bonde i Hållsta 3 (Hålstad). Nämnd i jb bl a 1705-14, 12.12 öresland. Förmodligen gift tre gånger. Företrädaren till hemmanet hette Erik Ingemarsson. (Thomas Sverker). Gift 1:o före 1690 med efterföljande ana. Gift 2:o 1709 i Hälsingtuna (vb, Thomas Sverker) med Kerstin. () Gift 3:o med Anna Olofsdotter. ( Född 1656. Död 87 år gammal, änka efter Sven 1743 i Hållsta 3, Hälsingtuna (Thomas Sverker).) (Barn 21)

43

Död före 1709. Gift före 1690 med föregående ana. (Barn 21)

48

Per Persson. Född 1676 i Älgered 10, Bergsjö. Död 1757 i Östertanne s8, Bergsjö. Köpte hemmanet Tanne s8 (Östertanne) 1712. Bonde. Gift 1:o 1710-09-21 med efterföljande ana. Gift 2:o 1745 med Margeta Jonsdotter. ( Född 1690-09-.. i Svedje 1, Hassela. Död av ålderdom 1779-03-22.) (Barn 24, Far 96, Mor 97)

49

Kerstin Persdotter. Född 1683-11-23 i Ede 1, Bergsjö. Död 1744-11-21 i Östertanne s8, Bergsjö. Gift 1710-09-21 med föregående ana. (Barn 24, Far 98, Mor 99)

50

Olof Eriksson. Född 1688-09-14 i Gamsäter 2 (4), Bergsjö. Död 1739-04-27 i Gamsäter 2 (4), Bergsjö. Bonde i Gamsäter 2 (4). Gift 1718 med efterföljande ana. (Barn 25, Far 100, Mor 101)

51

Karin Andersdotter. Född 1691-03-16 i Vade 2, Bergsjö. Död 1759-12-08 i Gamsäter 2 (4), Bergsjö. Gift 1718 med föregående ana. (Barn 25, Far 102, Mor 103)

52

Anders Hansson. Född 1661-03-27 i Kyrkbyn 2, Hassela. Död 1734-01-21. Sockenskrivare, nämndeman, kyrkvärd och bonde i Kyrkbyn 2, Hassela. Gift med efterföljande ana. (Barn 26, Far 104, Mor 105)

53

Anna Hansdotter. Född 1677-03-31 i Trösten, Bergsjö. Död 1735-10-31. Dotter till husman Hans Larsson och hans hustru Margeta Larsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 26)

54

Sven Hansson. Född 1687 i Gamsäter 5, Bergsjö. Död Omkommen under ett svårt yrväder 1725-03-04 på Älgeredsjöns is. Återfunnen två dagar senare. Bonde i Gamsäter.. Gift 1713-10-18 med efterföljande ana. (Barn 27, Far 108, Mor 109)

55

Brita Andersdotter. Född 1687-02-.. i Vade 2, Bergsjö. Gift 1713-10-18 med föregående ana. (Barn 27, Far 110, Mor 111)

56

Anders Andersson. Född 1675-11-.. i Kyrkbyn, Hassela. Död 1762-02-15. Köpte år 1712 halva hemmanet Östertanne nr 8. Gift 1711-12-28 med efterföljande ana. (Barn 28, Far 112, Mor 113)

57

Anna Hansdotter. Född 1683-09-.. i Skrämsta, Bergsjö. Död av ålder 1773-05-03. Gift 1711-12-28 med föregående ana. (Barn 28, Far 114, Mor 115)

58

Erik Larsson. Född 1676-09-27 i Västertanne 3, Bergsjö. Död av tvinsot 1742-05-27. Bonde i Västertanne 3. Gift 1706 med efterföljande ana. (Barn 29, Far 116, Mor 117)

59

Helena Eriksdotter. Född 1679-07-.. i Skrämsta 2, Bergsjö. Död av ålder 1765-08-21. Gift 1706 med föregående ana. (Barn 29, Far 118, Mor 119)

60

Erik Olofsson. Född 1675-12-02 i Bjåsta 1, Bergsjö. Död 1734-12-23. Bonde i Bjåsta 1. Gift 1705 med efterföljande ana. (Barn 30, Far 120, Mor 121)

61

Anna Andersdotter. Född 1678-04-01 i Högen 1, Bergsjö. Död av ålder 1768-03-17. Gift 1705 med föregående ana. (Barn 30, Far 122, Mor 123)

62

Hans Hansson Bergroth. Född 1700-10-20 i Älgered, Bergsjö. Död 1788-09-28. Soldat vid Häls. reg., bosatt i Bjåsta, Bergsjö. Gift 1726-10-23 med efterföljande ana. (Barn 31, Far 124, Mor 125)

63

Gölin Eriksdotter. Född 1702-08-24 i Berge, Hassela. Död 1791-12-20. Gift 1726-10-23 med föregående ana. (Barn 31, Far 126, Mor 127)

--------------------- Generation VI ---------------------

64

Philip Claesson Pousar. Född i Galtströms bruk. Död 1735-05-04 i Galtströms bruk. Hammarsmed, sedan Mästersmed vid Galtströms bruk. Gift 1699-06-25 i Galtströms bruk med efterföljande ana. (Barn 32, Far 128, Mor 129)

65

Margreta Nilsdotter. Född omkring 1678 (Olof Rosenius). Död som mästersmedsänka, 78 år gammal 1756 i Hammarby bruk, Ovansjö (X) (Olof Rosenius). Begravd 1757-01-01 i Ovansjö (X) (Olof Rosenius). Gift 1699-06-25 i Galtströms bruk med föregående ana. (Barn 32)

66

Göran Andersson. Född 1666. Död 1707-01-20 i Galtströms bruk. Hammarsmed vid Galtsröms bruk. Gift med efterföljande ana. (Barn 33)

67

Karin Mattsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 33)

68

Erik Olofsson. Gift med efterföljande ana. (Barn 34)

69

Karin Hansdotter. Gift med föregående ana. (Barn 34)

70

Lars Larsson. Född omkring 1668 i Hånick, Harmånger (Bo Smeder, åldersuppgift i dödsnotis). Död 1741 i Hånick, Harmånger (Bo Smeder). Gift med efterföljande ana. (Barn 35, Far 140, Mor 141)

71

Kerstin Jönsdotter. Född omkring 1672 i Forsa, Harmånger (Bo Smeder, åldersuppgift i dödsnotis). Död 1742 i Hånick, Harmånger (Bo Smeder). Gift med föregående ana. (Barn 35, Far 142, Mor 143)

80

Nils Persson. Bonde i Tunbyn 1. Född 1621 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (roteringslängd 1640, Thomas Sverker). Nämnd från 1660 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (jordebok, Thomas Sverker). Hemmanet omfattade i 1683 års jordebok 6 öresland, men detta är förmodligen fel eftersom hemmanet i alla andra längder omfattade 8 öresland. Gift (Barn 40, Far 160)

96

Per Eriksson. Född 1629 i Älgered 10, Bergsjö. Död 1710 i Älgered 10, Bergsjö. Nämnd som bonde i Älgered 10 enl. 1660-1690 års jb. Gift med efterföljande ana. (Barn 48, Far 192)

97

Brita Matsdotter. Född 1635. Död 1692 i Älgered 10, Bergsjö. Gift med föregående ana. (Barn 48)

98

Per Olofsson. Född 1650 i Sveg/Z. Död 1693 i Ede 1, Älgered, Bergsjö. Måg och bonde i Ede 1, "Älgered 1", Bergsjö. Gift med efterföljande ana. (Barn 49)

99

Kerstin Pålsdotter. Född 1650 i Ede 1, Älgered, Bergsjö. Död 1736-05-14 i Grantjärn, Stöde. Gift med föregående ana. (Barn 49, Far 198, Mor 199)

100

Erik Olofsson. Född 1657 i Hålsjö, Norrbo/X. Död 1730-12-10 i Gamsäter 3, Bergsjö. Måg och bonde i Gamsäter 3, Bergsjö. Gift 1686 med efterföljande ana. (Barn 50, Far 200, Mor 201)

101

Brita Larsdotter. Född 1661-09-01 i Gamsäter 3 (5), Bergsjö. Död 1754-03-03 i Gamsäter 3 (5), Bergsjö. Gift 1686 med föregående ana. (Barn 50, Far 202, Mor 203)

102

Anders Persson. Född 1649 i Bredåker, Bergsjö. Död 1736-06-20 i Vade 2, Bergsjö. Måg och bonde i Vade 2, Bergsjö. Gift 1676 med efterföljande ana. (Barn 51, Far 204, Mor 205)

103

Karin Hansdotter. Född 1646 i Vade 2, Bergsjö. Död 1718-04-.. i Vade 2, Bergsjö. Gift 1676 med föregående ana. (Barn 51, Far 206, Mor 207)

104

Hans Andersson. Född 1622 i Kyrkbyn 2, Hassela. Död 85 år gammal 1707-09-01. Nämnd som bonde i Kyrkbyn 2 enl. 1660-1685 års jb. Hemman skattat 6 öresland. Gift 1657 med efterföljande ana. (Barn 52, Far 208, Mor 209)

105

Gölin Hansdotter. Född 1624 i Berge 1, Hassela. Död 1707-09-01. Makarna dog på samma dag. Troligen dotter till Hans Stensson. Gift 1657 med föregående ana. (Barn 52, Far 210)

108

Hans Svensson. Född 1659-10-.. i Gamsäter 5, Bergsjö. Död 1735-05-05. Nämndeman och bonde i Gamsäter. Gift 1686 med efterföljande ana. (Barn 54, Far 216, Mor 217)

109

Brita Eriksdotter. Född 1655 i Vade 4, Bergsjö. Död 1738-02-25. Gift 1686 med föregående ana. (Barn 54, Far 218, Mor 219)

110

Anders Persson. Född 1649 i Bredåker, Bergsjö. Död 1736-06-20 i Vade 2, Bergsjö. Anförlust, se sida 8.

111

Karin Hansdotter. Född 1646 i Vade 2, Bergsjö. Död 1718-04-.. i Vade 2, Bergsjö. Anförlust, se sida 8.

112

Anders Andersson. Född omkring 1640. Härstamning okänd. Nämnd som landbonde vid Prästbordet, "Hagen", Kyrkbyn, Hassela. Gift med efterföljande ana. (Barn 56)

113

Kerstin Svensdotter. Född omkring 1650. Härstamning okänd. Gift med föregående ana. (Barn 56)

114

Hans Olofsson. Född 1640. Död 1704. Härstamning okänd. Soldat vid Häls. reg. Bosatt i Skrämsta, Bergsjö. Gift 1673 med efterföljande ana. (Barn 57)

115

Brita Persdotter. Född 1643. Död 1715. Härstamning okänd. Gift 1673 med föregående ana. (Barn 57)

116

Lars Eriksson. Född 1636-03-20 i Västertanne 3, Bergsjö. Död 1724-09-20. Bonde i Västertanne 3. Gift 1675 med efterföljande ana. (Barn 58, Far 232, Mor 233)

117

Margeta Tholsdotter. Född 1650-01-.. i Hassela. Död 1726-04-05. Gift 1675 med föregående ana. (Barn 58)

118

Erik Persson. Född 1647-01-29 i Skrämsta 2, Bergsjö. Död 1734-05-10. Bonde i Skrämsta 2. Gift 1675 med efterföljande ana. (Barn 59, Far 236, Mor 237)

119

Karin Larsdotter. Född 1649. Död 1724-10-15. Härstamning okänd. Gift 1675 med föregående ana. (Barn 59)

120

Olof Eriksson. Född 1650-05-07 i Bjåsta 1, Bergsjö. Död 1723-11-07. Bonde i Bjåsta 1. Gift 1670 med efterföljande ana. (Barn 60, Far 240, Mor 241)

121

Karin Jonsdotter. Född 1649. Död 1721-05-21. Länsmansdotter från Bergsjö. Gift 1670 med föregående ana. (Barn 60)

122

Anders Jonsson. Född 1636 i Högen 1, Bergsjö. Död 1716. Kyrkvärd och bonde i Högen 1, Bergsjö. Gift 4 gånger. Gift med efterföljande ana. (Barn 61, Far 244, Mor 245)

123

Helena Hansdotter. Född 1640. Härstamning okänd. Gift med föregående ana. (Barn 61)

124

Hans Stigsson. Född 1665 i Gamsäter 4, Bergsjö. Död 1705. Soldat vid Häls. reg. och bonde i Hulte 2. Gift med efterföljande ana. (Barn 62, Far 248, Mor 249)

125

Anna Persdotter. Född 1670. Härstamning okänd. Gift med föregående ana. (Barn 62)

126

Erik Hansson. Född 1669-12-.. i Kyrkbyn 2, Hassela. Död 1746-06-05. Klockare i Hassela. Bosatt i Nordanbro. Varit klockare i 30 år. Gift 1694 med efterföljande ana. (Barn 63, Far 252, Mor 253)

127

Karin Andersdotter. Född 1668-08-.. i Nordanbro 3, Hassela. Död 95 år gammal 1763-10-22. Gift 1694 med föregående ana. (Barn 63, Far 254, Mor 255)

--------------------- Generation VII ---------------------

128

Claës Pousar. Född 1647 i Forsmarks bruk. Begravd 1713-10-01 i Galtströms bruk. Hammarsmed vid Galtströms bruk. Möjligen son till Nicolas Pasar, ty Nils Klassons far kallas Klas Klasson i dödsnotis 25/2 1731 i Njutånger. Trolig son till Philip, finns vid Älvkarleby 1671-74, det senare året som gift. Han avflyttar från Älvkarlebybruken efter sitt giftermål och är hammarsmed vid Galtströms bruk 1678-95. I 1695 års mtl stavas namnet Bussard. Han har då förutom hustrun även två söner i hushållet. Gift med efterföljande ana. (Barn 64, Far 256)

129

Karin Nilsdotter. Född omkring 1660 i Njurunda. Död 1717-09-29 i Galtströms bruk. Gift med föregående ana. (Barn 64)

140

Lars Larsson. Död 1688 i Hånick, Harmånger (Bo Smeder). Nämnd som brukare av gården 1652 i Hånick, Harmånger (Bo Smeder). Gift med efterföljande ana. (Barn 70)

141

Kerstin Nilsdotter. Född omkring 1623 (Bo Smeder, åldersuppgift i dödsnotis). Död 1707 i Hånick, Harmånger (Bo Smeder). Gift med föregående ana. (Barn 70)

142

Jöns Jönsson. Bonde i Forsa. Född omkring 1646 i Forsa, Harmånger (Bo Smeder, åldersuppgift i dödsnotis). Död 1703 i Forsa, Harmånger (Bo Smeder). Troligen son till Jöns Danielsson (Bo Smeder). Gift med efterföljande ana. (Barn 71, Far 284, Mor 285)

143

Margeta (Märit) Olofsdotter. Född omkring 1648 i Vattlång, Harmånger (Bo Smeder, åldersuppgift i dödsnotis). Död 1722 i Forsa, Harmånger (Bo Smeder). Troligen dotter till denne Olof Jonsson (Bo Smeder). Gift med föregående ana. (Barn 71, Far 286, Mor 287)

160

Per Nilsson. Bonde på Tunbyn 1. Född 1582 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (roteringslängd 1640, Thomas Sverker). Nämnd 1604 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (Thomas Sverker). Nämnd mellan 1620 och 1644 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (mtl, Thomas Sverker). Thomas Sverker har en lucka avseende mantalslängderna i Tunbyn därefter. Nämnd sista gången 1655 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (jordebok, Thomas Sverker). Per Nilsson nämnd från 1620 är säkerligen identisk med PN som står för hemmanet vid mantalsbeskattningen 1604. Troligen son eller måg till företrädaren Nils Jakobsson. Fick böta 3 mark för ogill väg 1622. Han kärade 1624 till knekt Erik Persson i Tunbyn för det han med berått mod kommit fram till honom med draget svärd och vill göra honom skada. Erik Persson dömdes för detta böta 40 mark samt ytterligare 40 mark för att han var skyldig två tunnor säd och två gillingar hö efter 21 kap Konungabalken (dombok 1624). (Thomas Sverker) Erik Persson nämns mellan 1613 och 1619 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (Thomas Sverker). Gift (Barn 80, Far 320)

192

Erik Persson. Född 1600 i Älgered 10, Bergsjö. Nämnd som bonde i Älgered 10 enl. 1631-1650 års jb. (Hem.-skatt 6 öresl. 9 pngl.) Gift (Barn 96, Far 384)

198

Pål Andersson. Född omkring 1625. Arrendator och klockare i Prästbordet, Hassela, sen bonde i Ede 1,. "Älgered 1"; Bergsjö. Gift med efterföljande ana. (Barn 99)

199

Kerstin Persdotter. Född 1625. Utflyttad från Hassela. Gift med föregående ana. (Barn 99)

200

Olof Persson. Född 162. i Hålsjö 6, Norrbo. Troligen son till Per Ersson. Nämnd som bonde i Hålsjl 6 (7) enl. 1641-1656 års jb. Gift med efterföljande ana. (Barn 100, Far 400)

201

Karin Eriksdotter. Född 162.. Härstamning okänd. Gift med föregående ana. (Barn 100)

202

Lars Jonsson. Född 1625 i Gamsäter 3, Bergsjö. Död 1695 i Gamsäter 3, Bergsjö. Bonde i Gamsäter 3. Gift med efterföljande ana. (Barn 101, Far 404)

203

Karin Stigsdotter. Född 1628 i Gamsäter 2, Bergsjö. Död 1693 i Gamsäter 3, Bergsjö. Gift med föregående ana. (Barn 101, Far 406)

204

Per Andersson Skryp. Född 1620. Härstamning okänd. Nämnd som fältväbel vid Häls. reg.. Bosatt i Bredåker, Bergsjö. Gift med efterföljande ana. (Barn 102)

205

Karin Nilsdotter. Född 1620 i Berge 1, Bergsjö. Död 1691. Troligen dotter till bonden Nils Persson. Gift med föregående ana. (Barn 102, Far 410, Mor 411)

206

Hans Eriksson. Född 1615 i Vade 2, Bergsjö. Död omkring 1650 i Vade 2, Bergsjö. Troligen son till bonden Eric Mickelsson i Vade 2, Bergsjö. Länsman och bonde i Vade 2. Gift med efterföljande ana. (Barn 103, Far 412, Mor 413)

207

Brita Andersdotter. Född 1620. Härstamning okänd. Gift med föregående ana. (Barn 103)

208

Anders Eriksson. Född 1595 i Kyrkbyn 2, Hassela. Död omkring 1650. Troligen son till Eric Pehrsson. Nämnd som bonde i Kyrkbyn 2 enl. 1620-1650 års jb. Hemman skattat 7 öresland 18 penningland. Gift med efterföljande ana. (Barn 104, Far 416)

209

Gölin. Född omkring 1600. Härstamning okänd. Nämnd som änka och hemmansbrukare i Kyrkbyn 2 enl. 1652 års jb. Gift med föregående ana. (Barn 104)

210

Hans Stensson. Född omkring 1595 i Berge 1, Hassela. Troligen son till Sten Jonsson. Nämnd som bonde i Berge 1 enl. 1631-1662 års jb. Gift (Barn 105, Far 420)

216

Sven Jonsson. Född 1620 i Gamsäter 5, Bergsjö. Nämnd som bonde i Gamsäter 5, enl. 1655-1683 års jb. Gift med efterföljande ana. (Barn 108, Far 432, Mor 433)

217

Ingerun Hansdotter. Född 1630. Härstamning okänd. Gift med föregående ana. (Barn 108)

218

Erik Andersson. Född 1625 i Vade 4, Bergsjö. Troligen son till bonden Anders Ericsson. Bonde i Vade 4 enl. 1650-1683 års jb. Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o med Ingrid Persdotter. ( Född omkring 1645. ) (Barn 109, Far 436)

219

Sigrid Jonsdotter. Född 1630. Död 1675. Härstamning okänd. Gift med föregående ana. (Barn 109)

232

Erik Andersson. Född 1610. Härstamning okänd. Nämnd som bonde i Västertanne 3 enl. 1640-1673 års jb. Gift med efterföljande ana. (Barn 116)

233

Margeta. Född omkring 1610 i Västertanne, Bergsjö. Möjligen dotter till bonden Lars Persson i Västertanne 3. Gift med föregående ana. (Barn 116, Far 466, Mor 467)

236

Per Nilsson. Född 1610 i Skrämsta 2, Bergsjö. Troligen son till bonden Nils Michelsson. Nämnd som bonde i Skrämsta 2 enl. 1642-1673 års jb. Gift med efterföljande ana. (Barn 118, Far 472)

237

Helena Carlsdotter. Född 1620. Härstamning okänd. Gift med föregående ana. (Barn 118)

240

Erik Persson. Född omkring 1620 i Bjåsta 1, Bergsjö. Troligen son till bonden Per Ericsson. Bonde i Bjåsta 1 enl. 1640-1665 års jb. (Hem.-skatt 5 öresl.) Gift med efterföljande ana. (Barn 120, Far 480)

241

Kerstin Olofsdotter. Född 1625. Död 1682. Härstamning okänd. Gift med föregående ana. (Barn 120)

244

Jonas Persson. Född omkring 1615 i Högen 1, Bergsjö. Död omkring 1670. Troligen son till Per Persson. Nämnd som bonde i Högen 1 enl. 1641-1662 års jb. Gift med efterföljande ana. (Barn 122, Far 488)

245

Julin Andersdotter. Född omkring 1615. Härstamning okänd. Änka och omgift. Gift 1:o med föregående ana. Gift 2:o med Jonas Larsson. (Bonde i Högen 1. Född omkring 1625. ) (Barn 122)

248

Stig Hansson. Född 1645 i Gamsäter 2 (4), Bergsjö. Död 1681. Bonde i Gamsäter 4 (Hulte 2). Gift med efterföljande ana. (Barn 124, Far 496, Mor 497)

249

Apollonia Nilsdotter. Född 1646-06-30 i Hulte 2, Bergsjö. Död 1734-04-30. Tidigare gift och änka i Gamsäter 4, sen bosatt i Hulte 2. Gift med föregående ana. (Barn 124, Far 498, Mor 499)

252

Hans Andersson. Född 1622 i Kyrkbyn 2, Hassela. Död 85 år gammal 1707-09-01. Anförlust, se sida 8.

253

Gölin Hansdotter. Född 1624 i Berge 1, Hassela. Död 1707-09-01. Anförlust, se sida 8.

254

Anders Jonsson. Född 1644 i Nordanbro 3, Hassela. Död 1723-04-15. Klockare och bonde i Nordanbro 3. Gift 1666 med efterföljande ana. (Barn 127, Far 508, Mor 509)

255

Kerstin Larsdotter. Född 1645-08-05 i Gårdsmyra, Bjuråker. Död 1735-03-05. Dotter till skräddaren Lars Andersson och hans hustru Anna Esbjörsdotter. Gift 1666 med föregående ana. (Barn 127, Far 510, Mor 511)

-------------------- Generation VIII --------------------

256

Philip Pusart. Smältare vid Forsmarks bruk. 1640 och 1651, troligen även åren dessemellan. Vid Älvkarleby finns han 1667-72. Han är gift hela tiden. Gift (Barn 128)

284

Jöns Danielsson. Död senast 1673 i Forsa, Harmånger (Bo Smeder). Nämnd från 1631 till 1668 i Forsa, Harmånger (Bo Smeder). Möjligen son till Daniel Pedersson (Bo Smeder). Gift med efterföljande ana. (Barn 142, Far 568)

285

Kerstin Andersdotter. Gift med föregående ana. (Barn 142)

286

Olof Jonsson. Nämnd från 1654 till 1673 i Vattlång, Harmånger (Bo Smeder). Möjligen son till Jon Olsson (Bo Smeder). Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o med Karin Olofsdotter. (Barn 143, Far 572)

287

Sigrid Persdotter. Död mellan 1648 och 1650 i Vattlång, Harmånger (Bo Smeder). Troligen gift med denne Olof Jonsson (Bo Smeder). Gift med föregående ana. (Barn 143)

320

Nils Jakobsson. Bonde i Tunbyn 1. Nämnd mellan 1575 och 1606 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (Thomas Sverker). Bötfälldes för åkomma år 1592 och fick betala 3 mark. Fick böta 3 mark för en ogill bro år 1598. Kyrkans sexman 1601 (dombok 1601). (Thomas Sverker) Möjligen far till efterträdaren Per Nilsson f 1582. Gift (Barn 160, Far 640)

384

Per Mickelsson. Född 1570 i Älgered 10, Bergsjö. Nämnd som bonde i Älgered 10 enl. 1609-1625 års jb. Gift (Barn 192, Far 768)

400

Per Eriksson. Född 159. i Hålsjö 6, Norrbo. Troligen son till Eric Jacobsson. Nämnd som bonde i Hålsjö 6 (7) 1618. Gift (Barn 200, Far 800)

404

Jonas Svensson. Född omkring 1590 i Gamsäter 3, Bergsjö. Nämnd som bonde i Gamsäter 3. (Hem.-skatt 4 öresl. 14 pngl.) Gift (Barn 202, Far 808)

406

Stig Hansson. Född omkring 1590 i Gamsäter 2, Bergsjö. Troligen son till bonden Hans Stigsson i Gamsäter 2, Bergsjö. Nämnd som bonde i Gamsäter 2 enl. 1631 års jb. (Hem.-skatt 6 öresl. 12 pngl.) Gift (Barn 203, Far 812)

410

Nils Persson. Född 1575. Härstamning okänd. Nämnd som bonde i Berge 1, Bergsjö enl. 1609-1625 års jb. (Hem.-skatt 5 öresl. 4 pngl.) Gift med efterföljande ana. (Barn 205)

411

Brita Nilsdotter. Född omkring 1580 i Berge 1, Bergsjö. Möjligen dotter till bonden Nils Pedersson. Gift med föregående ana. (Barn 205, Far 822)

412

Erik Mickelsson. Född omkring 1585. Troligen son till bonden Mickel Ericsson i Vade 2, Bergsjö Nämnd som bonde i Vade 2 enl. 1609-1631 års jb. (Hem.-skatt 6 öresl.) Gift med efterföljande ana. (Barn 206, Far 824)

413

Cecilia. Född omkring 1590. Härstamning okänd Nämnd som änka och hemmansbrukare i Vade 4 enl. 1641 års jb. Gift med föregående ana. (Barn 206)

416

Erik Persson. Född 1565 i Kyrkbyn 2, Hassela. Nämnd som bonde i Kyrkbyn 2 enl. 1600-1618 års jb. Gift (Barn 208, Far 832)

420

Sten Jonsson. Född omkring 1565 i Berge 1, Hassela. Troligen son till Jonas Stensson. Bonde i Berge 1 enl. 1596-1618 års jb. Enl. 1596 års boskapsräkning ägare till 10 kor. Gift (Barn 210, Far 840)

432

Jonas Svensson. Född 1585 i Gamsäter 5, Bergsjö. Troligen son till bonden Sven Larsson. Nämnd som bonde i Gamsäter 5 enl. 1610-1631 års jb. (Hem.-skatt 4 öresl. 14 pngl.) Gift med efterföljande ana. (Barn 216, Far 864)

433

Marit. Född 1590. Härstamning okänd. Gift med föregående ana. (Barn 216)

436

Anders Andersson. Född omkring 1595 i Vade 4, Bergsjö. Död omkring 1640. Troligen son till bonden And. Andersson. Nämnd som bonde i Vade 4 enl. 1631 års jb. (Hem.-skatt 3 öresl. 18 pngl.) Gift (Barn 218, Far 872, Mor 873)

466

Lars Persson. Född omkring 1575. Härstamning okänd. Nämnd som bonde i Västertanne 3, Bergsjö enl. 1609-1635 års jb. (Hem.-skatt 6 öresl. 12 pngl.) Gift med efterföljande ana. (Barn 233)

467

Barbro. Född omkring 1575 i Västertanne, Bergsjö. Möjligen dotter till bonden Eric Jonsson i Västertanne 3. Gift med föregående ana. (Barn 233, Far 934)

472

Nils Mickelsson. Född 1585 i Skrämsta 2, Bergsjö. Troligen son till bonden Michel Pehrsson. Nämnd som bonde i Skrämsta 2. (Hem.-skatt 6 öresl.) Gift (Barn 236, Far 944)

480

Per Eriksson. Född omkring 1585. Troligen son till Eric Larsson. Nämnd som bonde i Bjåsta 1 enl. 1609-1631 års jb. (Hem.-skatt 5 öresl.) Gift (Barn 240, Far 960, Mor 961)

488

Per Persson. Född omkring 1590 i Högen 1, Bergsjö. Troligen son till Per Persson. Nämnd som bonde i Högen 1 enl. 1615-1638 års jb. Hemman skattat 8 öresland 6 penningland. Gift (Barn 244, Far 976, Mor 977)

496

Hans Stigsson. Född 1620 i Gamsäter 2, Bergsjö. Död omkring 1650. Troligen son till bonden Stig Hansson i Gamsäter 2, Bergsjö. Bonde i Gamsäter 3 enl. 1641 års jb. Gift med efterföljande ana. (Barn 248, Far 992)

497

Brita Mårtensdotter. Född omkring 1615 i Fiskvik 1, Bergsjö. Död 1696. Troligen dotter till bonden Mårten Ericsson. Nämnd som hemmansbrukare i Gamsäter 2 enl. 1652-1663 års mantalslängder. Gift med föregående ana. (Barn 248, Far 994)

498

Nils Olofsson. Född omkring 1610. Härstamning okänd. Nämnd som bonde i Hulte 2 enl. 1640-1662 års jb. Gift med efterföljande ana. (Barn 249)

499

Marit Andersdotter. Född omkring 1615 i Hulte 2, Bergsjö. Död 1690. Troligen dotter till Anders Jonsson. Gift med föregående ana. (Barn 249, Far 998)

508

Jonas Andersson. Född 1600 i Nordanbro 3, Hassela. Död omkring 1660. Troligen son till Anders Olofsson. Nämnd som bonde i Nordanbro 3 enl. 1631-1660 års jb. Hemman skattat 6 öresland. Gift med efterföljande ana. (Barn 254, Far 1016, Mor 1017)

509

Sigrid. Född 1615. Härstamning okänd. Nämnd som änka och hemmansbrukare i Nordanbro 3 enl. 1662 års jb. Gift med föregående ana. (Barn 254)

510

Lars Andersson. Skräddare. Gift med efterföljande ana. (Barn 255)

511

Anna Esbjörsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 255)

--------------------- Generation IX ---------------------

568

Daniel Persson. Nämnd som brukare av gården från 1613 till 1618 i Forsa, Harmånger (Bo Smeder). Gift (Barn 284)

572

Jon Olofsson. Nämnd som brukare av gården 1616-1618 samt 1631-1653 i Vattlång, Harmånger (Bo Smeder). Gift (Barn 286)

640

Jakob Olofsson. Nämndeman och bonde i Tunbyn 1. Nämnd mellan 1535 och 1555 i Tunbyn 1, Hälsingtuna (Thomas Sverker). Nämndeman mellan 1550 och 1554 (Thomas Sverker). 67 1/2 mål, 11ö 6p. Kanske identisk med den Jakob Muemestere vars föräldrar hade pantsatt en äng till Tuna kyrka mot spannmål. Kungen gav 1551 order till Lasse Olofsson (Björnram) att Jakob skulle få igenlösa denna äng. (G 1 Reg XXII, dat 20/6 1551, Thomas Sverker) Gift (Barn 320)

768

Mickel Sjulsson. Född omkring 1540 i Älgered, Bergsjö. Nämnd som bonde i Älgered 10 enl. 1570-1600 års jb. (Enl. 1596 års boskapsräkn. ägare t. 9 kor.) Gift (Barn 384, Far 1536)

800

Erik Jacobsson. Född 157.. Även Jåpsson. Härstamning okänd. Nämnd som bonde i Hålsjö 6 (7), Norrbo 1593-160. Gift (Barn 400)

808

Sven Larsson. Född omkring 1550 i Gamsäter 3, Bergsjö. Nämnd som bonde i Gamsäter 3, enl. 1571-1609 års jb. (Enl. 1596 års boskapsräkn. ägare t. 4 kor.) Gift (Barn 404, Far 1616)

812

Hans Stigsson. Född omkring 1550 i Gamsäter 2, Bergsjö. Troligen son till "Herr Stig" i Gamsäter 3, Bergsjö. Nämnd som bonde i Gamsäter 3 enl. 1596-1620 års jb. (Hem.-skatt 6 öresl. 12 pngl.) Enl. 1596 års boskapsräkning ägare t. 13 kor. Gift (Barn 406, Far 1624)

822

Nils Persson. Född omkring 1550 i Berge 1, Bergsjö. Troligen son till bonden Peder Jonsson. Nämnd som bonde i Berge 1 enl. 1571-1596 års jb. Enl. 1596 års boskapsräkning ägare till 6 kor. Gift (Barn 411, Far 1644, Mor 1645)

824

Mickel Eriksson. Född 1560 i Vade, Bergsjö. Möjligen son till bonden Eric Mickelsson i Vade, Bergsjö. Nämnd som bonde i Vade 2 enl. 1590-1600 års jb. Enl. 1596 års boskapsräkning ägare till 14 kor. Gift (Barn 412, Far 1648)

832

Per Andersson. Född 1525. Härstamning okänd. Nämnd som bonde i Kyrkbyn, Hassela enl. 1555-1570 års jb. Gift (Barn 416)

840

Jonas Stensson. Född omkring 1535 i Berge 1, Hassela. Troligen son till Sten Joensson i Berge 1 "Vestby". Nämnd enl. 1571 års jb som bonde i Vestby (Berge 1) "Bautas". Gift (Barn 420, Far 1680)

864

Sven Larsson. Född 1550 i Gamsäter 5, Bergsjö. Möjligen son till bonden Lars Benjamnisson. Nämnd som bonde i Gamsäter enl. 1575 års jb. Gift (Barn 432, Far 1728)

872

Anders Andersson. Född 1560 i Vade 4, Bergsjö. Troligen son till Anders Ericsson. Nämnd som bonde i Vade 4 enl. 1596 års jb. Enl. 1596 års boskapsräkning ägare till 9 kor. Gift med efterföljande ana. (Barn 436, Far 1744)

873

Ingrid. Född 1570. Härstamning okänd. Nämnd som änka och hemmansägare i Vade 4. Gift med föregående ana. (Barn 436)

934

Erik Jonsson. Född omkring 1550 i Västertanne, Bergsjö. Troligen son till bonden Jonas Olofsson i Tanne, Bergsjö. Nämnd som bonde i Västertanne 3, Bergsjö. Enl. 1596 års boskapsräkning ägare till 7 kor. Gift (Barn 467, Far 1868)

944

Mickel Persson. Född omkring 1550 i Skrämsta 2, Bergsjö. Troligen son till bonden Pehr Mårtensson. Nämnd som bonde i Skrämsta 2 enl. 1580-1609 års jb. Enl. 1596 års boskapsräkning ägare till 7 kor. Gift (Barn 472, Far 1888)

960

Erik Larsson. Född 1550. Nämnd som bonde i Bjåsta 1, Bergsjö enl. 1575-1596 års jb. Gift med efterföljande ana. (Barn 480)

961

Birgitta. Född 1550. Härstamning okänd. Gift med föregående ana. (Barn 480)

976

Per Persson. Född omkring 1560 i Högen 1, Bergsjö. Död omkring 1608. Troligen son till Per Nilsson. Nämnd som bonde i Högen 1 enl. 1590-1605 års jb. Enl. 1596 års boskapsräkning ägare till 9 kor. Gift med efterföljande ana. (Barn 488, Far 1952)

977

Anna. Född 1560. Härstamning okänd. Nämnd som änka i Högen 1 år 1609. Gift med föregående ana. (Barn 488)

992

Stig Hansson. Född omkring 1590 i Gamsäter 2, Bergsjö. Anförlust, se sida 14.

994

Mårten Eriksson. Född omkring 1565 i Fiskvik 1, Bergsjö. Möjligen son till bonden Erich Pehrsson. Nämnd som bonde i Fiskvik 1 enl. 1596-1625 års jb. Enl. 1596 års boskapsräkning ägare till 12 kor. Gift (Barn 497, Far 1988)

998

Anders Jonsson. Född omkring 1580 i Hulte 2, Bergsjö. Troligen son till Jonas Andersson. Nämnd som bonde i Hulte 2 enl. 1609-1631 års jb. Gift (Barn 499, Far 1996)

1016

Anders Olofsson. Född 1570 i Nordanbro 3, Hassela. Död troligen omkring 1615. Troligen son till Olof Joensson. Nämnd som bonde i Nordanbro 3 enl. 1609 års jb. Gift med efterföljande ana. (Barn 508, Far 2032)

1017

Kerstin. Född 1575. Härstamning okänd. Gift med föregående ana. (Barn 508)

---------------------- Generation X ----------------------

1536

Sjul "Sigurd" Pålsson. Född omkring 1510. Nämnd enl. 1550-1570 års jb som bonde i Älgereds by, Bergsjö. (Enl. 1565 års boskapsräkn. ägare t. 6 kor.) Gift (Barn 768)

1616

Lars Svensson. Född omkring 1525. Nämnd enl. 1555 års jb som bonde i Gamsäter, Bergsjö. Gift (Barn 808)

1624

Stig Gudmundsson. Kyrkoherde i Bergsjö. "Herr Stig", Stigo Gudmundi. Född omkring 1520. Härstamning okänd. Nämnd som hemmansbrukare i Gamsäter, Bergsjö enl. 1555 års jb. Nämnd som kyrkoherde 1535-03-12 i Bergsjö (sigillvittne, Urban Sikeborg). Gift (Barn 812)

1644

Per Jonsson. Född omkring 1525 i Berge 1, Bergsjö. Död omkring 1560. Troligen son till bonden Jon. Pedersson Nämnd som bonde i Berge 1 enl. 1555 års jb. Gift med efterföljande ana. (Barn 822, Far 3288)

1645

Född omkring 1525. Hon har blivit änka omkr. 1560 och trol. gift om sig med Staffan Månsson, vilken nämnes som bonde i Berge 1 år 1565 och ägare till 11 kor enl. boskapsräkningen. Gift med föregående ana. (Barn 822)

1648

Erik Mickelsson. Född 1540 i Vade, Bergsjö. Troligen son till bonden Mickel Ericsson i Vade, Bergsjö Bonde 1570 i Vade, Bergsjö. Gift (Barn 824, Far 3296)

1680

Sten Joensson. Född omkring 1500. Nämnd enl. 1539-1565 års räkenskaper som bonde i Vestby (Berge 1), Hassela. Enl. 1565 års boskapsräkning ägare till 6 kor. Gift (Barn 840)

1728

Lars Benjaminsson. Torde vara född omkr. 1520, nämnes enl. 1565 års jb som bonde i Gamsäter, Bergsjö. Enl. 1565 års boskapsräkning ägare till 11 kor. Gift (Barn 864)

1744

Anders Eriksson. Född omkring 1530. Nämnd som bonde i Vade by, Bergsjö enl. 1571 års jb. Härstamning okänd. Gift (Barn 872)

1868

Jonas Olofsson. Torde vara född omkring 1520-talet, nämnes enl. 1555 års jb som bonde i Tanne by, Bergsjö. Härstamning okänd. Gift (Barn 934)

1888

Per Mårtensson. Född omkring 1525. Härstamning okänd. Nämnd som bonde i Skrämsta, Bergsjö enl. 1560-1578 års jb. Enl. 1565 års boskapsräkning ägare till 10 kor. Gift (Barn 944)

1952

Per Nilsson. Född 1530. Härstamning okänd. Nämnd som bonde i Högen 1, Bergsjö enl. 1571 års jb. Gift (Barn 976)

1988

Erik Persson "Gjutare". Född omkring 1525. Härstamning okänd. Nämnd enl. 1555-1575 års jb. som bonde i Fiskvik 1. Enl. 1565 års boskapsräkning ägare till 11 kor. Gift (Barn 994)

1996

Jonas Andersson. Född 1550 i Hulte 2, Bergsjö. Troligen son till Anders Pehrsson. Nämnd som bonde i Hulte 2 enligt 1571 års jb. Gift (Barn 998, Far 3992)

2032

Olof Joensson. Född omkring 1530- 1540. Troligen son till Joen Walmarsson. Nämnd som bonde i Nordanbro 3 enl. 1565 års jb. Gift (Barn 1016, Far 4064)

--------------------- Generation XI ---------------------

3288

Jonas Persson. Torde vara född omkring sekelskiftet 1400-1500-talet, nämnes som bonde i Berge, Bergsjö. Härstamning okänd. Gift (Barn 1644)

3296

Mickel Eriksson. Torde vara född omkring år 1500, nämnes enl. 1550 års jb som bonde i Vade by, Bergsjö. Härstamning okänd. Gift (Barn 1648)

3992

Anders Persson. Född omkring 1525 i Hulte 2, Bergsjö. Troligen son till Pehr Olofsson. Nämnd som bonde i Hulte 2 enl. 1571 års jb. Gift (Barn 1996, Far 7984)

4064

Joen Walmarsson. Född omkring 1510. Nämns enl. Norrlands räkenskaper för åren 1535-1543 som hemmansbrukare i Nordanbro, Hassela annexa, Bergsjö. Gift (Barn 2032)

--------------------- Generation XII ---------------------

7984

Per Olofsson. Född omkring 1500. Nämnd enl. 1543-1565 års jb som bonde i Hulte 2, Bergsjö Enl. 1565 års boskapsräkning ägare till 9 kor. Gift (Barn 3992)

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button