De Jongh

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här216058

Lovisa, står det på baksidan. Från samma album som #215999.

Fotografens namn & adressDe Jongh, Beau-Séjour d´en bas, Lausanne.
183716

Okänd kvinna. Från samma bunt som #183297.

Fotografens namn & adressDe Jongh, Beau-Séjour d´en bas, Lausanne.
183717

Okänd herre. Från samma bunt som #183297.

Fotografens namn & adressDe Jongh, Beau-Séjour d´en bas, Lausanne.
48603

Okänd kvinna. Från samma album som #48306.

Fotografens namn & adressDe Jongh
48433

Okänd kvinna. Från samma album som #48306. - Handskriven text: 16/1 1882.

Fotografens namn & adressDe Jongh
48430

Okänd kvinna. Från samma album som #48306.

Fotografens namn & adressDe Jongh
Kommentar
2005-09-04 16:59:11 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Detta är med all sannolikhet Louise Anna Chevalier, född i Lausanne 1852-01-03, död i Stockholm 1930-05-28, gift med Christian Tamm (se #48428). (Holmbring, J-Å.: Ätterna Tham och Tamm under sex sekler.Virserum 2003).
48428

Okänd man. Från samma album som #48306.

Fotografens namn & adressDe Jongh
Kommentar
2013-02-26 19:38:58 Frank Felton
Bekräftas att detta är CHRISTIAN Theodor Tamm enligt ovan. Överstelöjtnant och godsägare. Tillhörde Livregementets grenadjärkår, Livregementet till fot, Värmlands fältjägarkår och Vaxholms grenadjärregemente. Källor: SVAR/Krigsarkivet, Arméns porträttsamling med välliknande foto samt Svenskt porträttgalleri VII.2, Stockholm 1904 och VII.5, Stockholm 1897.
2005-09-04 16:55:29 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Förmodligen är detta överstelöjtnanten, godsägaren Christian Teodor Tamm, född på Tvetaberg, Tveta sn, 1851-06-13, död i Stockholm 1917-08-07, son till Clas Tamm på Tvetaberg (1807-1866) och Carolina Östeberg (1812-1880), gift i Lausanne 1875-08-05 med Louise Anna Chevalier (1852-1930). (Holmbring, J-Å.: Ätterna Tham och Tamm under sex sekler. Viresrum 2003).
48344

Okänd man från samma album som #48306.

Fotografens namn & adressDe Jongh

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv