Aug. Haraldsson

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här135187

Alma Höckert 1879 enligt text på baksidan av kortet. Ingår i Siri Holms album, hemmahörande i Karlshamn, i samma album som #134960. Är troligen ALMA Fredrika Paulina Höckert, född 29 maj 1863 i Stockholm, död 8 apr 1939 i Stockholm, gift 29 maj 1890 i Jönköping med Lars August Odencrantz, född 10 dec 1864 i Ljungarum, Jönköpings län. Källor: Två kort på Alma Odencrantz i ett album på www.gyllenhaal.org/hedvig/WebCatalog.htm. Kortet hedvig_alb10d är mycket likt. Göteborgs Oscar Fredrik AI:10, s.1 ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressAug. Haraldsson
Kommentar
2021-06-15 12:28:07 Thomas Heed Miskar
Se Elgenstiernas ättartavlor, band V, sid 533, Tab 21.
56156

Céleste Bihldorff född 7/9 1876 - död 13/2 1878, står det på baksidan av kortet. Från samma album som #56050.

Fotografens namn & adressAug. Haraldsson
Kommentar
2011-04-29 20:27:01 Ann-Mari Bäckman
I 1900 års census för Trade Lake, County Burnett, Wisconsin står att John Bihldorff var jordbruksarbetare. Hustrun Karolina Josefina Bohm född 1854, Enköping, emigrerade inte, utan stannade i Sverige och dog 8/3 1903 i Nora, Västmanland. Sonen Gösta Birger Bihldorff född 1877 i Viker, emigrerade och var bosatt år 1930 i Rhode Island med hustrun Thyra Wilhelmina och deras två barn. Dottern Sigrid Celeste Bihldorff, född 1881 i Aspeboda, Dalarna, åkte till New York 1899, men återvände till Sverige. Hon var gift med Sven Magnus Hjalmar Rosén mellan 1907-1925. Sigrid Celeste dog 20/10 1964 i Hedvig Eleonora, Stockholm. Släktforskare i Anbytarforum har plockat fram uppgifterna under Gamla Bilder, Porträttfynd, enskilda bilder, # 56156
2011-04-29 08:18:53 Ann-Mari Bäckman
Celeste var född den 7/9 1876 i Wikersberg, Viker, Örebro län. Hon dog 1878 i Viker. Det var parets första barn. Källa: SCB födda Viker, Örebro län 1876 Husförhör Bengtstorp, Viker sidan 81 1872-1881.
2009-05-10 14:55:54 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Även om inte flickan på bilden finns med i t. ex. Sveriges befolkning 1890, så är hon utan tvekan dotter till v. komminstern John Persson Bihldorff, f. i Bodarp (M) 1838, och Karolina Josefina Bohm, f. i Enköping 1855. Ytterligare tre döttrar hade namnet Celeste (Celesta). De var 1890 bosatta i Irsta (U). F. prestmannen J. Bihldorff, som den 22 september afsattes från prestembetet har hos Fläckebo kommun begärt fattigunderstöd för sig och sin familj af utom husrum och vedbrand 75 kr. i månaden. (Kugelbergs klippsamling. 1895-01-19). Fastställd afsättning. Svea hofrätt har nu fasställt Vesterås domkaptikels utslag, hvarigenom v. komministern John Bihldorff dömdes till afsättning från prestembetet. (Kugelbergs klippsamling, februari 1895). Resan utför. Den förut flera gånger omtalade prestmannen Bihldorff i Vesterås stift har nu inrättat åt sig en sommarbostad i närheten af Fläckebo kyrka, der han upprättat ett slags tält med ganska bristfälliga väggar och tak. Här har B. legat om nätterna under någon tid och hela möblemanget utgöres af en gammal säng, en stol och en koffert. Sin föda tager B. hvar han kan i gårdarna, der han objuden slår sig ned vid borden. Huru sjelfförvållad Bihldorffs sorgliga belägenhet än är, måste dock den förra prestmannen väcka medömkan, synnerligast som han eger familj. Att han emellertid fortfarande får lefva ett sysslolöst friluftslif synes besynnerligt, ty att döma af hans utseende saknar han ej kroppskrafter. Från senaste prestmötet i Vesterås minnes deltagarne säkert hans brukspatronslika utseende och den oblyghet, med hvilken han uppträdde gent emot presterskapet och biskopen, som slutligen fann sig föranlåten att förbjuda B. yttra sig. Han är 57 år gammal och prestvigdes 1872. (Kugelbergs klippsamling, maj 1895). John Bihldorff (född 1838-05-23 i Bodarps socken, Skåne) var kapellpredikant i Vikers kapellförsamling 1874&#150,1879. Enligt disponent Gustaf Bratt i Dalkarlsberg var han den grälsjukaste människa han råkat ut för. Bratt såg senare till att han anmäldes för tjänstefel varefter han begärde avsked och avflyttade till Aspeboda församling i Dalarna. Han ska dock även där ha kommit på kant med de flesta, och sedan haft kortvarig tjänst i Enviken, Transtrand, Bjursås, Sala, Rättvik, Lundby, Kolbäck, Rytterne, Mora, Ore och Leksand. Till slut blev han år 1894 avsatt av domkapitlet varefter han år 1896 emigrerade till USA där han enligt Gustaf Bratt ska ha försörjt sig som murare. (Artur Hamrin: Minnen från 70-80-talens Dalkarlsberg).
23804

Från ett album som tillhört Åsa Pilevall Kvist's mor som bodde i Klagstorp.

Fotografens namn & adressAug. Haraldsson

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv