A. J. von Reis

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här222836

Okänd från samma bunt som #222653.

Fotografens namn & adressA. J. von Reis, Korsgatan 10, Göteborg
Kommentar
2020-04-03 17:12:46 Rustan Gandvik
Peter Wieselgren (1800-1877). Nykterhetsförkämpe och domprost i Göteborg. Se Wikipedia.
221140

Okänd från samma bunt som #221133.

Fotografens namn & adressA. J. von Reis, Korsgatan 10, Göteborg
126286

okänt konstverk Ur samma album som #126083.

Fotografens namn & adressA. J. von Reis, Korsgatan 10
Kommentar
2023-10-04 14:55:17 Hakon Sylvan
Porträttet föreställer Carl Michael Bellman. Originalet är målat av Pär Hilleström d-ä år 1790. Originalet hänger på Nationalmuseum.
124055

Ur min mormorsmors, Emmelina Åhström, fotoalbum. Samma album som #115348. Texten till fotot lyder: "Domprost Petter Wieselgren". På baksidan står skrivet för hand "Domprosten Per Wieselgren". Återfinns även på #98599.

Fotografens namn & adressA. J. von Reis, Korsgatan 10
109231

Okänd präst. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressA. J. von Reis, Korsgatan 10
43694

Okänd präst, en loppmarknadsbild. Från samma bunt som #43221.

Fotografens namn & adressA. J. von Reis, Korsgatan 10
Kommentar
2006-06-25 14:44:39 Lena Holm Wahlsten
Samma fotografi som #23313, Lechard Josias Hegardt
28416

På lös lapp står skrivet: "Captenskan A.Stiehl". Bilden finns i samma album som #25819.

Fotografens namn & adressA. J. von Reis, Korsgatan 10
Kommentar
2004-02-22 14:05:49 Gudrun Nyberg
Det verkar stämma. Carolina Amalia Stiehl var gift med sjökaptenen Carl Fredrik Stiehl (BOU 1887:85 B, GLA) Hon var dotter till Otto Fundin och hans hustru Karolina Vilhelmina Gullbrandsen, Domkyrkoförsamlingen Göteborg.
2004-02-11 10:47:31 Peter Karlsson
Det kanske kan vara Carolina Amal. Stiehl, född Fundin, född 1830 i Göteborg, bor ensam som änka 1890 i Göteborgs Tyska församling, står visserligen som frånvarande vid inskrivningen, svensk undersåte. Fotografen var verksam 1863-1865 så det går rätt bra att åldersbestämma damen på bilden.. Källa: Sveriges befolkning 1890
23314

CARL Christoffer Sjöblom (1834-1897), student i Uppsala 1852, prästvigd i Lund 1857, kyrkoherde i Stora Lundby (O) 1877 (tillträdde 1879). Gift 1863 med Sofia Evelina Augusta Hagstedt (1835-1914). Källa: Knut Norborg 'Göteborgs stift 1885-1949', s. 235.

Fotografens namn & adressA. J. von Reis, Korsgatan 10
Kommentar
2010-05-07 08:43:46 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1897 14/1). Om prosten C. C. Sjöblom i Stora Lundby, hvilkens frånfälle vi i går omnämnde, meddela vi nu följande data: Den aflidne, äldre broder till framlidne lektor S. Sjöblom, var född i Fjärås den 18 sept. 1834 af föräldrarne v. pastor derstädes sedermera kyrkoherden i Bollebygd N. Sjöblom och hans maka Carin Cecilia Ström, blef student i Upsala 1852, prestvigdes 1857, komminister i Göteborgs domkyrkoförsamling 1868, kyrkoherde i Stora Lundby 1877, titulärprost 1886, kontraktsprost i domprosteriets norra kontrakt 1893. Gift med Sofia Evelina Augusta Hagstedt, dotter af framlidne prosten L. Hagstedt i Tranemo, efterlemnar den aflidne förutom maka 6 barn, deraf en som är teol. kandidat och en ingeniör samt en dotter gift med grosshandl. Leop. Leffler j:r i Göteborg. Prosten Sjöblom, som var en älskvärd och välvillig personlighet och som äfven var begåfvad med en utmärkt sångröst, qvarlemnar såväl inom sitt pastorat som äfven inom Göteborg, der han länge tjenstgjort, ett aktadt och äradt minne. (Kugelbergs klippsamling).
23313

LECHARD Josias Hegardt (1816-1903), student i Uppsala 1836, kyrkoherde i Starrkärrs pastorat (O) 1862 (tillträde 1864). Gift 1852 med SOFIA Maria Bruhn (1824-1899). Källa: Knut Norborg 'Göteborgs stift 1885-1949', s. 241.

Fotografens namn & adressA. J. von Reis, Korsgatan 10
Kommentar
2010-08-28 15:06:18 Ulla Johansson
Jag har i min ägo en almanacka från 1849 som har varit L.J.Hegardts,där har han med liten sirlig skrift varje dag noterat väder och vad han har gjort under dagen begravningar,dop, besök på fattighuset och liknande
2010-05-07 08:55:48 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1903 27/6). L. J. Hegardt &#134,. Från Göteborg telegraferas den 27 juni: Senioren bland Göteborgs stifts prästerskap, prosten och kyrkoherden i Starrkärr Lechard Josias Hegardt, afled i morse. Den aflidne var född i Bäfve socken i Bohuslän den 9 febr. 1816 och son till grosshandlaren C. Hegerdt och hans maka, född Bodell. Student i Uppsala 1836, aflade han praktisk teologisk examen 1853 och pastoralexamen 1859 samt kallades 1845 (1855 ?) till domkyrkoadjunkt i Göteborg och 1856 till vice pastor i domkyrkoförsamlingen. H. utnämndes till kyrkoherde i Starrkärr 1862. 1865 blef han konstraktsprost. Han var ledamot af Göteborgs biblesällskap äfvensom af Vasaorden. Gift med Sofia Maria, en dotter till biskop A. Bruhn, sörjes den aflidne närmast af maka och flere barn. (Kuglebergs klippsamling).
6087

Okänd man (avfotograferad målning). Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressA. J. von Reis, Korsgatan 10
2972

På baksidan står moster Charlotta Tolander. Dotter till Anna Tolander, loppmarknadsbild.

Fotografens namn & adressA. J. von Reis, Korsgatan 10
Kommentar
2007-05-02 15:36:12 Ann-Mari Bäckman
Det står att fotografen var verksam 1863-1865. Det kan mycket väl stämma med att kvinnan fotograferades då, med tanke på hennes frisyr och klädsel. Hon bör då vara född ca 1840.
2007-04-29 14:52:33 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Ovanstående kan möjligen vara denna kvinna: Albertina Charlotta Tolander, född Skön i Fristad (P) 1869-03-02, död i Norrköging 1954-02-26, gift med Carl Fredrik Tolander, född i Norrköping 1872, död där 1971. (Sveriges befolkning 1890, Sveriges dödbok 1947-2003).
2002-11-13 19:04:57 LarsOlof Lööf
Fotografen är Andrew Jakob von Reis (1820-1874) - verksam som just fotograf 1863-65.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv