Ange vad fotografiet föreställer: 1 man

Kommentarer


5482

Ur fotoalbum som tillhört M. Hjalmar Nilsson Magnhill Mörarp, född 1881.

Fotografens namn & adressHanna Forthmeiier, Möllegränden
5481

Thure Erikssons Album, introduktion #5291 Okänd man. Drottninggatan 36, midt emot Stadstornet. Filialer Söderköping & Katrineholm

Fotografens namn & adressDagmar Eriksén, Drottninggatan 36
5471

Thure Erikssons Album, introduktion #5291 Okänd man. Fotografens ateljé låg på Drottninggatan 6, midt emot Apoteket Hjorten.

Fotografens namn & adressAnna Hedström, Drottninggatan 6
5466

Thure Erikssons Album, introduktion #5291 Okänd man i uniform

Fotografens namn & adressL. O. Lundmarks Atelier
5465

Thure Erikssons Album, introduktion #5291. Okänd man i uniform, regementet sannolikt Smålands Husarer.

Fotografens namn & adressTheodor Johansson
5464

Thure Erikssons Album, introduktion #5291. Okänd man i uniform, regementet sannolikt Smålands Husarer.

Fotografens namn & adressTheodor Johansson
5463

Thure Erikssons Album, introduktion #5291. Okänd man i uniform, regementet sannolikt Smålands Husarer.

Fotografens namn & adressOscar Rylander
5461

Thure Erikssons Album, introduktion #5291. Okänd man i uniform, regementet sannolikt Smålands Husarer.

Fotografens namn & adressOscar Rylander
Kommentar
2006-03-19 21:23:08 johan bolin
Känns inte helt sannolikt med Smålands Husarer eftersom de hade gula kragar. Skånska Husarerna hade ljusblått och Kronprinsens hade mörkblå.
5460

Thure Erikssons Album, introduktion #5291 Okänd man i uniform, regementet sannolikt Smålands Husarer

Fotografens namn & adressOscar Rylander
5458

Thure Erikssons Album, introduktion #5291. Okänd man i uniform, regementet sannolikt Smålands Husarer.

Fotografens namn & adressOscar Rylander
5457

Kapten Burman, det bör vara kapten Georg Fredrik Burman f 1819 bosatta i Timrå 1861-1873. Bilden kommer från en sjökaptenssläkt Åström i Timrå Y. Ur samma album som #5549 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw
Kommentar
2012-04-21 12:17:29 Ingrid Norberg
Georg Fredrik Burman finns även på #5685.
2010-02-04 15:25:44 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1888 26/5). I söndags afled å Sabbatsbergs sjukhus, f. d. kaptenen vid Vesternorrlands beväringsbataljon G. F. Burman, omkring 69 år gammal. För ett par veckor sedan måste han, som länge lidit af sten, söka inträde å nämnda sjukhus, der han undergick en svår operation, som medförde döden. Burman var till födseln norrlänning och har ända till för några år sedan varit bosatt i och vid Sundsvall. Från sin kaptensbeställning vid förutnämnda bataljon tog han afsked 1871. Redan långt dessförinnan hade han drifvit sågverksrörelse i stor skala vid den af honom egda Alvikens ångsåg och fortfor dermed ännu några år, men sedan han bosatt sig i Upsala öfverlät han de norrländska trävaruaffärerna på andra personer. Han var ännu vid sin död delegare i sågverksbolag i Sundsvallstrakten. Af Vesternorrlands läns landsting hedrades Burman 1872 med uppdraget att representera länet i riksdagens första kammare, ett uppdrag, som han 1878 afsade sig. Det förnyades 1881, och Burman innehade det samma till och med 1887 års riksdag. Mest känd var Burman såsom en mycket framstående och intresserad sportman, i hvilket afseende det kan vara nog att erinra om huru ännu på gamla dagar, senast i år, med ungdomlig ifver och liflighet personligen deltog i de traftäflingar, som egde rum härstädes. Han var ock en af stiftarna af Svenska trafklubben, der han beklädt ordförandeplatsen och ännu var styrelseledamot. Egande förmånen af betydande årsinkomster och till sin natur välvillig och hjertlig, hade Burman gjort sitt hem till ett bland de mest gästfria, angenäma och präktiga, detta senare i dubbel bemärkelse, alldenstund han der omgifvit sig med konstsamlingar, som med afseende å rikhaltighet och godt urval med skäl kunna sägas vara sällsynta. Han sörjes närmast af enka och sju barn, af hvilka en dotter är gift med grosshandlaren N. O. Näs i Östersund och en med sågverksdisponenten C. T. Jacobsen på Tunadal. (Kugelbergs klippsamling).
2005-05-11 16:10:26 Ingrid Norberg
Hustrun Magdalena Kristina (Malla) Edholm, se #5459.
2003-09-01 15:30:03 Fredrik Salomonsson
Hittade fakta om personen på Arméns porträttsamling i Arkion: Kapten Georg Fredrik Burman född 1819 död 1888. Var anställd på Jämtlands fältjägarregemente, Jämtlands fältjägarkår och Västernorrlands beväringsbataljon. Det fanns även ett porträtt på honom, som jag lade in på följande adress: http://w1.361.telia.com/~u36113770/kaptenburman.jpg
5456

Ester Brattström f 1813 i Filipstad och bosatt på Vivstavarv g m #5447. Ur samma album som #5549.--------------Flyttad från utan angiven plats i Medelpad till Sundsvall// Admin

Katalog:M. Alstrup
Fotografens namn & adressM. Alstrup
Kommentar
2004-03-16 21:18:13 Frank Felton
Det finns en annan uppgift om vem detta foto föreställer, nämligen i Gamla Östersund, Jubileumsårsskrift 1986, Östersund 1986. Där uppges det föreställa Emilia Helena Hallström, hustru till grosshandlaren Nils Wikström #5447.
2003-01-01 11:36:22 Elisabeth Thorsell
Hon var född 1813 31/10 i Filipstad, dotter till commissarien Erik Brattström, f 1773 1/11, och hans hustru Cajsa Wallman, född 1784 3/4, allt enligt Filipstad AI:10, s 10.
5454

För mig okänd person. Beträffande bildens ursprung se #5442.

Fotografens namn & adressTheodor Johansson
5453

För mig okänd person. Beträffande bildens ursprung se #5442. På bildens baksida står att fotografen även har filial i Dannemora. Fotot skulle därför kunna vara därifrån

Katalog:Claeson
Fotografens namn & adressClaeson
5452

För mig okänd person. Beträffande bildens ursprung se #5442. Från baksidestexten framgår att fotografen även har filial i Dannemora. Detta skulle kunna innebära att bilden tagits där.

Katalog:Claeson
Fotografens namn & adressClaeson
5451

För mig okänd person. Beträffande bildens ursprung se #5442.

Katalog:A. Larsson
Fotografens namn & adressA. Larsson
5447

Direktör Per Alfred Hellzén 1825-1874 Vivstavarv. Ur samma album som #5549. --------------Flyttad från utan angiven plats i Medelpad till Sundsvall// Admin

Katalog:M. Alstrup
Fotografens namn & adressM. Alstrup
Kommentar
2010-02-05 14:24:37 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1883 24/11). Dödsfall. Grosshandlaren R.V.O. Nils Wikström afled härstädes nästlidne gårdag på eftermiddagen vid nära 70 års ålder. Grosshandlaren Wikström var född 1813 i Östersund samt har under en lång följd af år varit bosatt i Sundsvall, der han såsom hufvudsaklig egare af och disponent för Mons ånsåg i Sköns socken utöfvat en större affärsverksamhet samt gjort sig känd såsom en af stadens förnämste trävaruexportörer. Gift med Emilie Hallström, efterlemnar den aflidne barn och barnmbarn. (Kugelbegs klippsamling).
2004-03-17 23:06:49 Anders Nylander
Du har säkert alldeles rätt. Jag ser nu att det är Nils Wikström, så det står tydligen fel i albumet.
2004-03-16 21:10:21 Frank Felton
Det finns en annan uppgift om vem detta foto föreställer, nämligen i Gamla Östersund, Jubileumsårsskrift 1986, Östersund 1986. Där uppges det föreställa grosshandlaren Nils Wikström, född 1813 i Odensala utanför Östersund Z, död 1883 i Stockholm A. Han köpte år 1861 Mons sågverk utanför Sundsvall av F. Bünsow. Gift med Emilia Helena Hallström #5456.
5442

Av mig okänd person. Bilden kommer från min mors Nanny Eriksson gift Hansson fotosamling. Hon var född 1897 i Rovsätra, Valö men bodde under ungdomsåren i Faringe

Katalog:A. Larsson
Fotografens namn & adressA. Larsson
Kommentar
2003-12-30 19:10:03 Inger Norlen
Hej Stig! Jag har skrivit till dig men inte fått något svar, så jag vet inte om din hotmeiladress fungerar. Därför så skriver jag till dig här. Mannen på bilden ser ut som Torwald Fröier. Han hade ochså en dotter som hette Kersti, och som kallades för Titti. Hon skulle ha gift sig med en man som hade en färghandel i Malmö eller Göteborg. Han sprängdes i luften av någon olycka med kemikalier. Jag vore tacksam ifall du kunde höra av dig, så att jag vet ifall du fått informationen.
2003-12-18 16:41:07 Stig Hansson
Inger Hör gärna av dig direkt till mig på Stig
2003-12-17 21:05:20 Inger Norlen
Detta kortet är väldigt likt en man som hette Edwald Fröjer. Tyvärr kan jag inte datan så bra att jag kan skicka en bild på honom. Men du kan skriva till mig så kan jag skicka den till dig. Gå in på Dis medlemmar och Norlen så får du min meiel.ADRESS
2002-12-12 10:20:52 Stig Hansson
Nanny Hansson bodde från 1930 till sin död 1993 i Uppsala. Hennes fastrar och farbröder bosatte sig samtliga i Gävle.
5438

På baksidan av denna bild står Kronprins Gustaf (Kon. Gustaf V) och 26/5 1873. Bilden kommer från min mors Nanny Hansson efterlämnade bilder.

Fotografens namn & adressGösta Florman
5433

Detta ska tydligen var en läkare som hette Rube och som kom från Höganäs. Ett kort från ett album som tillhörde min farmor Klara Andersson (f 1898-09-19 d. 1997-12-12) från Jonstorp.

Fotografens namn & adressSteen Möller, Kullagatan
Kommentar
2009-05-18 19:37:25 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det skulle kunna vara homeopaten Artur Clemens Rube, född i Väsby (M) 1883-10-02, död i Höganäs 1947-08-28. Han var son till fotografen Rudolf Bernhard Aqv. Pettersson, f. i Lund, och Maria Andersdotter, f. i Väsby 1857. A. C. Rube var gift med Ester Livia Andersson, f. i Viken (M) 1884, d. i Höganäs 1937. (Sveriges befolkning 1890, Sveriges dödbok 1947-2003, Begr. i Sverige).
5426

Denna mannen hette Edvin Andersson, enligt min farmor. Han var latbrukare i Tunneberga, Farhult. Han bär någon slags militär uniform och på kortet är det stämplat 1915. Min farmor var Klara Andersson född Munthe (f.1898-09-19 d.1997-12-12) Jonstorp. Men jag tror att kortet egentligen tillhörde farfar, Karl Andersson (f. 1891-11-17 d. 1983-01-23) Farhult, yrke målare.

Fotografens namn & adressVictor Kinnell, Brogatan 43

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv