Alfred Ottelin

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här14624

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressAlfred Ottelin
14552

Okänd kvinna. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressAlfred Ottelin
Kommentar
2004-04-18 17:43:11 Gunnar Edelmann
Har inga kommentarer till bilden men konstaterar att förteckningen över Jeanette och Carl Gustaf Ottelins barn är ofullständig. Enligt en släktutredning gjord av Beatrice och Lars Gripenberg är barnen som följer: I. Johanna (Jeanette) Adelheid (1820-1841) II. Carl Ivar (1821-1822) III. Eufrosyne Sofia (1823-1887) IV. Ida Eleonora (1825-1907) V. Otto Edward 1827-1827) VI. Emilia (Mimmi) 1828-1905) VII. Adam Alfred VIII. Agneta (Agnes) Matilda (1832-1906) IX. Johan Gustaf (Gösta) (1833-1862) X. Selma Wilhelmina (Minette) (1835-1906) XI. Hilda Josefina (1837-1843) XII. Alina (Lina) Fredrika (1838-1921)
2003-06-09 01:26:57 Harri Blomberg
Adam Alfred Ottelin, med artistnamnet Alfred Ottelin, var en tidig fotograf i Helsingfors. Han föddes 28.11.1830 i Borgå, Finland och dog därstädes 8.5.1866. Sin fotoateljé hade han endast i tre år, mellan åren 1862-1864 och kallade den för Alfred Ottelin och även Atelier för Photographie och Panotypie Kaserngatan 9, Helsingfors. Före dess hade han haft en statlig tjänst, kom till Helsingfors från Villmanstrand. Efter en svår start blev han en duktig fotograf, fotograferade bland annat J.L. Runeberg och hans familj. Själv var Ottelin också av god börd, fadern C.G. Ottelin (1772-1864), var biskop i Borgå sift och modern hette Johanna Fredrika Wallenstjerna (1796-1862). Syskon: Selma Wilhelmina (1835-1906), Emilia Karolina (1828- 1905), Johan Gustaf (1833-1862), Agneta Matilda (1832-1906), Eufrosyne Sofia (1823-1897) och Alina Frederika (1838-1921). Det finns mycket övrigt att berätta om honom, ty han var utbildad ingenjör i Stockholm och var med att bygga Saima kanal och Finlands första järnväg emellan Helsingfors och Tavastehus, men det kan alla finskspråkiga läsa vidare på länken: http://www.fmp.fi/fmp_fi/muvieras/arkisto/kuvaajat/tiedot/588.htm

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv