Bilder i album #47994

Kommentarer

47994

verste i armén och kommendant i Stockholm Fredrik von Troil, född 1806, död 1873, ogift. Från album I tillhörigt släktgården Backegården, Karlstorp (F).

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2022-05-04 21:30:19 Thomas Heed Miskar
Samma foto finns i Arkiv Digitals Riddarhusets porträttsamling (AID v950569a.b9100). Se Elgenstiernas ättartavlor, band VIII, sid 368, Tab 19.
2013-03-26 22:34:08 Frank Felton
Komplettering av ovanstående: Fredrik Adolf von Troil, född 24 maj 1806 i Stockholm, död ogift 28 februari 1873 i Stockholm. Överste och kommendant. Student i Uppsala 1820-03-18. Därefter verksam vid Svea livgarde: Fanjunkare 1824, fänrik 1825, löjtnant 1831, kapten 1845, major 1855, överstelöjtnant i armén 1858, överste i armén och kommendant för Stockholms garnison 1860. Källor: SVAR/Krigsarkivet, Arméns porträttsamling med samma foto samt http://www.vontroil.com/house/stamtavla-sve.htm
47995

Anna Maria von Troil,f. Tham, född 1775-02-03, död 1859-12-12, dotter till direktören Gustaf Tham och Christina Maria Grill. Gift i Stockholm 1803-06-30 med kanslirådet Lars David von Troil, född 1764, död 1827. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2022-05-04 21:51:54 Thomas Heed Miskar
Se Elgenstiernas ättartavlor, band VIII, sid 245, Tab 7 och sid 368, Tab 19.
47996

Kommendörkaptenen Nils Johan Magnus Hallström, född i Karlskrona 1834, gift med Sigrid Maria Lindqvist, född i Jönköping 1851, bosatt 1890 i Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona. (Sveriges befolkning 1890). Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressA. Roesler, Drottninggatan 23
Kommentar
2012-03-23 20:00:21 Frank Felton
Upgiften i bildtexten ovan är felaktig. Detta är Nils Hallström, född 23 september 1808, död 25 maj 1871 i Karlskrona K. Kadett 1823, sek.löjtnant 1829, prim.löjtnant 1834, kaptenlöjtnant 1847, kapten 1853, kommendörkapten 1858. Källa: SVAR/Krigsarkivet, Flottans porträttsamling med samma foto.
2005-07-05 19:17:43 Jan-Åke Holmbring, Linköping
På baksidan av kortet står antecknat Kommendörkapten Nils Hallström. Det kan dock inte vara ovanstående person, född 1834, eftesom han var gift med Matilde Sehmann, född 1815 (se nästa bild).
47999

I albumet står antecknat: Kyrkoherde Kullman. Johan Petter Kullman var född 1795 och dog 1869. Han var kyrkoherde och kontraktsprost i Södertälje och Vreta 1828-1869. (Claes Tamm: Pappas lydige son. Västervik 2000). Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2013-02-07 22:26:58 Ingrid Norberg
Sonen Sven Abraham Reinhold, #51911.
2006-06-09 17:03:29 Sven Kullman
Hej Jo, detta är min ff ff. Vill Du veta mera kan du ta kontakt med mig. Jag är nyfiken på hur det kommer sig att du har detta kort. Med bästa hälsningar Sven Kullman
2005-07-05 21:20:44 Gudrun Dahl
Johan Petter var son till Erik Kullman 1758-09-08 - 1804-12-25, och hans hustru Anna Bauer 1768-11-11 - 1834-08-18. Föräldrarna gifte sig 1786 i Göteborg. Fadern var i sin tur son till Sven Kullman och Maria Hülphers. Information om dessa finns på annan plats i Anbytarforum, vill jag minnas
48000

I albumet står antecknat: Fru Kullman. Av allt att döma är det hustrun till Prosten Johan Kullman, men inga data är kända. Från samma alnum som #47994.

Fotografens namn & adressR. Piper & Co
Kommentar
2006-06-14 17:58:49 Sven Kullman
Jag har ett identiskt kort och det föreställer prostinnan Clara Adolphina Fredrika* Eleonora Kullman med namnet Birgerson som ogift. Jag skriver inte född Birgersson då fader och moder är okända. Hon upptogs som styvbarn av kryddkramhandlaren Johan Fredrik Birgerson och hans hustru Britta Eleonora Lübbers. Fredrikas födelsedag har uppskattats till 1810-11-25 och hon avled i Södertälje landsförsamling 1864-10-21.
48001

Handskriven text: Fru Lidman (Lidmans pensionat Södertälje). Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2006-06-09 17:33:42 Sven Kullman
För mera information om fru Lidman, se Södertäljeprofiler från adertonhundratalet av Jakob Pettersson.
2005-08-15 17:13:19 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Detta torde vara apotekarfrun Johnta Lidman, som under 1800-talet i Södertälje hade en helpension vid Stora torget, där infödda språklärarinnor bibragte stadens och traktens unga damer insikter i franska, tyska och engelska. Exakta data om fru Lidman saknas emellertid. (Södertäljes stads historia, del I. Stockholm 1968).
48002

Okänd kvinna från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressC. J. Malmberg, Drottninggatan 42
48003

Okänd kvinna från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressC. F. Linge & Co., Stora Bastugatan 3
48004

Handskriven text: Borgmästaren i Södertälje. Från samma album som #47994. Borgmästaren i Södertälje hette i mitten av 1800-talet F. Sjöberg. Det är troligen denne, men ytterligare data saknas.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2005-08-15 17:20:25 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Detta torde dock vara borgmästare Gustaf Danielsson. Han kom 1842 som vice häradshövding från Västmanland till Södertälje för att vikariera på borgmästartjänsten. Efter 1846 års bormästarval erhöll han befattningen och upprätthöll tjänsten till sitt frånfälle 1870. (Söderetälje stads historia, del I. Stockholm 1968).
48005

Okänd kvinna från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
48006

Handskriven text: Fru Tohrlund. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressGust. Joop & Co., Wahrendorffsgatan 10
48007

Handskriven text: Sjöberg. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
48008

Fru Sjöberg. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
48009

Handskriven text: Fr. Sjöberg. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressK. A. Sjöberg
48010

Handskriven text: Fr. Sjöberg. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressK. A. Sjöberg
48011

Handskriven text: Malissa (?) Sjöberg. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressAugust Roesler
48012

Handskriven text: Olga Sjöberg. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressK. A. Sjöberg
48013

Okänd man från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressAugust Roesler
48014

Okänd kvinna från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressAugust Roesler
48015

Handskriven text: Dotoriener (?) Marlén. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressCaesar Mitkiewiez, 9 Rue Neuve
Kommentar
2005-08-15 17:46:32 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Den skrivna texten är antagligen felskriven eller feltolkad. Detta är doktorinnan Martin, Hedvig Amalia Charlotte Sasse, född i Antwerpen, Belgien, 1839, gift med doktor Hans Otto August Martin (#48016). De var 1890 bosatta på tomt 123, Södertälje stadsförsamling. (Sveriges befolkning 1890).
48016

Handskriven text: Doctor Marlén, Södertälje. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2005-08-15 17:33:34 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Den skrivna texten torde vara felaktig eller feltolkad. Porträttet föreställer nämligen förste stadsläkaren och provinsialläkaren Otto August Martin, född i Folkärna (W) 1827-09-09, död i Södertälje 1895-02-09. Efter medicine licentiatexamen och praktik blev Martin antagen som stadsläkare 1857 och upprätthöll tjänsten i 36 år. Martin tillhörde den första uppsättningen av stadsfullmäktigeledamöter och kom, trots att han fram till 1883 var ende läkare i staden, att livligt deltaga i det kommunala arbetet. I detta spelade han tillsammans med brodern, borgmästare Anton Martin, en ganska framskjuten roll. Vid sin pensionering 1893 invaldes Martin i andra kammaren, men avsade sig. (Södertälje stads historia, del II. Stockholm 1968).

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv