Bilder i album #266647

Kommentarer

266647

Detta är första fotografiet ur ett album med 92 fotografier. Fotografiet är av kabinettsstorlek och på baksidan står antecknat ”Dotter till Fru och Herr och Fru Sjökapten Garberg född (72 1897 död 17/5 1898 född 29/9 1899 – lever ännu 1926 Telegrafist)” Överstrykningen är såsom det står på fotografiet. Bilderna i albumet är mestadels från Gävle men även andra orter. Det finns inga anteckningar i albumet men på så gott som alla foton finns en ditklistrad papperslapp på framsidan med namn mm och p ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressOlof Östling, Drottninggatan 23, Gefle
266648

På framsidan står ”Byggmästar Svenssons barn, omkring år 1900 – Anna – Torsten – Karin – år 1926”. På baksidan står ”Byggmästar Svenssons – Kastet – barn. Anna, Torsten, Karin. Leva ännu år 1926”. Fotot är av kabinettsstorlek. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressCarl Larsson, Nygatan 34, Gefle
266649

Inga anteckningar men detta är albumets ägare Rickard Wilhelm Garberg, Gävle. Fotot är av kabinettsstorlek. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
266650

På framsidan på en papperslapp står ”Fru Matilda Charlotta Garberg * 28/x 1825 † 24/3 1861”. På baksidan står antecknat ”Min moder Matilda Garberg 21 år gammal. Dotter till repslagar åldermannen Carl Jacob Grundén”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2023-03-16 21:07:47 Marianne Elfström
Då skulle fotot vara taget 1846! Kan fotot vara i daggerrotypigteknik?
266651

På framsidan på en papperslapp står ”Repslagaråldermannen Carl Jacob Grundén * 1801 † 1861”. På baksidan står antecknat ”Gubben Grundén förre repslagare i Gefle - min morfar. Dvs till RW Garberg” Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressA. Roesler, Drottninggatan 23, Stockholm
266652

På framsidan på en papperslapp står ”Handlaren Per Gust. Wickström * 24/12 1824 † 1865 24/4”. På baksidan står antecknat ”Fru Elvira Garbergs fader”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressHjalmar Jansson, 23, Drottninggatan 23., Gefle
266653

På framsidan på en papperslapp står ”Fru Carolina Wickström * 16/4 1828 † 1910 22/3”. På baksidan står antecknat ”Född Sundberg - Moder till fruarna Elvira o Betty Garberg. Handelsänka efter Per Gust. Wickström”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressHjalmar Jansson, 23, Drottninggatan 23., Gefle
266654

På framsidan på en papperslapp står ”Knut Engelb. Garberg * 9/12 1857 † 7/1 1892”. På baksidan står antecknat ”KE Garberg. Stationsskrivaren Knut Engelbert Garberg f. 9/12 1857 d. 7/1 1892. Broder till Sjökapten RW Garberg”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressHjalmar Jansson, 23, Drottninggatan 23., Gefle
266655

På framsidan på en papperslapp står ”Fru Betty Garberg * 1860”. På baksidan står antecknat ”Syster till Fru Elvira Garberg och hustru till Stationsbokhållaren Knut Engb Garberg. Den senare död. Änkan bosatt å Grafher (?) sjukhem i Gefle”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressAug. Wahlström, Falun Borlänge
266656

På framsidan på en papperslapp står ”Gust Adolf Garberg * 6/11 1852 † 12/4 1878”. På baksidan står antecknat ”Dog såsom Kassör vid Domnarvets Järnverk - Broder till Sjökapten RW Garberg”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressA. Roesler, Drottninggatan 23, Stockholm
266657

På framsidan på en papperslapp står ”Fröken Ester Wickström * 1865 † 1919”. På baksidan står antecknat ”Syster till Fru Elvira Garberg. Hon var kontorist”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressHanna Bergdahl, Brynäsgatan No 29, Gefle (delvis oläsli...
266658

På framsidan på en papperslapp står ”Fru Wilhelmina Grundén” På baksidan står antecknat ”Fru Wilhelmina Grundén från Kuxhaven. Gift med Sjökapten Axel Grundén”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressD. Wettern, St Pauli, Langereihe, Hamburg & Schulterbla...
266659

På framsidan på en papperslapp står ”Sjökapten Axel Grundén”. På baksidan står antecknat ”Sjökapten Axel Grundén, min rätta morbror. Förde från Hamburg → Central amerika ång. ”Luxor” 1887. Seglade sålunda under 1880-talet, som xterskeppare för Hamburg rederier. Var gift med en fyrskeppskaptens dotter från Kuxhaven Obs. de äro nog döda länge sedan ? född på 1840-talet”. Tillhör album #266647.

Katalog:A. Noack
Fotografens namn & adressAug. Noack, St Pauli Langereihe 69, Hamburg
Kommentar
2023-03-16 21:39:14 Marianne Elfström
Kan detta möjligen vara Axel Robert Grunde'n född 1835-08-11?
266660

På framsidan på en papperslapp står ”Knut Engelbert Garberg”. På baksidan är det inget antecknat. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressAug. Wahlström, Nya Kopparberget
Kommentar
2023-03-16 21:58:38 Marianne Elfström
Stationsskrivare Knut Engelbert Garberg, 1857 Gävle -1892 Stora Tuna, gift 1884 med Betty* Erika Carolina född Wikström, 1860 Gävle - 1950.
266661

På framsidan på en papperslapp står ”Fru Betty Garberg”. På baksidan är det inget antecknat. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressAug. Wahlström, Falun Borlänge
Kommentar
2023-03-16 22:04:28 Marianne Elfström
Betty Erika Karolina född Wikström 1860 i Gävle, död 1950, gIft 1884 med Knut Engelbert Garberg, 1857-1892. Se bild #266660.
266662

På framsidan på en papperslapp står ”Fr. Lehman * 1831 † 1917”. På baksidan står antecknat ”Gammal Geflebo. Som ung Ångbåtskemixxx (?) Innehade i många år till sena åldern Strömsbro Garn- bod i Gefle. Gift med Matilda Hedlund – Brodern var fabrikör F.O. Hedlund på Strömsbro.”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressOscar Olsson, Vestra Nygatan 15, Gefle
266663

På framsidan på en papperslapp står ”Fru Mathilda Lehman”. På baksidan står antecknat ”Fru Math Lehman En älsklig och rar kvinna. Höll av henne som en mor. Maka till Fr Lehman . Ryktes bort med döden i barnsäng 1875. Lämnade efter sig barnet – xxx ? Nu 50 år gammal”. Vid en kontroll i kyrkoböcker mm så säger de att Mathilda Lehman dog den 10/4 1877 och inte 1875. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressAndriette Hedberg, Hörnet af Hattmakaregatan och Nygata...
266664

På framsidan på en papperslapp står ”Mathias Lehman”. På baksidan står antecknat ”f. 1864 – Lifförsäkringsagent Tullkammarskriv i Gefle, Tullrevisor i Stockholm. Skild från sin hustru, som var dotter till s dotter till X Statsminister Åkerhielm. Son till Fr Lehman” (Åkerhielm är en gissning då skrivstilen / texten är svår). Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressElise Ahlgren, 23 Drottninggatan 23, Gefle
266665

På framsidan på en papperslapp står ”Oscar Lehman”. På baksidan står antecknat ”Född 1865 död 1916 Länsbokhållare. Sedermera Landsekreterare här i Gefle. Son till Fr. Lehman”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan No 53, Upsala
266666

På framsidan på en papperslapp står ”Fabrikör G.O. Hedlund å Strömsbro fabrik”. På baksidan står antecknat ”Min förmyndare Herr G.O. Hedlund förre fabrikören å Strömsbro fabrik. Lemnade Strömsbro 1869. Chef vid Barnängens fabrik Stockholm. Slog sig på lantbruk i Sigtuna. Död vid cirka 60 år. Hans hustru Hulda Wallström lever ännu”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressE. Swift & Son, 126 Bond Street, Liverpool
266667

På framsidan på en papperslapp står ”Fru Hulda Hedlund vid 80 års ålder”. På baksidan står antecknat ”Nu 85 år – rask och kry. Bor nu hos sina döttrar (?) vid Tidaholm Östra xxx. För mig lite min ungdom, varit som en mor”. Vidare fanns en lapp i albumet där det står ”Den varmaste tack till eder alla för det vänliga telegramet på min 80-årsdag. Eder tillgifne moster Hulda”. Tillhör album #266647.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2023-03-16 14:16:53 Marianne Elfström
Hulda Karolina Wallström, 1840-1937, kallas här för "moster". Hon fick fyra döttrar: Olga Matilda Karolina, 1865-1935 (död i Östra Ryd) , ogift Hulda, 1870-1881 Aurora Charlotta,1875-1881 Nanna Katarina, 1880-1976, ogift Hon hade två systrar: Jakobina Kristina Matilda,1837-1928, ogift och Selma Charlotts,1845-1918, ogift.
2023-03-16 13:30:55 Marianne Elfström
Kan detta vara Hulda Karolina Hedlund, född Vallström 1840-10-28 i Hudiksvall, död 1937-04-01 i Lidaholm, Källösa, Östra Ryd? Änka 1890-07-15 efter disponent Per Olof Hedlund, född 1825 i Ockelbo, död 1890 i Norrköping Matteus.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv