Bilder i album #25819

Kommentarer

25819

Bilden ingår i ett album med cirka 140 fotografier. Albumet är köpt på auktion 2003. Handskriven text på baksidan: Charlott Kihlbaum.

Fotografens namn & adressO. E. Renner, Malmtorgsgatan 8
Kommentar
2003-12-18 08:43:23 Pia Lindqvist
Om man vill titta på hela albumet skriver man #25819 i sökrutan. Då kommer bilderna upp i den ordning jag lagt in dem.
2003-12-17 23:00:15 Pia Renner
Hej! Charlotte Kihlbaum var styrelseledamot i Stockholms Dövas Förening 1871 och tjugo år frammåt. Dessutom så donerade hon pengar till föreningen. Uppgifterna kommer från boken. Som en syskonkedja av Stockholms Dövas Förening. Tryckt 1995
2003-12-09 22:00:28 Kjell-ove Karlsson
Charlotta Kihlbaum var bosatt på Apelbergsgatan 31 B (kvarteret Järnplåten 1,2) i Klara församling. Stockholm 1878. Ut: 27/9 1879 till rote 7 (Jacobsroten) Sociala anteckningar: Döfstum Källa: Klaraskivan
2003-12-04 22:37:51 Bill Bjurestrand
Ingeborg Charlotta Kihlbaum född 1832-05-11 Mariestad, död 1890-08-24. Dotter till S.A. Kihlbaum på bild #25842 och syster till Hulda Amalia Kihlbaum.
25841

På baksidan av kortet är skrivet: Enkan Ch. Berggren född Kihlbom. Bilden finns i samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2008-06-12 09:30:51 Per Stenros
Hej, Jag heter Per Stenros och bor i Lysekil. Fotografen skulle kunna vara Henrik Lindqvist, född 1828-07-24 i Gåsinge. Henrik kommer till Lysekil 1863-12-05 (Hfl) och flyttar till Mariestad 1866-06-01. Mvh Per Stenros, Sällskapet Strömstierna, Lysekil.
2005-11-17 23:16:44 Lars Hasselberg, Vara
Mary Kihlbom sannolikt släkt med den avbildade. Mary har efterlämnat ett antal negativ med motiv från Mariestad, dels interiörer från det Kihlbomska hemmet samt motiv från staden. Negativen tillhör Vadsbo museum Mariestad men förvaras på Västergötlands museum i Skara
2003-12-20 22:28:42 Bill Bjurestrand
Faster till Ingeborg Charlotta Kihlbaum, #25819. Charlotta Kihlbaum är ursprunglig ägare till det album Pia Lindqvist, Gnesta nu äger. Cristina Kihlbom gift Berggren. Källa: 16 Mariestad E:1 1835-1849. Citat ur källan, Styrmannen vd kongl Majest. Flotta Herr Carl Johan Berggren från Carlscrona, 27 år och Mademosielle Catharina Christina Kihlbom från Hus No 24, 26 år. Giftoman och närvarande, Brodern Hr Handelsman Kihlbaum. Hr Handelsman Kihlbaum är samma person som på bild #25842.
2003-12-04 17:28:30 Fredrik Salomonsson
Hittade personen i DIS-databasen. Christina Catharina Henrietta Kihlbom, född 1811, död 1899 i Mariestad. Gift med Carl Johan Berggren, död 1859 i Mariestad.
25842

På baksidan på kortet är skrivet med blyerts: S.A. Kihlbaum. Död 60 år. Bilden finns i samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2003-12-04 22:45:27 Bill Bjurestrand
Sven Abraham Kihlbaum är min morfars farfar. Fler uppgifter på min hemsida http://bjurestrand.se/anor
2003-12-04 17:24:08 Fredrik Salomonsson
Hittade mannen i DIS-databasen. Sven Abraham Kihlbaum, född 1806, död 1866 i Mariestad. Gift med Anna Charlotta Gullbrandsson, född 1802 i Göteborg, död 1856 i Mariestad.
25843

På baksidan av fotot är skrivet med bläck: Ingered Söderlund. Bilden kommer från samma album som bild #25819

Fotografens namn & adressSelma Jacobsson, Fredsgatan 15
Kommentar
2004-01-04 10:30:13 Pia Lindqvist
Detta är Ingegerd Maria född 27/12 1867 i Lidköping. Modern finns på bild #25908 Källa: fbf.födda Lidköping 1855-1868.
25844

Två okända barn. Fotot kommer från samma album som bild #25819

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
Kommentar
2003-12-04 11:05:23 Christina Lindeman
Har samma foto i mitt album! Albumet har tillhört Constance Öberg (född 1875 i Stockholm)
2003-12-03 22:14:41 Peter Karlsson
Prinsarna Wilhelm och Gustav Adolf - se även bilderna #24051 och #20349.
25882

På bildens baksida är skrivet: Hulda Amalia Kihlbaum. Föddes den 24 juni 1839. Död den 16 aug.1858. År 19. Bilden finns i samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressC. J. Malmberg, Drottninggatan 42
Kommentar
2010-12-21 19:27:21 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Hulda Amalia Kihlbaum föddes och dog i Mariestad. Hon dog av lungsot. Hon var dotter till Sven Abraham Kihlbaum, f. i Mariestad 1806, och Anna Charlotta Gullbrandsson, f. i Göteborg 1802, d. i Mariestad 1856. (Disgen).
25883

Okänd man. Bilden är från samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressHilma Rosenlöf
25884

På baksidan av kortet står skrivet: Axel Kihlbaum. Bilden finns i samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressA. Olson
Kommentar
2003-12-20 22:49:08 Bill Bjurestrand
Tillägg och förtydligande till min förra kommentar. Carl August Kihlbaum är alltså bror till Charlotta Kihlbaum, bild #25819. Carl August finns ej på bild i albumet.
2003-12-16 17:58:56 Bill Bjurestrand
Axel Kihlbaum är bror till fotograf Maria Kihlbaum, (1874 - 1962) som tagit cirka 150 av fotografierna här under porträttfynd. Maria är yngst i en syskonskara på 8 syskon. Axel är nummer två i syskonskaran och min morfar Ivar Kihlbaum (1863 - 1915) är nummer fyra. S.A. Kihlbaum bild #25842 är alltså farfar till syskonen. Fader är Carl August Kihlbaum (1830 - 1884) gift med Johanna Gustava Dyrén (1834 - 1910). Alla är födda i Mariestad.
2003-12-04 22:35:09 Karl Göran Eriksson
Stationsbokhållaren Axel Teodor Kihlbaum, född 1859 3/1 i Mariestad enligt husförhörslängd. (Östersund AIa:12c s. 1123). Inflyttad till Östersund 1892 29/12 från Sundsvall. Fotot bör alltså vara taget på 1890-talet, eftersom Anders Olson avled 1898.
25885

Två okända män. Bilden kommer från samma album som bild #25819

Fotografens namn & adressFritz Bruce, Kungsgatan 57
Kommentar
2004-04-15 15:43:48 Britt-Marie Engarås
Visst ser dessa ut att vara bröder?
25886

Okänd man. Bilden kommer från samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressJohannes Jaeger, Drottninggatan 5
25887

På baksidan av kortet är skrivet: Professor Anger. Carlsbad. Bilden finns i samma album som bild #25819.

Katalog:A. Helm
Fotografens namn & adressA. Helm, Wenzelsplatz 807
25901

På baksidan är skrivet: Alf Hörlin 1 3/4 år 1888. Fotot kommer från samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressAlfr. J:son Dahllöf, Hamngatan 38
Kommentar
2010-07-30 15:28:53 Ann-Mari Bäckman
Det bör vara Alf Hörlin född 10/9 1886 i Stockholm, död den 27/12 1889, son till Anton Hugo Hörlin född 30/7 1851 och Agnes Nilsson Dag, född 10/7 1865. Källa: Sveriges befolkning 1890 Rotemansarkivet
25902

På kortets baksida är skrivet: Rektor Wille Nilson. Fotot kommer från samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressAugust Roesler, Drottninggatan 23
Kommentar
2010-12-03 17:14:40 Rustan Gandvik
Wilhelm Nilson. Rektor vid Lidköpings läroverk 1858-94, riksdagsledamot etc. Född 1825 19/3 Leksberg. Se t.ex. Svenskt Porträttgalleri avd XXIII samt http://www9.vgregion.se/vastarvet/va/resultat_enpost.asp?intTab=0&enhet=VGM&nr=VGM_B145046_1379
2004-01-15 14:58:47 Pia Lindqvist
Troligen är Wilhelm Nilson bror till Augusta Söderlund #25908.
2004-01-14 17:59:18 Pia Lindqvist
Hustrun finns på bild #27325.
25903

Okänd man. På kortets baksida är skrivet: Till Lotten. Bilden kommer från samma album som bild #25819

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
25904

På bildens baksida är skrivet: Johan Bergman. Dog från Stockholm. På lös lapp i albumet står: Kongl.Sekr.Johan Bergman död den 21 Nov.1862 År 32. Bilden hör hemma i samma album som bild #25819

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2003-12-18 22:36:26 Bill Bjurestrand
I boken Om det gamla Mariestad andra delen, Wretmans Boktryckeri, Mariestad 1959, av Mary Kihlbom står följande på sid 53. Det är öfwerdirecteur Bergmans ende son, Johan, som var aktuarie i järnvägsstyrelsen samt Kungl. sekreterare. År 1861 vigdes han i Stockholm vid Ida Ulrika Amanda Westin (född 1839, död 1869). Följande år avled han i lungsot i Stockholm, 32 år gammal. Och året därpå föddes och avled hans enda barn Johan Carl, sex år senare avled den efterlevande makan, endast 30 år gammal.
25905

På baksidan står skrivet: Musikredaktör Frans Huss. Bilden hör hemma i samma album som bild #25819

Fotografens namn & adressCaroline von Knorring, Jacobsbergsgatan 21
Kommentar
2009-12-08 19:25:48 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Musikredaktör Frans Johan Wilhelm Huss var född i Lidköping 1830-09-08 och dog i Stockholm 1912-03-07. Ur Kugelbergs klippsamling: Den avlidne var född i Lidköping och blev student i Uppsala 1850. Åren 1862-76 var han assistent vid prof. Sandahls med. pneumat. anstalt i Stockholm samt senare delägare i Huss & Beers musikhandel. År 1881 inträdde han i Svensk Musiktidnings redaktion, blev 1884 medredaktör och året därpå dess redaktör och utgivare. Den avlidne sörjes närmast av syskon och syskonbarn.
2004-07-21 21:38:47 Pia Lindqvist
Systern Jenny Sandahl f.Huss finns på bild #25961 Frans hade även en tvillingbror vid namn Sven Axel Julius. Källa: Födde Lidköping 1830, Husförhör Lidköping,Rote 2 1831.
2003-12-05 17:21:03 Fredrik Salomonsson
Hittade personen i Arkion: Musiklärare Frans Johan Wilhelm Huss född 1830 i Lidköping Ogift man, ensam i familjen Bosatt 1890 i Hästhufvudet N:o 1, 2, 12 Klara rote 3 i Stockholm.
25906

Okänd man. Bilden finns i samma album som #25819

Fotografens namn & adressGust. Joop & Co., Näckströmsgatan
25907

Agrée Albert Berg. Kortet kommer från samma album som bild #25819. Finns även på bilderna #26397 #26244 #26061. Hans far finns på bild #27358 och syster #26429 #26774.

Fotografens namn & adressG. & A. Overbeck
Kommentar
2005-02-14 08:16:42 Sonja Pleijel
Albert Berg var min morfars far. Min morfar hette Allan Berg, utvandrade till dåvarande Ostindien - Java - år 1894. Gifte sig med Carolien van der Velde år 1909 och återvände till Sverige 1921. De hade tre barn varav den äldsta Sonja Anna Stina var min mor. Hon gifte sig med Åke Pleijel år 1938 och jag är nummer två av tre döttrar.
2003-12-07 19:02:38 Eva Leksell
Josef ALBERT Soult Berg, född 1832 19/9 i Stockholm, död där 1916 20/1. Marin- och landskapsmålare. Föräldrar: Isak Albert Berg, hovsångare och Lovisa Karolina Hjortsberg. Resor i Europa 1855-65, därefter bosatt i Sverige. Agrée vid Konstakademin 1860. Deltog i stiftande av dövstumföreningen 1867 (var själv dövstum). Gift 1867 med Anna Charlotta Nylén. Litteratur: Svenskt konstnärslexikon (samma foto där) och Svenskt biografiskt lexikon.
25908

På kortets baksida är skrivet: Fru Augusta Söderlund. Fotot kommer från samma album som foto #25819 På lös lapp står: Fru Aug.Söderlund Lidköping.

Fotografens namn & adressAlexander Lindheborg, Östra Storgatan 12
Kommentar
2004-01-15 14:56:27 Pia Lindqvist
Troligen är Augusta Söderlund syster till Wilhelm Nilson #25902.
2004-01-04 10:34:27 Pia Lindqvist
Dottern Ingegerd finns på bild #25843
2003-12-05 17:26:37 Fredrik Salomonsson
Detta kan vara Augusta Albertina Nilson, född 1833 i Leksberg. Gift med Per Gustaf Söderlund, född 1820 i Väring. År 1890 bodde familjen i Gamla Staden N:o 1 i Lidköping.
25955

På baksidan av bilden sitter en lapp fastklistrad med texten: Hofpredikant Wensjoe. Bilden kommer från samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressMaths Hansen, Regeringsgatan 28
Kommentar
2009-06-09 10:23:42 Ingrid Norberg
Se även #93911.
2003-12-10 20:58:01 Ingrid Norberg
Detta är Thure Wensjoe, född 1 april 1801 i Torslanda (O), död 6 oktober 1865 i Stockholm. Studerade i Uppsala, fil dr 1827 och teol dr 1860. Prästvigd 1828 och hovpredikant 1833, senare kyrkoherde i Mariestad (R) och i S:t Klara, Stockholm (A). Ledamot av Prästståndet. Teologisk författare och översättare. Källa: Svenskt porträttgalleri del XV, Författare, Stockholm 1900 med välliknande foto.
25958

Okänt barn med docka. Från samma album som #25819.

Fotografens namn & adressA. Jonason & Co., Södra Hamngatan 29

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv