Bilder i album #250808

Kommentarer

250808

Porträttet föreställer överste Elof von Boisman, född den 21/11 1830 i Växjö och död i Kullerstad den 13/2 1913. Han var gift med Ida von Boisman, född Sylvan (1841-1931). Elof och Ida bebodde gården Hagneryd, Skärblacka.

Fotografens namn & adressJohs. Jaeger
250816

Porträttet föreställer Agne HJALMAR Zielfelt, född i Klara 15/10 1864 och död 6/4 1909 i Kullerstad. Hjalmar var gift med Fredrique von Boisman (1867-1956). Porträttet återfinns i samma album som #250808

Fotografens namn & adressSw. Swensson
250874

Porträttet föreställer Lagmannen och Borgmästaren i Ystad, Tage Ludvig Sylvan, född den 9/1 1801 i Ystads Sankta Maria och död den 1/3 1879 i Ystads Sankta Maria. Porträttet återfinns i album #250808. Tage Ludvig Sylvan återfinns även på bild #248654.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
250875

Porträttet föreställer Fredrique Sylvan, född Lundgren. Hon föddes 6/3 1808 i Ystad och dog i Stockholm den 10/7 1866. Hon dog i kolera. Hon var gift med borgmästaren i Ystad, Tage Ludvig Sylvan. Porträttet återfinns i album #250808. Jämför även porträtt av henne #248440.

Katalog:Axel Rydin
Fotografens namn & adressAxel Rydin
250876

Porträttet föreställer Friherren och Överstelöjtnanten Gustaf Henric Falkengréen (1836-1924). Porträttet återfinns i samma album som #250808. Samma porträtt återfinns i Riddarhusets porträttsamling. Handskrivet på baksidan står Överstelöjtnant Falkengréen.

Fotografens namn & adressClara Wahlström
250877

Enligt handskriven anteckning på baksidan föreställer porträttet "fröken Agnes Hoffman". Porträttet återfinns i album #250808.

Fotografens namn & adressGösta Florman
Kommentar
2022-01-19 16:44:14 Marianne Elfström
Detta torde vara Agnes Emilia Katarina Hoffman, 1849-1930, ogift. Hon var guvernant hos familjen Boisman i Kullerstad 1881-1882. Deras barn: Ida Charlotta Fredrique född 1867 och Erik Georg Ludvig född 1871.
250878

Porträttet föreställer för mig okänd man som återfinns i album #250808. Möjliga kopplingar till familjerna Zielfelt, von Boisman eller Sylvan.

Katalog:Hiogo
Fotografens namn & adressS.ICHIDA
250879

Porträttet föreställer en för mig okänd kvinna som återfinns i album #250808. Möjliga kopplingar Till familjerna Zielfelt, von Boisman eller Sylvan.

Fotografens namn & adressHilda Kuylenstjerna
250898

Porträtt av för mig okänd kvinna. Fotot återfinns i album #250808. Handskrivet står ett namn som ser ut som "Laibom" , Hamburg. I ena hörnet finns en liten otydlig stämpel med texten "N.P CRAACK, Photograph" Kan stå Italia men det är tryckt längst ned på sidan och är väldigt svårläst.

Fotografens namn & adressN.P CRAACK
250899

Enligt anteckning på baksidan är detta fröken Ch. Lagercrantz i Ystad. Porträttet återfinns i album #250808.

Katalog:Okänd plats
Fotografens namn & adressOkänd fotograf
250900

Porträtt av för mig okänd person som återfinns i album #250808.

Katalog:Okänd plats
Fotografens namn & adressOkänd fotograf
250901

Porträtt av för mig okänd man som återfinns i album #250808.

Fotografens namn & adressJ. JAEGER
250902

Enligt anteckning på sidan föreställer porträttet "Fru Sofi Nissen f. Psilanderhjelm" Hon föddes den 21/12 i Lösen, Blekinge och dog den 27/9 1920 i Skeppsholm, Stockholm. Hennes mormor var Christina Judit Sylvan. Porträttet återfinns i album #250808.

Katalog:Emma Holm
Fotografens namn & adressEmma Holm
250903

Porträtt av för mig okänd kvinna som återfinns i album #250808.

Fotografens namn & adressW. HEINRICH OHM
250904

Porträtt av för mig okänd ung man. Porträttet återfinns i album #250808.

Fotografens namn & adressJohn Dryselius
250907

Enligt anteckning på baksidan är detta "Nils Sylvan". Han föddes den 15/9 1843 i Ystad och dog i Glemminge den 22/12 1863. Han var son till kyrkoherden Christian August Sylvan och hans hustru Ulrika Psilander. Porträttet återfinns i album #250808.

Katalog:Hilda Sjölin
Fotografens namn & adressHilda Sjölin
250910

På kortets baksida finns namnet "Herluf Trolle" antecknat. Detta skulle möjligen kunna vara Herluf Trolle född den 23/10 1845 i Karlskrona och troligen död i Ryssland 1912. Han är i så fall son till Oscar Trolle och Emelie Sylvan. Porträttet återfinns i album #250808.

Fotografens namn & adressJoh:s Jaeger
Kommentar
2022-05-05 15:05:10 Thomas Heed Miskar
Jag tror att detta är jur.kand, vice häradshövding HERLUF August Magnus Henriksson af Trolle f.11/4 1863 i Listerby, d.27/10 1943 i Stockholm. Jag har dock inte lyckats hitta något foto att jämföra med. Se Elgenstiernas ättartavlor band VIII, sid 379, Tab 5.
250948

Porträttet föreställer för mig okänd kvinna som återfinns i album #250808.

Fotografens namn & adressC.J Malmberg, Drottninggatan 42
250949

Handskriven notering på baksidan "Fru Wiberg". Porträttet återfinns i album #250808.

Fotografens namn & adressHanna Fortmeiier, Växjö
250950

Enligt anteckning på baksidan föreställer porträttet Inez von Boisman. Med annan handstil har någon skrivit "gift med ing. Renvall. Även texten "En hjertlig helsning på juldagsmorgonen 1883" återfinns på kortet. Skulle kunna vara Inez Maria von Boisman (1862-1942) första gången gift Renvall andra gången Rothström. Porträttet återfinns i album #250808.

Fotografens namn & adressCharles Riis, Fabiansgatan 27, Helsingfors
250951

Porträttet föreställer kyrkoherde Anders OSKAR Söderström, född i Gränna 3/12 1845 och död Motala 7/6 1919. Jämför porträtt i "Svenskt Porträttgalleri - Prästerskapet i Linköpings stift. Porträttet återfinns i album #250808. Handskrivet på kortets framsida " Oskar Söderström 1892".

Fotografens namn & adressClara Wahlström, Linköping

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv