Bilder i album #209528

Kommentarer

209528

Från vänster. Per Magnus Theodor ( Petersson ) född 5 november 1854 i Klara församling ( oäkta barn ), död 1942 i Rådmansö församling. Mamman, Maria Lauretta Lindström född 10 december 1829 i Ulrika Eleonora ( AB ), avliden på Rådmansö 10 augusti 1895. Rättaren Johan Åhnström född 1 februari 1827 i Rystad, avliden 26 februari 1914 på Rådmansö. Makarna gifte sig i Solna 6 augusti 1864.Uppgifter har kommit från min morfars yngre bror Gunnar Åhnström som avled 1988. Egen forskning har visat att ...
Läs mer...

Katalog:C. Mazer
Fotografens namn & adressC. Mazer Bryggaregatan 15 Stockholm
209781

Troligen sjökapten. Personen finns sittande med på en gruppbild med 5 yngre män / pojkar i början av 1900-talet. En av dessa yngre män blev inskriven 1903 i Gävle sjömanshus. I samma pärm som #209528

Fotografens namn & adressGiselsons Atelier
209784

Okänd ung man. Tillhör pärm #209528. Se också # 209781

Fotografens namn & adressGiselsons Atelier
209785

Okänd ung man. Tillhör pärm #209528. Se också #209781

Fotografens namn & adressGiselsons Atelier
209786

Okänd ung man. Tillhör pärm #209528. Se också #209781

Fotografens namn & adressGiselsons Atelier
209787

Okänd ung man. Tillhör pärm #209528. Se också #210363

Fotografens namn & adressGiselsons Atelier
209788

Okänd sjöman i KL Kustartilleriet. Tillhör pärm #209528

Katalog:Anna Björk
Fotografens namn & adressAnna Björk
209789

Okänd sjöman, troligen tillhörig flottan. Tillhör pärm #209528

Fotografens namn & adressM. Edlund.
209790

Okänd sjöman. Tillhör pärm #209528

Fotografens namn & adressB. Bruselius
209791

Okänd sjöman. Tillhör pärm #209528

Fotografens namn & adressB. Bruselius
209792

Okänd sjöman vid Kustartilleriet. Tillhör pärm #209528

Fotografens namn & adressEdlund
209793

Okänd sjöman i Kungl. Flottan Tillhör pärm #209528

Katalog:Kinnell & Co.
Fotografens namn & adressKinnell & co
209818

Okänd man. Tillhör pärm #209528

Fotografens namn & adressCarl Larsson
209819

Okändman. Tillhör pärm #209528

Fotografens namn & adressCarl Larsson
209820

Okänd kvinna. Tillhör pärm #209528

Fotografens namn & adressLiefeldt Eftr.
209821

Okänd man. Tillhör pärm #209528

Katalog:Aug. Schmidt
Fotografens namn & adressAugh. Smidt, Wismar, Tyskland
209822

Okänd ung man. Tillhör pärm #209528

Katalog:Carl Bauch
Fotografens namn & adressCarl Bauch, Wismar, Tyskland
209823

Okänd man. Tillhör pärm #209528. Se också #209824

Katalog:Aug. Schmidt
Fotografens namn & adressAug. Schmidt, Wismar, Tyskland
209824

Okänd man. Tillhör pärm #209528. Se också #209823

Katalog:Aug. Schmidt
Fotografens namn & adressAug. Schmidt, Wismar, Tyskland
209825

Okänd ung man. Tillhör pärm #209528

Katalog:A. Heron
Fotografens namn & adressA. Heron, Rotterdam, Nederländerna
209826

Okänd kvinna. Tillhör pärm #209528

Katalog:Aug. Schmidt
Fotografens namn & adressAug. Schmidt, Wismar, Tyskland

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv