Bilder i album #17267

Kommentarer

17267

Prof. Uppström. Bild ur Ströms hembygdsförenings samlingar, Mapp 550-5. Tyvärr är nästan alla kort från hembygdsföreningen monterade på ark, vilket gör att det är svårt att se baksidan. Det som syns finns med! En del kort har texten mitt på kortet på baksidan, där tejpen sitter! Det gäller några av de kort som inte har fotograf och plats utsatta.

Fotografens namn & adressH. Osti
Kommentar
2003-05-21 21:26:00 Frank Felton
Detta är ANDERS Uppström, född på Hammarby bruk (X) den 29 juni 1806, död 21 januari 1865 i Uppsala (C). Kom från fattiga förhållanden. Bruksägaren Tore Petre blev till en början hans mecenat. Från 1834 lärare vid Uppsala katedralskola, 1850 docent i götiska språket vid Uppsala universitet, professor där från 1859. Gift 1839 med Maria Charlotta af Uhr. Källa: Herman Hofberg, 1906. Svenskt Biografiskt Handlexikon. Samma foto där.
17268

Prof. Anskoug. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressH. Osti
Kommentar
2003-05-21 21:38:37 Frank Felton
Detta är John Erhard Areschoug, född 16 september 1811 i Göteborg (O), död 7 maj 1887 i Stockholm (A). Student i Lund 1829, botanikstudier utomlands, docent i botanik i Lund från 1838. Lärare i naturvetenskap vid Göteborgs gymnasium. Adjunkt i botanik vid Uppsala universitet från 1849, professor där från 1859. Tog avsked 1876. Gift 1839 med Fredrika Sofia Åhman. Källa: Herman Hofberg, 1906. Svenskt Biografiskt Handlexikon. Samma foto där.
17269

Prof. Sandström. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressH. Osti
Kommentar
2004-01-27 20:35:51 Ingrid Norberg
Detta är Wilhelm Erik Svedelius, född 5 maj 1816 i Köping U, död 26 februari 1889 i Uppsala C. Han var historiker, statsvetare och en framstående talare. Svedelius beskrivs av flera minnestecknare som en av det svenska universitetslivets allra märkligaste personligheter under 1800-talet. Om ingen av uppsalaprofessorerna berättades så många skämthistorier som om ´gubben Sved´. Men hans originalitet minskade inte den aktning hans personlighet och hans lärdom ingav, snarare gjorde den honom populär i hela landet. Den unge Svedelius studerade i Västerås och Uppsala, blev sedan docent i statskunskap i Uppsala 1840, professor i historia i Lund 1856-62 och skytteansk professor i vältalighet och statskunskap i Uppsala 1862-81. Åren 1868-69 var han dessutom universitets rektor. Han blev ledamot av Vitterhetsakademien 1858, av Vetenskapsakademien 1870 och invaldes på stol nr 7 i Svenska Akademien 1864. Källor: Minnenas Bok, Stockholm 1916 med nästan identiskt foto. Ragnhild Modin-Ringström: Gamle prostens minnen, Stockholm 1930. De Aderton, Göteborg 1992. Wilhelm Erik Svedelius´ memoarer: Anteckningar om mitt förflutna lif, Stockholm 1889.
17270

Okänd man. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressH. Osti
Kommentar
2007-02-23 16:40:27 Ingrid Norberg
Detta är ROBERT Fredrik Fristedt, född 19 juni 1832 i Stockholm Katarina A, död 16 februari 1893 i Uppsala C. Gift 1864 i Ytterlännäs Y med HULDA Maria Schönmeyr (1836-1910). Student i Uppsala 1851, filosofie doktor 1857 och medicine doktor 1862. Verksam vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet från 1869 och professor i farmakologi där från 1877. Fristedt företog botaniska strövtåg i fjälltrakterna och disputerade för den filosofiska doktorsgraden med en botanisk avhandling, Växtgeografisk skildring av södra Ångermanland. Han behandlade i sina medicinska skrifter ofta ämnen med botanisk anknytning. Källor: Svenska Män och Kvinnor, Stockholm 1944, och Svenskt Biografiskt Lexikon (CD) - båda med välliknande foton. På bild #51915 finns Robert Fristedts svåger, Arthur Schönmeyr. Källa: Carl Lindhagens memoarer del 1, Stockholm 1936.
17271

Okänd man. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressHenri Osti
Kommentar
2012-10-17 22:03:40 Ingrid Norberg
CARL Benedict Mesterton, född 20 april 1826 i Åbo i Finland, död 7 april 1889 i Uppsala C. Gift 1852 med Maria Johanna Weman, född 1831. Akademiska sjukhuset i Uppsala tillkom år 1867 väsentligen på hans initiativ. Student i Uppsala 1843, medicine doktor 1855, kirurg vid Serafimerlasarettet i Stockholm 1854-56, professor i kirurgi vid Uppsala universitet 1856, professor där 1857, överkirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1858. Källor: Uppsala universitetsbiblioteks bilddatabas med samma foto, Svenskt porträttgalleri XIII, Stockholm 1899, Svenskt biografiskt handlexikon, senare delen, Stockholm 1906 och Sveriges befolkning 1890 (CD).
17272

Okänd man. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olson
Kommentar
2012-04-02 22:42:04 Frank Felton
Johan Lindström Saxon, se även #63424.
2003-10-25 17:06:38 Karl Göran Eriksson
Föreställer tidningsredaktör Johan Lindström-Saxon (1859-1935). Grundare av Såningsmannen. Under 1890-talet och början av 1900-talet bosatt i Östersund. I Jämtlands och Härjedalens historia, del 5, sid. 320, finns ett yngre foto av honom.
17274

Okänd man. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olson, Storgatan 86 B
17275

Okänd kvinna. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olson
17276

Okänd man. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olsons Atelier
17277

Okänd man. "Tagitt 1877". Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olsons Atelier
17278

Okänd man. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olson
Kommentar
2005-06-12 20:19:45 Frank Felton
Regementsläkaren vid Jemtlands Fältjägare-Corps Frans Suell Husberg, Medicine Licentiat. Enligt Rödöns och Östersunds huförhörslängder född 31 januari 1829 i Småland. Död 11 mars 1876 i Östersund (Z), enligt Östersund dödbok för 1876. Källa utöver ovanstående: Fältjägaren nr 46/1975 med samma foto.
17279

Okänd man. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olson
17280

Okänd man. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olson
17281

"A. Höglund 60 år d. 15 Jul 83". Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olson
Kommentar
2003-06-02 19:53:13 Karl Göran Eriksson
Handlanden Anders Höglund var född 15/7 1823 i Stugun.
17282

Okänd kvinna. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olson
17283

Okänd man. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olson
17284

Okänd kvinna. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olson
17285

Okänd man. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olson
17286

Okänd man. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olson
Kommentar
2015-02-25 12:43:05 Barbro Funseth
Bilden föreställer Olof Ahlström född 25 mars 1851 i Aspbacken, Offerdal, död 27 maj 1936 i Fågelberget, Frostviken. Gift 1875 med Elin Mickelsdotter född 8 juni 1853 i Fågelberget, Frostviken, död 25 november 1917 i Fågelberget, Frostviken. Olof är min mormors far.
17287

Okänd man. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olsons Atelier
17288

Okänd man. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressA. Olson

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv