Sökning:

Kommentarer

22807

På baksidan av kortet står: Magnus Isous (med reservation på efternamnet).

Fotografens namn & adressNils Björsell, Regeringsgatan 18
Kommentar
2014-09-21 18:10:41 Ragnhild Brolinson
Bror till Hilda Iseaus (1858-1917) som var fotograf i Enköping.
2010-02-12 14:22:09 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1890 24/5). Magnus Isaeus. I lördags eftermiddagm kl. 3.40 afled härstädes den framstående arkitekten, professorn vid Tkeniska högskolan Per Magnus Reinhold Isaeus i en ålder af endast 49 år. Professor I. hade en tid varit sjuklig. Den närmaste orsaken till döden var en våldsam magblödning. Professor Isaeus härstammade från en gammal uppländsk prestslägt och föddes i Weckholmens skolhus den 7 juni 1841. Hans fadern var pastorn, sedermera kyrkoherden P.U. Isaeus, modern hette Katharina Brolinson. Efter någon tids studier i Upsala katedralskola inkom han 1859 i arkitekturskolan uti Akademien för de fria konsterna, från hvilken han utgick 1864. Han tjenstgjorde sedermera hos flera arkitekter i Stockholm, blef e. o. slottsarkitekt samt dessinatör vid Gustafsbergs porslinsfabrik 1868. Samtidigt ritade han på trä år Ny Ill. Tidning. 1874 etablerade han sig som arkitekt i hufvudstaden. Isaeu fick 1873 uppdrag att vara stadens arkitekt vid verldsexpositionen i Wien, der han erhöll pris, detta uppdrag åtföljdes af liknande sådana vid verldsutställningarna i Filadelfia 1876 och Paris 1878. I Filadelfia tillerkändes han personligen den medalj, som gafs för de bäst ordnade afdelningarna vid utställningen. Under dessa år gjorde han äfven flera studieresor i England, Frankrike och Italien. Det var sålunda väl förberedd som Isaeus började utöfva verksamhet såsom lärare i arkitektur, i det han 1877 utnämndes till lektor i praktisk husbyggnadskonst vid Tekniska högskolan, hvarest han 1882 utnämndes till professor och föreståndare för fackskolan för arkitektur, en befattning som han fortfarande innehade till sin död.---- Han var sedan 1870 gift med Hilma Amalia Euphrosyne Westin, dotter af byggmästare C. E. Westin, och efterlemnar sörjande maka och barn. (Kugelbergs klippsamling).
2003-09-25 18:14:31 Eva Leksell
Per MAGNUS Reinhold Isæus (1841-1890), arkitekt, från 1877 tf lektor och från 1882 professor vid Tekniska högskolan. (Nordisk familjebok, uggleupplagan. Snarlikt porträtt där.)
25256

Okänd man. (präst)En dubblett ägs av Crister Lindström, Stockholm.

Fotografens namn & adressMaria Lundbäck
Kommentar
2014-10-20 19:54:33 Bengt Engevall
Önskar göra följande tillägg. När Ferlin kom till Gesäter år 1855 fanns där ingen prästgård. Prästerna bodde ute i gårdarna olika långa perioder. Strax efter det att Ferlin tillträtt tjänsten i Gesäter beslutade man att bygga en prästgård. Den första byggnaden var emellertid så dålig att man fick riva den och Ferlin deltog aktivt till en ny byggnad. Han var en mycket praktiskt lagd man och drog sig inte för allehanda uppdrag. Se vidare info om Ferlin i Anders Edestams skrift "Karlstad stifts herdaminne del 5, sid 382"!
2014-10-07 20:16:21 Admin
Kommentar som är gjord på dubletten. 2010-09-11 08:36:05 Jan-Åke Holmbring, Linköping (1892 17/7). J. Ferlin &#134,. I söndags afled kontraktsprosten i Vestra Dals prosteri, kyrkoherden i Fergelanda af Karlstads stift Johan Ferlin uti en ålder af 80 år. Prosten Ferlin var född den 1 februari 1818 i Fergelanda samt son af klockaren Anders Jonsson och hans hustru, född Svanman. Han blef student i Upsala 1841 och prestvigdes fyra år derefter. År 1854 blef han pastoratsadjunkt i Rörlanda och aflade 1862 pastoralexamen, utnämndes 1864 till kyrkoherde i Fergelanda, hvilket pastorat han tillträdde 1867. År 1885 blef Ferlin kontraktsprost i Vestra dals kontrakt. Ferlin var en af Karlstads stifts dugligaste prestmän. Åren 1863-68 var han landstingsman, han var äfven ledamot af Elfsborgs läns norra hushållningssällskap och ledamot af Vasaorden 1881. Gift 1855 med Sofia Söderqvist sörjes han af enka och barn. (Kugelbergs klippsamling).
2014-10-06 12:10:47 Bengt Engevall
Min farmor Märta Paulsdotter, född 8 mars 1855, död 1927 lämnade folkskolan i Gesäter år 1866 efter två års skolgång, inalles 144 dagar. Har i min ägo idag farmors avgångsbetyg med underskrift av Skolrådets dåvarande ordförande Johan Ferlin. Hos Ferlin arbetade en dräng, Brynte Södergren. Denne blev av Ferlin uppmuntrad att börja på seminariet i Karlstad. Efter avlagd examen fick Brynte plats som folkskollärare i Gesäter. När Ferlin fick kyrkoherdetjänsten i Färgelanda år 1867 flyttade Brynte S med dit.
2004-07-13 13:35:23 Lars-Erik Nyström
Detta är prosten Johan Ferlin född i Färgelanda sn 1813-02-01. Prästvigdes 1845 efter studier i Uppsala. Tjänstgjorde bland annat i Steneby, Högsäter och Gesäter. Han tillträdde som kyrkoherde i Färgelanda 1867 blev kontraktsprost i Västra Dals kontrakt 1885-07-01. Död 1892-07-17 i Färgelanda sn. Farfar till skalden Nils Ferlin.
38433

Okänd.

Fotografens namn & adressIvar Lindeblad
38434

Okänd, hittad på loppis.

Fotografens namn & adressC. H. Gustafsson
38435

Okända damer. Loppisbild

Katalog:Ad. Stahre
Fotografens namn & adressAd. Stahre
38436

Okänd.

Fotografens namn & adressJohn Wallgren
38437

Okänd.

Fotografens namn & adressA. Anderson
38438

Okänd

Fotografens namn & adressA. Anderson
38512

Okänd

Fotografens namn & adressCarl Jette
38513

Okänd

Fotografens namn & adressHedvig Rosendahl, Drottninggatan 42 o 51, Malmskillnads...
38514

Längst ner i högra hörnet står det Wright.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
38515

Okänd

Fotografens namn & adressEric Pettersson
38516

Okänd

Fotografens namn & adressIwar Lindeblad
38517

Okänd

Fotografens namn & adressIwar Lindeblad
38518

Okänd

Fotografens namn & adressC. H. Gustafsson
38534

Okänd.

Fotografens namn & adressTh. Matson
38537

Okänd

Fotografens namn & adressC. H. Gustafsson
38574

På bilden är det skrivet ett namn med blyerts, jag kan endast tyda efternamnet Wigsten. Under står det även skrivet Bollnäs.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
38575

Okänd.

Fotografens namn & adressTh. Matsson
38576

Okänd.

Fotografens namn & adressTh. Matson
38578

Okänd.

Fotografens namn & adressTh. Matson

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv