Bilder i album #25819

Kommentarer


26006

På lös lapp står skrivet: Hugo Mattson. Bilden finns i samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressR. Spöry, Drottninggatan 51
Kommentar
2003-12-07 21:10:36 Fredrik Salomonsson
Hittade en person i Arkion som kan vara rätt person: Grosshandlare Johan Hugo Matsson, född 1844 i Mariestad. Gift med Maria Josefina Hallström, född 1849 i Stockholm. Dom bodde 1890 på Hedenbacken Större Nr:10 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Troligen är mannen bror med kvinnan på foto #26007.
26007

På lös lapp står skrivet: Jenny Lindberg född Mattson. Bilden finns i samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2003-12-07 20:59:01 Fredrik Salomonsson
Jenny Fredrika Matsson, född 1841 i Mariestad. Gift med mannen på foto #26008.
26008

På lös lapp står skrivet: Handlande Lindberg. Troligen gift med #26007. Bilden finns i samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressB. Hallberg
Kommentar
2003-12-07 20:57:44 Fredrik Salomonsson
Hittade personen i Arkion: Johan Huldrik Lindberg, född 1836 i Skara. Gift med Jenny Fredrika Matsson, född 1841 i Mariestad. (#26007) Bodde 1890 på Staden Nr 41 i Karlstads stadsförsamling.
26053

På baksidan av bilden står skrivet: Patron L Andersson Carlstad. Bilden kommer från samma album som #25819.

Fotografens namn & adressGösta Florman
26055

På baksidan står skrivet: Fru Carolina Andersson Liljedahl & Carlstad. Troligen är maken på bild #26053. Bilden finns i samma album som #25819.

Fotografens namn & adressMaths Hansen, Regeringsgatan 11
26057

På lös lapp vid fotot står: Amelie Holtz. Bilden finns i samma album som #25819.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2012-02-18 08:13:41 Ann-Mari Bäckman
Det är osäkert om hon var lärarinna vid institutet eller om bara tillhörde J G Holtz hushåll #25971
2012-02-17 10:29:10 Ann-Mari Bäckman
Detta bör vara lärarinnan vid institutet för Döfstumma, Manilla, mamsell Amalie Holtz född 31/5 1811. Se #25971
26059

På bildens baksida står skrivet: Hedda Ostermark. Bilden från samma album som #25819.

Katalog:Anna Ollson
Fotografens namn & adressAnna Ollson
Kommentar
2013-09-13 22:21:56 Rolf Berger, Uppsala
Avled i Skövde (R) 26/12 1927. Föräldrar och syskon flyttade från Acklinga (R) till Varv (R). Hedda flyttade därifrån 1873 till Dimbo (R) som guvernant, tog ut lysning 1876 för giftermål med E.L.Andersson och flyttade till Ed (S), och paret flyttade till Karlstad 1886. Fotot kan vara från den tiden. När maken hade avlidit flyttade hon 1890 med barn till Skövde. Källor: Sv.dödbok, Sv. befolkn. 1890 samt husförshörs- och flyttningslängder. Foto #137165 skulle kunna vara hon, samma fotograf.
2004-01-04 20:25:18 Pia Lindqvist
Det här är Hedvig Carolina Ostermark. Född 17/9 1853 i Acklinge (Skaraborgs län). Andra hustru till Erik Ludvig Andersson. Se och läs mer om familjen på bilderna #26053 och #27157.
26061

nnu en bild på Marinmålare Albert Berg daterad 1866. Se mer information #25907. Bilden från samma album som #25819.

Fotografens namn & adressJ. Jaeger, Regeringsgatan 11
26064

På bildens baksida står skrivet I.Anna.W Kihlbaum. Död den 14 nov.1859 år 18. Fadern finns på bild #25842 Systern Hulda #25882 Systern Lotten #25819

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
26090

På lös lapp på fotografiet står det skrivet: Folke Andersson, Södra America. Fotot finns i samma album som #25819

Fotografens namn & adressC. J. O. Hedvall
Kommentar
2004-02-05 22:30:43 Pia Lindqvist
Syskonen finns på bilderna: #27170, #27196, #27198, #27200 och #27197. Modern finns även på bild #27257.
2004-01-04 20:15:00 Pia Lindqvist
Det här är Folke Yngve Andersson. Född 8/4 1865 i Eds församling, Värmlands Län. Modern finns på bild #26055. Fadern finns på bilderna #26053, #27157 och där finns mer information om hela familjen.
2003-12-11 20:59:22 Lotta Nordin
Folke August född 1883, och 1890 bosatt på Tomt N:o 2,3 i Mariestad, är son till Rudolf Östergren och kan väl därför knappast ha hetat Andersson. Källa: Sveriges Befolkning 1890.
2003-12-10 22:07:19 Thomas Dahl Mariestad
Borde vara Folke August Andersson född 1883 boende på Tomt N:o 2,3 i Mariestad. Sveriges Befolkning 1890.
26153

På baksidan av kortet står skrivet: Jeanna Berglind lärarinna på den tysta skolan. Bilden från samma album som #25819.

Fotografens namn & adressC. F. Linge & Co., Stora Bastugatan 3
Kommentar
2008-04-08 13:44:58 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Skolföreståndarinnan Jeanette Apollonia Berglind var född i Stockholm 1816-08-21 och dog där 1903-09-19. Hon var 1890 bosatt i Adolf Fredrik Stockholm. (Sveriges befolkning 1890, Kugelbergs klippsamling).
2004-02-15 01:00:36 Pia Lindqvist
Pär Aron Borg se bild #26165. Ellen Franke finns på bild #26326 och Fritiof Carlbom på bild #26337.
2004-02-14 19:14:01 Pia Renner
Hej, Pia Lindqvist! Efter att ha tittat i boken Dövas Historia del 2 av Per Eriksson ser jag att detta kan mycket väl vara Jeanette Apollonia Berglind. Enligt boken var hon föräldralös och bodde en tid i Pär Aron Borgs hem. (Pär Aron Borg var en av den svenska dövundervisningens pionjärer och var dessutom en avlägsen släkting till Jaenette Berglinds mor). Hon undervisade på Manillaskolan och öppnade senare 1860 en egen dövskola, Tysta skolan i Stockholm. Hon anställde dessutom Ellen Francke som lärare plus Frithof Samuel Carlbom. Med vänlig hälsning Pia
26165

Bilden föreställer Manillaskolans grundare Pär Aron Borg född 4/7 1776, död 22/4 1839. Bilden finns i samma album som #25819.

Fotografens namn & adressC. J. Malmberg, Drottninggatan 42
26166

På baksidan av fotot står det: Direktor Ossian Borg född 6 aug.1812 död 10 april 1892. O.Borg var rektor på Manillaskolan efter sin far #26165 P.A Borgs död 1839. Bilden finns i samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressC. J. Malmberg, Drottninggatan 42
Kommentar
2010-04-18 09:01:33 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Borg, Ossian Edmund, föreståndare för institutet på Manilla. Född d. 6 aug. 1812. Student i Uppsla 1832, hade B. bestämt sig för den medicinska banan och stod just färdig att aflägga medicine kandidatexamen, då hans studier genom faderns död blefo afbrutna och han omedelbart därefter utnämndes till direktor och förste lärare vid Institutet för döfstumma och blinda 1839. Från den tiden ägnade han sina krafter åt faderns människoälskande verk. Mycket har ock förändrats. På en höjd mellan Öfra Manilla och Manhem reser sig ett präktigt slott, där ett par hundra döfstumma elever njuta vård och undervisning. Åt de blinda, som förut nästan blott till namnet vid inrättningen ägde ett bildningens hem, lyckades det B. att genom konung Oscar I:s välvilja och ständernas anslag vid 1844 års riksdag få en särskild afdelning, som inhystes i institutets ursprungliga lokal å Manilla och sedan flyttades till Tomteboda. B. erhöll 1879 pension, men har sedan biträdt vid det af honom bildade lärareseminariet vid Manilla institut samt ägnat sig åt privat undervisning. Död i Stockhol d. 10 april 1892. - Gift 1848 med sin kusin Anna Sofia Karolina Sadelin. (Svenskt biografiskt handlexikon I:121).
26167

På baksidan är skrivet: Johan Gerhard Holtz född å Kalmar den 28 mars 1803. Död den 8 sept.1877 kl.2 e.m (dövstumslärare) Se även #25971 Sitter i samma album som #25819

Fotografens namn & adressMathilda Blixén, Röda Bodarna 1
Kommentar
2011-08-10 17:35:35 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Johan Gerhard Holtz var son till handlanden Fredrik Christoffer Holtz, f. i Kalmar 1776, d. där 1815. (PLF CD-3).
26172

På baksidan står skrivet A.Klingsporr. Hör hemma i samma album som #25819.

Katalog:Augusta Borg
Fotografens namn & adressAugusta Borg, Drottninggatan 68
Kommentar
2007-02-27 09:46:14 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Karl August Klingspor var gift med Justina (Juliana?) Catharina Cristina Rothlieb. Sonen Ossian #56392 var född i Locknevi (H) och tycks ha varit deras enda barn (PLF CD-1, Sveriges adelskalender 1909).
2007-02-26 16:38:41 Ann-Mari Bäckman
Om detta är löjtnanten Carl August Klingspor kan han vara far till Kyrkoherden i Umeå 1887-1898. #56392
2004-02-14 19:35:09 Peter Karlsson
Adressen Drottninggatan 63 torde vara en felläsning, 68 ligger andra bilder under och den siffran bekräftas också av 'Göteborgs Fotografer' av L.O. Lööf. (Så jag justerar denna uppgift.) /Admin
2004-02-14 19:21:23 Pia Renner
Hej! Detta kan vara Karl August Klingspor. Han hade varit underlöjtnant men blivit tvungen att sluta då hans hörsel drabbades av nedsättning. Han blev biträdande lärare vid Manillaskolan, Stockholm och senare föreståndare 1863 för dövskolan i Hjorted, Småland. Uppgifterna är som vanligt hämtade från Dövas Historia del 2 av Per Eriksson. Med vänlig hälsning Pia
26173

Okänd stilig man. Finns i samma album som #25819.

Fotografens namn & adressJoh:s Jaeger, Fredsgatan 13
26174

Okänd kvinna. Finns i samma album som #25819.

Katalog:Maria Hirn
Fotografens namn & adressMaria Hirn, Humlegårdsgatan 7
Kommentar
2004-02-13 19:20:53 Pia Lindqvist
Hej Pia! Tack för värdefull upplysning! Jag hade misstanke om att Maria Hirn och Svante Lagergrèn fanns bland bilderna eftersom de båda var döva. Kanske är det då Maria Hirns make på bild #26175. Kanske kan det då vara Svante Lagergrén själv på bild #26181 och hans fru på bild #26182. Albumet innehåller många andra döva personer och du kanske kan reda ut mer frågetecken. Jag vet inte om du har tittat på hela albumet men du kan göra det genom att skriva #25819 i sökrutan.
2004-02-13 15:04:13 Pia Renner
Hej! Detta är Maria Hirn! Hon var en döv fotograf från Helsingfors, Finland. Hon utbyte erfarenheter med Otto och Gustaf Renner i Sverige, då de också fotograferade. Dessutom så fotograferade hon bilder till Finlands första teckenordbok del 1 år 1910, del 2 år 1911 och del 3 år 1916. Hon fotograferade cirka 344 tecken! Dessa uppgifter är hämtade från boken, Dövas historia del 2 av Per Eriksson. Kan också nämna att det finns ett foto på Maria Hirn i boken, som är samma som den här!
26175

Okänd man. Finns i samma album som #25819.

Katalog:Maria Hirn
Fotografens namn & adressMaria Hirn, Humlegårdsgatan 7
Kommentar
2004-02-25 13:57:42 Ingvald Berntsson
Svenska Dövhistoriska Institutet meddelar följande: Savid Fredrik Hirn, kallad Fritz, född 13/5 1834, son till kommisionslantmätare Anders F. Hirn och hans hustru Sofia Godenhjelm Mäntyharju. Privatelev hos Carl Oskar Malm 1846- i dövskolan i Koivisto och därefter i Borgå. Från 1852 kartritare, 1863 dövlärare efter Malm i Åbo. Fotograf i Helsingfors. Gift 1863 med Maria Lovisa Klingenberg. 4 barn. Död 16/12 1910. Källor: Vi du veta mera tag kontakt med se oss på www.sdhi.org
26176

På baksidan står skrivet: Julia Renner. Finns i samma album som #25819.

Fotografens namn & adressC. F. Linge & Co., Stora Bastugatan 3
Kommentar
2005-05-09 18:35:41 Caiza Boström
Jag skulle vilja veta mer om familjen Renner. Jag har också släkt vid namn Renner. Kontakta gärna mig:
2003-12-16 18:08:15 Pia Renner
Hej! Ja, det stämmer! Detta är Julia Olivia Renner född 1833-11-01 Husby, W-län (Husby C:9, 1829-49). Hon var döv. Hon var med och skrev under med sin namnteckning när Döfstumme-Föreningen i Stockholm bildades 1868 på Manillaskolan. Även hennes bror August Renner som var snickare blev medlem 1872 och bodde i Gävle. Hennes bröder Otto Edvard Renner och Gustaf Johan var också döva precis som sin syster. Julia blev flitigt fotograferad av sina bröder och reste runt med dom ibland för att träffa andra döva. Vill du veta mer får du gärna kontakta mig här.
2003-12-13 09:35:24 Peter Karlsson
Detta bör då vara mamsell Julia Olivia Renner, född 1833 i Husby-L ST (Husby-Långhundra kanske). Dövstum, ogift kvinna i Sporren 3, Klara rote 2, Stockholm 1890. Källa: Sveriges befolkning 1890
26177

Okänd man. Från samma album som bild #25819.

Katalog:Anna Ollson
Fotografens namn & adressAnna Ollson
26178

Okänd kvinna. Finns i samma album som bild #25819

Katalog:Anna Ollson
Fotografens namn & adressAnna Ollson

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv