Länkar

Urkundsutgåvor

2023-01-25Håkan Skogsjö
Göteborgs universitetsbibliotek arbetar med att göra hela arkivet från det Svenska Ostindiska Compagniet tillgängligt och sökbart via webben. Detta digitaliseringsprojekt genomförs med stöd av Riksbankens jubileumsfond. Det är möjligt att söka efter dokument, personer och på ämne. Göteborgs universitetsbiblioteks arkiv från kompaniet är det största som finns bevarat samlat i Sverige. Det är på cirka 10000 sidor, 1,5 hyllmeter.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Diplomatarium Norvegicum er en kildeserie som ordrett og på originalspråket gjengir innholdet i dokumenter som er eldre enn 1570. I 1998 er det 150 år siden det første bindet kom ut, og i alt er det gitt ut 22 bind med ca. 19.000 dokumenter. Diplomatarium Norvegicum er selve flaggskipet blant norske kildeutgaver, og det viktigste verket for alle som arbeider med middelaldermateriale.
2023-01-25
ArkivDigital färgfotograferar originalmaterialet som finns bevarat vid Landsarkiven, från det att kyrkbokföringen startade på 1600-talet fram till sekretessgränsen och gör det tillgängligt på Internet via sin online-nättjänst ADOnLine2. Bilddatabasen innehåller idag (2011-05-02) över 27 miljoner bildsidor och 0,5 miljoner bilder läggs till varje månad. På de två sista i raden av arkiv där ArkivDigital arbetar, Jämtland och Gotland, är produktionen i full gång och materialet (till 1895) beräknas bli tillgänglig under sommaren 2011. Förutom kyrkböckerna har ArkivDigital mycket annat material, t.ex. bouppteckningar från flera stora län. Allt material indexeras med så kallad NAD-kod (Nationella ArkivDatabasen) ned till sidnivå. Till varje bild i bilddatabasen finns en unik kod kallad AID. AID kan användas att dokumentera en sidas förekomst i Arkiv Digitals databas och är samtidigt en hjälp att hitta tillbaka till en specifik bild. Allt material som finns i bilddatabasen kan också levereras på CD/DVD-skivor.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Här finns avskrifter av dokument som rör Tjörns forna invånare, exempelvis rotebåtsmän 1740, 1753 och 1781, avkortningar i Stenkyrka 1764-79, lotsar i södra Bohuslän 1763, skattemantal 1528. Här finns även Orusts och Tjörns dombok för 1662-67 i fulltext, samt avkortningslängder och längder över Allmogens hustrur och änkor 1738-51 för Stenkyrka socken.