Länkar

Tidskrifter/tidningar

2023-01-30Håkan Skogsjö
Värmlands Släktforskarförening ger utVÄRMLANDSRÖTTER, som är en dottertidning till NättidningenRÖTTER. Syftet är att hjälpa släktforskare med rötter i Värmland. Redaktör: Gunnar Jonsson, Säffle.
2023-01-30Håkan Skogsjö
Så här beskriver sig Slekt Norge på sin webbplats (augusti 2000): »Slekt Norge er et firma som baserer seg på å formidle nyttig informasjon om slektsforskning og relaterte temaer til personer som har dette som hobby. Slekt Norge er uavhengig av bedrifter og organisasjoner med interesser på områder som er relevante for slektsforskere.» Slekt Norge fungerar som en dagstidning - den andra i världen efterRÖTTER - för släktforskare som förmedlar nyheter, tipsar om länkar och ger tips för nybörjare. Den är inte knuten till någon organisation.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Nättidningen Svensk Historia är en nyhetstidning om svensk historia. Tidningen innehåller nyheter, aktuell forskning, ny litteratur, museiutställningar och debatt samt en stor samling historiska länkar. Svensk Historia uppdateras 4-5 gånger i veckan och ett gratis nyhetsbrev utkommer varje vecka.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Personhistoriska samfundet är Sveriges första förening för släktforskare, bildat 1876. Med tiden har intresset dock alltmer förskjutits från genealogin mot biografin. Personhistorisk tidskrift ges sedan 1898 ut av Personhistoriska samfundet. Här har under årens lopp publicerats mängder med värdefulla artiklar för släktforskare. De äldre årgångarna finns numera publicerade på Internet av Projekt Runeberg (klicka på länken).
2023-01-25Håkan Skogsjö
SCANDIA är en nordisk historietidskrift, som redan 1928 grundades av Lauritz Weibull i Lund. Den ägs numera av en stiftelse och utges fortfarande genom Historiska institutionens försorg.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Populärvetenskaplig tidskrift om arkeologi.