Länkar

Sockengenealogier

2023-01-30Håkan Skogsjö
Innehåller det mesta om personerna som bott i Ådals-Lidens socken i Ångermanland i äldre tider, likaså om socknens båtsmän och emigranter.
2023-01-26Håkan Skogsjö
Information och upplysningar om Hemsön i Ångermanland. Framför allt finns här en databas överbefolkningen i Hemsö socken, upprättad av Tord Lindh i Älandsbro (klicka på »Släktforskning»).
2023-01-25Håkan Skogsjö
Detta är en enkel databas över Drängsereds befolkning 1694-1775 enligt kyrkoböckerna. Som underlag har använts SVARs mikrokort. För varje by har upprättats en sammanställning med samtliga uppgifter över byn i databasen, och därtill gjordes en sammanställning över familjerna i byn. De personer, som inte kunnat hänföras till någon by, har förts in under filnamnet XXXX. Materialet är sammanställt av Lars Larsson, Brokroken 4,78462 Borlänge, tel 0243-33053.
2012-11-09
Ålands släktregister är en serie med böcker för den som har rötter på Åland och vill finna sitt ursprung. Läsaren bjuds på spännande resor tillbaka till en tid som inte längre finns, ett äventyr i släktträdet bland militärer och tjänstemän, bönder och kronobåtsmän, sockenskomakare och präster. Vad hände med farmorsmors syskon? Och varifrån kom morfarsfars föräldrar? Vi får veta hur länge gårdarna har ärvts inom samma släkter, i många fall när torp och lägenhet bebyggdes, och bekanta oss med livsvillkoren på Åland i äldre tider. Hittills har sex volymer utkommit som behandlar lika många socknar (kommuner) på Åland. De redovisar i princip alla människor som bott och verkat i socknarna från stormaktstiden på 1600-talet till nutid. Vi får veta namnen på alla dessa sockenbor, när de föddes och dog och vad de arbetade med, vem de var gifta med och vilka barn de hade. Om många finns också spännande och intressanta biografiska uppgifter. Alla med rötter i de utgivna sockarna kan med böckerna enkelt spåra sina förfäder inom den aktuella socknen barkåt i tiden till slutet av 1600-talet. Följande socknar som hittills utgivna: Lumparland av Håkan Skogsjö (1995) Kumlinge av Håkan Skogsjö (1997) Brändö av Håkan Skogsjö (1999) Vårdö av Håkan Skogsjö (2001) Sund av Håkan Skogsjö (2003) Sottunga av Björn Rönnlöf (2004) Samtliga böcker har person- och ortregister som gör det enkelt att hitta i dem. Dessutom finns tydliga och lättbegripliga hänvisningar mellan familjerna och personerna, som ytterligare gör det enkelt att orientera sig. Alla böckerna innehåller en historik över den aktuella socknen, vidare särskilda historiker för varje by inom socknen och slutligen också kortfattade historiker för varje gård (stomhemman). Den sistnämnda inleder förteckningen över familjer som bott på gården. I böckerna finns också skeppslistor med uppgifter om skutor och fartyg som haft socknen som hemort, från äldsta tid till i dag. Dessutom är alla böckerna illustrerade med fotografier, kartor och andra bilder.