Länkar

Släktföreningar

2023-01-30Håkan Skogsjö
Håbolssläktföreningen är en förening som tillkom i syfte att arbeta med och informera om Håbolssläkten och dess historia. Med Håbolssläkten avses här alla ättlingar till bonden Erik Persson (1731-1791) - på gården Håbols stom i Håbols socken i Dalsland - och hans hustru Catharina Bågenholm (1724- 1814).
2023-01-26
Värmlandssläkten Sahlin härstammar från aktuarien och notarius publicus i Marienburg i polska Preussen Casparus Salinus, ursprungligen från Breslau, död omkring 1622. Dennes son Balthasar Salinus (1587-1660) kom till Sverige år 1611 och blev slutligen hovkirurg och föreståndare för Tyska kyrkan i Stockholm. Hans sonson, bergsfogden i Värmland Anders Sahlin (1665-1698), blev kort före sin död brukspatron på Brattfors i Värmland och efter honom följde fem generationer av bruksägare i Värmland och i Dalsland. Brukspatronen på Christinedal Mauritz Reinhold Sahlin (1790-1856), g m Christina Svinhufvud, hade sonen C. Y. Sahlin (1824-1917), professor och rector magnificus vid Uppsala universitet, g m Maria Nordenfelt, vilkas många ättlingar med familjer är medlemmar i Sahlinska släktföreningen.
2023-01-26
Långarydssläkten omfattar mer än 150 000 kartlagda personer och spänner över 15 generationer. Dess stamfader är länsman Anders Jönsson (ca 1662-1716) i Smålandssocknen Långaryd, vid gränsen till Halland i nuvarande Hylte kommun (även ytterligare två generationer före stamfadern och hans hustru är kända). Omkring 112 000 av släktmedlemmarna är fortfarande i livet och utgör drygt 1 procent av Sveriges befolkning. Släktmedlemmar har spridit sig till 289 av Sveriges 290 kommuner, 48 av de 50 delstaterna i USA samt ett 60-tal andra länder. Släkten har tvåfalt blivit noterad i Guinness rekordbok: som största kartlagda släkt från 1988 och för att 1991 ha hållit det största släktmötet med drygt 2 500 deltagare i Långaryd. Där samlades ättlingarna även 1999 och reste på kyrkogården en minnessten över stamföräldrarna samt 2006 med en uppslutning av ca 7 000 släktmedlemmar. På släktens nätplats finns information om släkten, släktforskningen och släktgemenskapen. Utforskandet av släkten har pågått sedan 1976 leds av Per Andersson och Johan Lindhardt.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Släktföreningen grundades 1981. Medlemmarna är ättlingar till Abraham Johnsson och Kersta Jönsdotter, ett bondepar födda i slutet av 1700-talet. De levde i Hästaryd, Mörrums församling, i Blekinge och en stor del av släkten finns kvar i området runt Karlshamn. Vartannat år anordnas en välbesökt släktträff.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Saxat från hemsidan (april 2002): Lovisa Maria Hjelm föddes 11/11 1754 i Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona. Hon var dotter av arkliskrivaren, sedermera amiralitetskamreren Johan Peter Hjelm och hans hustru Helena Margareta Myrtin. Johan Peter Hjelm tog 1760 initiativ till brandförsäkringskassa för Karlskrona stads fastighetsägare, men förlorade huvudparten av sin förmögenhet vid stadens brand 17/6 1790. Vid sexton års ålder blev Lovisa Maria 14/6 1771 gift med amiralitetspastorn Elias Billberg (1745-1785). Tre år efter bröllopet blev Elias Billberg kyrkoherde i Bunkeflo strax söder om Malmö, där han dog 1785 endast 40 år gammal. I detta sitt 14-åriga äktenskap födde Lovisa Maria tolv barn av vilka fem dog i späd ålder. Efter makens död flyttade Lovisa Maria 1788 tillbaks till sina föräldrar i Karlskrona. Två år senare brann staden, och familjen förlorade hus och hem. I slutet av 1791 ingick Lovisa Maria så vid 37 års ålder sitt andra gifte, med den 44-årige amiralitetskamreraren Carl Johan Schlyter. I detta andra äktenskap, som också kom att vara i fjorton år, föddes två barn. Under åren 1795-1800 bodde makarna på Elleholms gård vid Mörrumsån. När maken dog öppnade hon 1805 en flickpension i Karlskrona. Efter moderns död 1818, flyttade hon till Lund, där hennes äldsta dotter var biskopinna. Hon avled 27/7 1850 i biskopshuset i Lund efter att ha levt nästan 96 år. På hennes gravsten på Sankt Peters Klosters kyrkogård i Lund nämnes hon Stammoder för 14 barn, 69 barnbarn, 78 barnbarnsbarn och 1 barnbarns barnbarn.
2023-01-25
Släktförening för ättlingar till Erik Jonsson (1705-1776) i Fageråsen, Nyeds socken i Värmland.