Länkar

Släktföreningar

2012-11-09Håkan Skogsjö
Håbolssläktföreningen är en förening som tillkom i syfte att arbeta med och informera om Håbolssläkten och dess historia. Med Håbolssläkten avses här alla ättlingar till bonden Erik Persson (1731-1791) - på gården Håbols stom i Håbols socken i Dalsland - och hans hustru Catharina Bågenholm (1724- 1814).
2012-11-09Håkan Skogsjö
Förening för ättlingar till Hjalmar och Emilia Bengtsson, födda 1880 i Ålem respektive 1889 i Gladhammar.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Släktföreningens hemsida, på svenska och engelska.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Släktföreningen grundades 1981. Medlemmarna är ättlingar till Abraham Johnsson och Kersta Jönsdotter, ett bondepar födda i slutet av 1700-talet. De levde i Hästaryd, Mörrums församling, i Blekinge och en stor del av släkten finns kvar i området runt Karlshamn. Vartannat år anordnas en välbesökt släktträff.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Föreningen bildades 1949 och var aktiv till mitten av 1970-talet. Nystart 1994. Medlemsmöte hålls vartannat år. Släktföreningen är till för ättlingar till första trumpetaren vid Södra Skånska Kavalleriregementet Truls Sjöstedt (1697-1784) och hans hustru Christina Malm (1702-1776). I dagsläget har vi kartlagt 4250 ättlingar och har 200 medlemmar (1 medlemskap per hushåll).
2012-11-09Håkan Skogsjö
Saxat från hemsidan (april 2002): Lovisa Maria Hjelm föddes 11/11 1754 i Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona. Hon var dotter av arkliskrivaren, sedermera amiralitetskamreren Johan Peter Hjelm och hans hustru Helena Margareta Myrtin. Johan Peter Hjelm tog 1760 initiativ till brandförsäkringskassa för Karlskrona stads fastighetsägare, men förlorade huvudparten av sin förmögenhet vid stadens brand 17/6 1790. Vid sexton års ålder blev Lovisa Maria 14/6 1771 gift med amiralitetspastorn Elias Billberg (1745-1785). Tre år efter bröllopet blev Elias Billberg kyrkoherde i Bunkeflo strax söder om Malmö, där han dog 1785 endast 40 år gammal. I detta sitt 14-åriga äktenskap födde Lovisa Maria tolv barn av vilka fem dog i späd ålder. Efter makens död flyttade Lovisa Maria 1788 tillbaks till sina föräldrar i Karlskrona. Två år senare brann staden, och familjen förlorade hus och hem. I slutet av 1791 ingick Lovisa Maria så vid 37 års ålder sitt andra gifte, med den 44-årige amiralitetskamreraren Carl Johan Schlyter. I detta andra äktenskap, som också kom att vara i fjorton år, föddes två barn. Under åren 1795-1800 bodde makarna på Elleholms gård vid Mörrumsån. När maken dog öppnade hon 1805 en flickpension i Karlskrona. Efter moderns död 1818, flyttade hon till Lund, där hennes äldsta dotter var biskopinna. Hon avled 27/7 1850 i biskopshuset i Lund efter att ha levt nästan 96 år. På hennes gravsten på Sankt Peters Klosters kyrkogård i Lund nämnes hon Stammoder för 14 barn, 69 barnbarn, 78 barnbarnsbarn och 1 barnbarns barnbarn.

Annonser