Länkar

Släktforskarförteckningar

2021-01-26
VB Web And Software Solution is an IT resolution supplier and IT authority for business across varied industries. With expertise in various industries and domains, we have a tendency to work with customers to supply them with IT solutions and services for his or her businesses that build them to refine/structure business processes.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Sveriges släktforskarförteckning är med sina 3500 forskare Sveriges största förteckning. Uppgifterna är insamlade under 1990-talet genom ett samarbetsprojekt mellan föreningen för Datorhjälp i släktforskningen (DIS) och medlemsföreningar i Sveriges släktforskarförbund runt om i landet. Vem som helst får lova att söka i förteckningen. På informations-sidan kan läsa om hur du söker på bästa sätt, vilka föreningar som är med och en kort historik. På sök-sidan söker du i förteckningen. Du kan också här i begränsad omfattning anmäla rättningar och tillägg till förteckningen.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Danmarks klassiska släktforskarförteckning med egen hemsida. Från denna kan du också ta dig vidare till andra släktforskarsidor i Danmark.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Släktforskarförteckning på Internet för Finland.

Annonser