Länkar

Skolor

2023-01-26Håkan Skogsjö
Förening för fartygshistorisk forskning. Deras länksida döljer sig bakom den något egendomliga benämningen Kättingboxen (jag förstår associationen i efterhand...).
2023-01-26Håkan Skogsjö
Sveriges Sjömanshusmuseum har som mål och syfte att visa hur ett typiskt sjömanshuskontor såg ut, och hur sjömanshusen tillkom och verkade fram till dess avveckling 1969. Museet visar också en utställning om Sveriges krigsseglare under andra världskriget, för att hedra de ca 2.000 personer som omkom till sjöss inom och utom Skagerackspärren, i lejdtrafiken och i allierad tjänst. Till sevärdheterna hör också en kaptenssalong och en manskapsskans. Museet har också en omfattande forskningsverksamhet och ett innehållsrikt arkiv med bl.a. mönstringslistor på mikrofiche och ett fartygshistoriskt arkiv.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Centralmyndighet för Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Museet samlar, vårdar och ställer ut material om handelssjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Grundläggande om marinarkeologi och en mängd länkar i ämnet.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Museum som skildrar sjöfartens historia i Göteborg med omnejd.