Länkar

Skolor

2012-11-09Håkan Skogsjö
Ostindiska Kompaniet är ett IT-baserat kunskapsäventyr som ger Dig möjlighet, att med IT-teknikens hjälp, tränga in i en viktig västsvensk epok.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Centralmyndighet för Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Museet samlar, vårdar och ställer ut material om handelssjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Förening för fartygshistorisk forskning. Deras länksida döljer sig bakom den något egendomliga benämningen Kättingboxen (jag förstår associationen i efterhand...).
2012-11-09Håkan Skogsjö
Grundläggande om marinarkeologi och en mängd länkar i ämnet.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Här hittar du uppgifter om skutor, skepp och fartyg som varit registrerade i Sverige åren 1837-1957.

Annonser