Länkar

Personnamn

2019-08-27Håkan Skogsjö
Artikel publicerad i den finländska släktforskartidskriften Genos 1954.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Statlig myndighet som ägnar sig åt dialekter, folkminnen, ortnamn och personnamn. I myndigheten ingår Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå samt Dialektavdelningen, Folkminnesavdelningen, Fonogramenheten och Namnavdelningen i Uppsala.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Här kan man ladda ner ett lexikon över personnamn som finns på runstenar i form av tre pdf-filer.
2012-11-09Håkan Skogsjö
I verket Sveriges medeltida personnamn redovisas de fornsvenska personnamnen fram till år 1520. Varje namnartikel består av en formkatalog, en materialsamling och en namnkommentar. Sveriges medeltida personnamn kommer att behandla de medeltida förnamnen i 5 band. Band 1 (A-E) och Band 2 (F-Hanok) och 3 häften av band 3 är utgivna. Läs mer om Sveriges medeltida personnamn här.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Förnamnsstatistiken framställd från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Här kan de vilka förnamn som är populärast bland Sveriges befolkning, likaså vilka som varit populärast bland föräldrarna 1998-2004. Du kan också söka på ett särskilt namn och få uppgift om antalet bärare. Tyvärr är statistiken dock ganska primitiv, eftersom det inte finns någon möjlighet att göra urval på ålder, bostadsort, födelseort och liknande.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Databas över öknamn käna från Örkened socken i Skåne.

Annonser