Länkar

Ortnamn

2023-01-25Håkan Skogsjö
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om dialekter, ortnamn, folklig kultur och lokalhistoria. Arkivets ansvarsområde omfattar i första hand Västerbottens och Norrbottens län.
2023-01-25Håkan Skogsjö
DAGs huvudsakliga uppgift är att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, namn och folkminnen som t.ex. folkliga traditioner, visor, seder och bruk. Genom SOFI är DAG remissinstans i ärenden som gäller ortnamn i f.d. Göteborgs och Bohus län.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Statlig myndighet som ägnar sig åt dialekter, folkminnen, ortnamn och personnamn. I myndigheten ingår Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå samt Dialektavdelningen, Folkminnesavdelningen, Fonogramenheten och Namnavdelningen i Uppsala.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Förteckning över svenska ortnamn i Finland med uppgift om var orterna/platserna ligger och hur namnen uttalas.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Arbetet med att digitalisera och publicera Ortnamnsarkivets stora samlingar pågår. En första version av internetpublicering omfattar Östergötland och Uppsala stad (nov 2001).