Länkar

Människoöden

2013-11-13Anders Ellerstrand
Proveniens betyder härkomst eller ursprung, och tanken bakom Proveniens i Fokus är att samla människor med lite olika intresseområden men med ett gemensamt - intresset för det bakomliggande, historien - "härkomsten". Proveniens får här en vid betydelse. Det kan handla om ditt eget ursprung och då ägnar du dig kanske åt släktforskning. Det kan också handla om miljöer, byggnader eller föremål. Här diskuterar vi också hur vi arbetar med vårt intresseområde, som att skriva mikrohistoria, och olika sätt att presentera vårt arbete för andra.
2012-11-09
Andrew Peterson-sällskapet hör hemma i Ydre i södra Östergötland och vårdar minnet av emigranten Andrew Peterson vars dagböcker var en viktig källa för Vilhelm Mobergs Emigrantepos. Föreningen vill skapa intresse och öka kunskapen kring Andrew Petersons liv och gärningar före och efter hans emigration. Samtidigt har föreningen som mål att öka kunskapen om det svenska samhälle som Andrew Peterson lämnade vid tiden för emigrationen. Därtill skall föreningen verka för att öka kunskapen om emigrationens betydelse för samhällets utveckling. Föreningen skall också verka för att levandegöra Andrew Petersons liv, gärningar och samtid.

Annonser