Länkar

Museer

2023-01-26Håkan Skogsjö
Sveriges Sjömanshusmuseum har som mål och syfte att visa hur ett typiskt sjömanshuskontor såg ut, och hur sjömanshusen tillkom och verkade fram till dess avveckling 1969. Museet visar också en utställning om Sveriges krigsseglare under andra världskriget, för att hedra de ca 2.000 personer som omkom till sjöss inom och utom Skagerackspärren, i lejdtrafiken och i allierad tjänst. Till sevärdheterna hör också en kaptenssalong och en manskapsskans. Museet har också en omfattande forskningsverksamhet och ett innehållsrikt arkiv med bl.a. mönstringslistor på mikrofiche och ett fartygshistoriskt arkiv.
2023-01-26
Länsmuseet Gävleborg är ett museum för de båda landskapen Gästrikland och Hälsingland. Man arbetar med kulturhistoria, konst, byggnadsvård, vård av kulturlandskapet, arkeologi och olika kulturturistiska projekt i Gävleborgs läns samtliga tio kommuner. Museibyggnaden ligger i Gävle och har en stor och omfattande samling av både äldre och nutida svensk konst som visas i tre huvudteman: människa, landskap och ting, där det blandas gammalt och nytt. Även kulturhistoria med utställningar om vår förhistoria, bondens liv och staden Gävle under 1800-talet visas på länsmuseet.
2023-01-26
Jamtli i Östersund är länsmuseum för Jämtland och Härjedalen.
2023-01-26
Länsmuseet i Västmanlands län. Länet omfattar delar av landskapen Västmanland och Uppland. Verksamheten beskrivs så här på hemsidan: Västmanlands läns museum bedriver en bred verksamhet i länets 11 kommuner med särskild inriktning på pedagogik och kulturmiljövård. Vi satsar på förnyelse och utveckling av verksamheten. Vår uppgift är 'att fördjupa kunskapen om det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden'. Museets kontor, utställningslokaler, museibutik, arkiv och bibliotek finns på Västerås slott.
2023-01-26Håkan Skogsjö
Museet förmedlar bergshanteringens historia och samspelet mellan människan och de resurser som kulturen och naturen ger.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Startade 1986. Målsättningen är att samla information och material om finnskogsregionerna i Sverige och Norge. Här finns också litteratur att köpa om den skogsfinska kulturen i Sverige.