Länkar

Museer

2012-11-09Håkan Skogsjö
Det äldsta museet i USA som uppmärksammar svenska och svenskamerikanska insatser. Museet ligger i Philadelphia, Pennsylvania, och har en särskild Genealogy Club.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Här handlar det om regelskeppet Vasa, som sjönk på sin jungfrutur 1628. Eller som hemsidan inleds: Är du nyfiken på ett ett skepp från 1628? Läs också mer om en annorlunda utställning om båtar... Vår hemsida uppdateras ständigt.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Bland annat följande kan läsas på hemsidan: Länsarvet är museets kunskaps- och forskningscentrum. Det är inrymt i den gamla kasernen Narva på I3:s regementsområde i stadsdelen Grenadjärsstaden. Här finns allt för den som söker kunskap om vår kulturhistoria: forskningsbibliotek, kartor, föremål, brev, dokument, uppmätningar, gamla reklambroschyrer och priskuranter, historisk fotosamling och mycket annat. Här finns också möjlighet att få råd och hjälp i byggnadsfrågor och arkeologi.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Denna sajt har underrubriken »Historiska museet med Sveriges viktigaste samlingar från forntid och medeltid».
2012-11-09Håkan Skogsjö
Riksantikvarieämbetet är en central förvaltningsmyndighet för kulturmiljövården i Sverige. Den finns i centrala Stockholm och har regionkontor som arbetar med arkeologiska undersökningar. Tillsammans med länsstyrelserna och länsmuseerna har Riksantikvarieämbetet ansvar för att kulturarvet bevaras och brukas. Vår huvuduppgift i denna samverkan är att svara för den samlade ledningen inom verksamhetsgrenarna: myndighetsarbete, kunskapsuppbyggnad, vård och publikarbete.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Sveriges nationalmuseum för kulturhistoria. Här finns ett mycket innehållsrikt arkiv och stora bildsamlingar.

Annonser