Länkar

Medeltiden

2012-11-09Håkan Skogsjö
K.F. Söderwalls ordbok, utgiven 1894-1918, är ett nyttigt hjälpmedel för den som nått medeltiden i sin forskning.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Denna sajt har underrubriken »Historiska museet med Sveriges viktigaste samlingar från forntid och medeltid».
2012-11-09Håkan Skogsjö
I verket Sveriges medeltida personnamn redovisas de fornsvenska personnamnen fram till år 1520. Varje namnartikel består av en formkatalog, en materialsamling och en namnkommentar. Sveriges medeltida personnamn kommer att behandla de medeltida förnamnen i 5 band. Band 1 (A-E) och Band 2 (F-Hanok) och 3 häften av band 3 är utgivna. Läs mer om Sveriges medeltida personnamn här.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Diplomatarium Norvegicum er en kildeserie som ordrett og på originalspråket gjengir innholdet i dokumenter som er eldre enn 1570. I 1998 er det 150 år siden det første bindet kom ut, og i alt er det gitt ut 22 bind med ca. 19.000 dokumenter. Diplomatarium Norvegicum er selve flaggskipet blant norske kildeutgaver, og det viktigste verket for alle som arbeider med middelaldermateriale.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Skara Medeltidsgille (Convivium Medievale Scarense) är en ideell förening med säte i Skara som på olika sätt försöker sprida förståelse och kännedom om medeltidens människor, deras levnadssätt, kultur och traditioner samt verka för att detta levandegörs exempelvis genom ett historiskt spel, studiecirklar, föredrag eller utflykter med anknytning till medeltiden.
2012-11-09Håkan Skogsjö
En digital faksimilutgåva av Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700) av Otto Kalkar, utgiven i fyra band i Köpenhamn 1881-1907.

Annonser