Länkar

Läroböcker/Metodlära

2017-09-26Håkan Skogsjö
Handgripliga tips och råd hur adopterade med svenska rötter gör för att ta reda på sina biologiska släktingar. Utlandsadopterade kan också söka efter sina papper i de svenska arkiven med hjälp av tipsen. Här finns också tips för fosterbarn.
2012-11-09Håkan Skogsjö
En tämligen utförlig handledning i hur man släktforskar i Finland.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Arkivarien Per Clemensson vid landsarkivet i Göteborg har skrivit några av de mest använda läroböckerna i släktforskning och angränsande ämnen.

Annonser