Länkar

Länklistor

2023-01-30
Välgjorda dekorativa släkttavlor
2023-01-30Håkan Skogsjö
Ska du ut i släktforskarvärlden via Internet - då börjar du här! Cyndi Howells i delstaten Washington på USAs västkust står bakom denna ambitiösa länklista. På engelska.
2023-01-30Håkan Skogsjö
En omfattande tysk länklista till släktforskarsajter.
2023-01-26Håkan Skogsjö
Över 50.000 länkar till släktforskarsajter i hela världen.
2012-11-09
Fakta och hjälpmedel för släktforskning och hembygdsforskning i den del av Västergötland som hörde till Göteborgs och Båhus län (Göteborgs och Bohus län). En sida för varje socken, härad, stad och fögderi: · Indelning (pastorat, tingslag och fögderier samt ändringar i församlingsindelningen). · Länkar till arkivförteckningar (kyrkoarkiv, domstolsarkiv, länsstyrelse, kronofogdar, häradsskrivare och länsmän). · Länkar till avskrifter. Andra länkar: · Regionala och lokala arkiv, bibliotek och museer. · Föreningar. Dessutom: · Göteborgs äldre församlingsindelning.