Länkar

Lexikon/ordlistor

2023-01-26Håkan Skogsjö
En digital faksimilutgåva av Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700) av Otto Kalkar, utgiven i fyra band i Köpenhamn 1881-1907.
2023-01-25Håkan Skogsjö
I inledningen sägs bland annat följande: Huvuddelen av informationen kommer från läsandet av äldre verk inom agrarhistoria, främst kulturgeografi, men även arbeten inom historia, arkeologi, ekonomisk historia och etnologi. En del beteckningar kan på grund av ursprungskällornas ålder förefalla lite ålderstigna. Detta gäller särskilt David Hannerbergs terminologi, som inte alltid är enkel att tränga in i. För begrepp som berör fornlämningar och kulturlämningar har Riksantikvarieämbetets olika publikationer använts. En del uppslagsord är korta och ges endast en schematisk beskrivning. Det gäller exempelvis de många måtten, som enklast återfinns mer utförligt beskrivna av Sam Owen Jansson i hans Måttsordbok, utgiven av Nordiska museet. Till några av uppslagsorden har litteraturreferenser getts. Det betyder inte att dessa böcker beskriver begreppen men de behandlar dem på ett eller annat sätt. En fullständig litteraturförteckning är naturligtvis inte möjlig. Några utländska begrepp och termer har tagits med men en utförligare information fås i några av de internationella lexika som finns. En annan bra källa är Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Svenska Akademins ordbok (SAOB) - ordböckernas ordbok.
2023-01-25Håkan Skogsjö
K.F. Söderwalls ordbok, utgiven 1894-1918, är ett nyttigt hjälpmedel för den som nått medeltiden i sin forskning.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Klassiska uppslagsverket Nordisk familjebok finns på Internet i både första upplagan (1876-1899) och andra upplagan (1904-26). Den sistnämnda är det största uppslagsverk som någonsin getts ut i Sverige, och det går på grund av pärmryggens dekoration för det mesta under smeknamnet Ugglan. Särskilt den andra upplagan är en ovärderlig källa för släktforskare, eftersom verket tar upp en mängd föråldrade termer och ord som inte behandlas i senare tiders uppslagsverk.