Länkar

Kulturmiljöer

2012-11-09Håkan Skogsjö
I Bebyggelseregistret, BBR, kan du söka information om vårt byggda kulturarv. Här finns uppgifter om all slags bebyggelse, allt från traditionella timmerhus till modern stadsbebyggelse. En stor del av byggnaderna visas med foton. De ca 12 000 byggnader som är skyddade som byggnadsminnen och kyrkor, finns presenterade.
2012-11-09Håkan Skogsjö
En presentation av arkivhandlingar och fotografier från Borgviks gamla järnbruk med anknytning till värmländsk järnbrukshistoria.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Kulturmiljöbild innehåller över 40.000 digitaliserade bilder på kulturmiljöer från hela landet, tagna från slutet av 1800-talet fram till idag. Här kan du söka efter intressanta och spännande byggnader, fornminnen, världsarv, städer, industriminnen och bilder på en mängd andra kulturmiljöer. Bilderna är från slutet av 1800-talet och framåt.
2012-11-09
Hallwylska palatset, hus nr 4 vid Hamngatan i Stockholm, uppfördes 1893-1898 som privatbostad åt greve Walther von Hallwyl och hans hustru Wilhelmina, f. Kempe. Byggnaden, som förklarades byggnadsminnesmärke 1949, anses vara Isak Gustaf Clasons mest betydande verk bland privatbostäder. Hallwylska palatset donerades 1920 till svenska staten, och sedan dess står tiden i palatset stilla.
2012-11-09
Här hittar du mer än 200 länkar till digitaliserat kulturarvsmaterial som foton, arkivhandlingar och kartor. Allt med koppling till Ångermanland och Medelpad.

Annonser