Länkar

Kulturmiljöer

2023-01-25Håkan Skogsjö
I Bebyggelseregistret, BBR, kan du söka information om vårt byggda kulturarv. Här finns uppgifter om all slags bebyggelse, allt från traditionella timmerhus till modern stadsbebyggelse. En stor del av byggnaderna visas med foton. De ca 12 000 byggnader som är skyddade som byggnadsminnen och kyrkor, finns presenterade.
2023-01-25
Hallwylska palatset, hus nr 4 vid Hamngatan i Stockholm, uppfördes 1893-1898 som privatbostad åt greve Walther von Hallwyl och hans hustru Wilhelmina, f. Kempe. Byggnaden, som förklarades byggnadsminnesmärke 1949, anses vara Isak Gustaf Clasons mest betydande verk bland privatbostäder. Hallwylska palatset donerades 1920 till svenska staten, och sedan dess står tiden i palatset stilla.