Länkar

Kartor

2023-01-30Håkan Skogsjö
Här kan du hitta orter (också väldigt små) på kartan över hela världen. Välj Maps och gå sedan vidare. Ta inte ordet city så allvarligt, det fältet använder du också om du vill hitta en socken (eller ibland till och med en by).
2023-01-26Håkan Skogsjö
Scannade kartor över USA som visas i skalor mellan 1:25000 och 1:200000. Enkel att använda: Sök efter en ort och zooma sedan in småstaden i Mellanvästern.
2023-01-25Håkan Skogsjö
När det gäller kartor över Sverige är det Lantmäteriet i Gävle som gäller. »Lantmäteriets uppgift är att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges fastigheter, mark och vatten. Vår styrka är geografisk information, fastighetsinformation, fastighetsbildning och geografisk informationsteknik. Inom dessa områden har vi ett nationellt ansvar och en dominerande roll.»
2023-01-25Håkan Skogsjö
Från sidan (januari 2009): Lantmäteriet tillkom 1628 - året då kartografen Anders Bure fick uppdraget att göra en systematisk uppmätning och kartering av landet och därmed våra allra första kartor. Kartorna, som visar utvecklingen i landskapet och samhället under de senaste århundraden, är upprättade i olika skalor och för olika ändamål, allt ifrån olika jordreformer till allmän kartläggning. Alla kartor med tillhörande skrivna handlingar, som lantmätarna upprättat sedan Lantmäteriets tillkomst, har blivit omsorgsfullt arkiverade och bevarade. Kartsamlingen är unik i världen och omfattar mer än en miljon historiska kartor. Omkring år 2000 påbörjades arbetet med att skanna de historiska kartorna, lagra dem i Arken - Lantmäteriets digitala arkiv och tillgängliggöra dem via Internet. Arbetet pågår och beräknas vara slutfört år 2009. Under tiden fylls Arken successivt på med fler kartor. Det finns olika möjligheter att ta del av vår kartskatt; den publika e-tjänsten Historiska Kartor, som vänder sig just till alla som är intresserade av historiska kartor samt ArkivSök och ArkenProxy, som båda är avtalstjänster och vänder sig till professionella användare.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Äldre kartor från hela världen i digital form, dock mest från Amerika.