Länkar

Geografi (utom kartor)

2012-11-09Håkan Skogsjö
Här kan du söka efter 60.000 svenska orter. Du får veta var orten ligger (visas på en Sverigekarta) och ibland också mer infomration om orten (gäller de större). Här finns också länkar till ortregister i USA, Kanada, Storbritannien, Australien och hela världen.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Den här databasen innehåller uppgifter om 29.000 danska ortnamn (sognar, härader, etc).
2012-11-09Håkan Skogsjö
Sammanställningen på hemsidan systematiserar uppgifter om indelning, förande och förvaring av kyrkoböcker m.m. från äldsta tid fram till 1989. Förteckningen bygger matriklar, landsarkivens historiska redogörelser, folkräkningsredogörelser och många andra källor. Uppgifterna har registrerats på data vid den demografiska databasen i Umeå. Huvudförteckningen innehåller 4 381 församlingsnamn och kompletteras av flera speciella förteckningar över särskilda slag av församlingar, förlossningsanstalter m.m.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Här ges information om Finlands församlingar, exempelvis grannförsamlingar, kyrkböcker och geografiskt läge (visas på karta).

Annonser