Länkar

Fotografier

2023-01-30Jan Jutefors
Den här listan innehåller några av de otaliga tidiga fotografer som verkade i ateljéer och gallerier i USA. Avsikten är att ge information om några av dessa tidiga fotokonstnärer, som kan hjälpa till att datera och ytterligare identifiera egna fotografiska bilder.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Gamla fotografier från Västernorrland. Här ingår bilder från länsmuseets arkiv samt från Ådalens släktforskarförening och föreningens Skönsbergs historia. För närvarande (våren 2006) innehåller databasen 55.738 bilder.