Länkar

Folkliv

2023-01-26
Svenskt visarkiv - centralinstitution för vis- och folkmusikforskning samt svensk jazzhistoria Norrtullsgatan 6, Box 16326, 103 26 Stockholm. Tel. 08-34 09 35, fax 08-31 47 56. Mail: info@visarkiv.se. Expeditionstid tisdag-fredag 10-15 (maj-aug 10-14.30) Vad har medeltida ballader med modern jazz att göra? Jo, båda finns på Svenskt visarkiv (SVA), som är centralinstitution för vis- och folkmusikforskningen i landet. I bokform ger man bland annat ut det stora verket Sveriges medeltida ballader, men till uppgifterna hör också att samla material om den svenska jazzens historia. Dagens folkmusik och jazz dokumenteras genom inspelningar som också ges ut på CD. I Svenskt visarkiv finns en viktig del av landets musikaliska minne.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om dialekter, ortnamn, folklig kultur och lokalhistoria. Arkivets ansvarsområde omfattar i första hand Västerbottens och Norrbottens län.
2023-01-25Håkan Skogsjö
DAGs huvudsakliga uppgift är att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, namn och folkminnen som t.ex. folkliga traditioner, visor, seder och bruk. Genom SOFI är DAG remissinstans i ärenden som gäller ortnamn i f.d. Göteborgs och Bohus län.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Statlig myndighet som ägnar sig åt dialekter, folkminnen, ortnamn och personnamn. I myndigheten ingår Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå samt Dialektavdelningen, Folkminnesavdelningen, Fonogramenheten och Namnavdelningen i Uppsala.