Länkar

Finninvandring/-kultur

2023-01-25Håkan Skogsjö
Startade 1986. Målsättningen är att samla information och material om finnskogsregionerna i Sverige och Norge. Här finns också litteratur att köpa om den skogsfinska kulturen i Sverige.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Finnsam har tillkommit utifrån det växande intresset för finnkulturen i de olika finnbosättningsområdena i Sverige och Norge efter den stora kolonisationen av svedjefinnar på 1500- och 1600-talen. Finnsam är ett tvärfackligt nätverk utan fackliga, ämnesmässiga eller geografiska begränsningar inom ramen för finnkultur.