Länkar

Finninvandring/-kultur

2012-11-09Håkan Skogsjö
Finnsam har tillkommit utifrån det växande intresset för finnkulturen i de olika finnbosättningsområdena i Sverige och Norge efter den stora kolonisationen av svedjefinnar på 1500- och 1600-talen. Finnsam är ett tvärfackligt nätverk utan fackliga, ämnesmässiga eller geografiska begränsningar inom ramen för finnkultur.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Startade 1986. Målsättningen är att samla information och material om finnskogsregionerna i Sverige och Norge. Här finns också litteratur att köpa om den skogsfinska kulturen i Sverige.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Fennia är ett forum för forskare med fokus på genealogi och närliggande vetenskaper, som tar sikte på att analysera och klarlägga den skogsfinska migrationen i Sverige och Norge under 1500-, 1600-, 1700- och 1800-talet. Här publiceras materialet för att det skall vara mer lättillgängligt och nå ut till en bredare publik. Sidan kan förhoppningsvis bidra till att stärka debatten kring skogsfinsk migration och genealogi i en vidare omfattning.

Annonser