Länkar

Diskussioner

2023-01-26Håkan Skogsjö
Diskussionsforum, typ Anbytarforum, om släktforskning i Österbotten, Finland.
2023-01-25Anders Ellerstrand
"Engelholmiana i Fokus" är en sajt med staden Ängelholm i centrum, men med utrymme för en hel del av det som angränsar. Exakt vad sajten kommer att handla om får vi bestämma tillsammans men så här tänker jag mig det: Historia - Jag är intresserad av Ängelholmsbygens historia. I begreppet "Ängelholmsbygden" lägger jag alla socknar inom nuvarande Ängelholms kommuns gränser. Det innebär Ausås, Barkåkra, Hjärnarp, Höja, Rebbelberga, Munka Ljungby, Starby, Strövelstorp, Tåssjö, Tåstarp och Össjö med sina byar. Skulle någon diskussion halka in på en angränsande socken är det helt i sin ordning! Personer - Jag är intresserad av människor som levt här, som varit med och påverkat stadens och dess omgivnings utveckling. I staden Ängelholm har min släkt bott i drygt 100 år, men räknar jag in byarna runtomkring har jag rötter här som sträcker sig åtminstone till 1600-talet. Platser - Jag är intresserad av platser. Det kan vara en skog eller en villa, en strand eller en skola. Hur såg här ut tidigare, vilka människor har verkat här, hur har utvecklingen sett ut? Alla som har någon anknytning till Ängelholmsbygden har också något att bidra med. Ett minne, en berättelse, en bild eller något annat. Tillsammans tror jag vi kan få det väldigt trevligt!
2023-01-25Anders Ellerstrand
Proveniens betyder härkomst eller ursprung, och tanken bakom Proveniens i Fokus är att samla människor med lite olika intresseområden men med ett gemensamt - intresset för det bakomliggande, historien - "härkomsten". Proveniens får här en vid betydelse. Det kan handla om ditt eget ursprung och då ägnar du dig kanske åt släktforskning. Det kan också handla om miljöer, byggnader eller föremål. Här diskuterar vi också hur vi arbetar med vårt intresseområde, som att skriva mikrohistoria, och olika sätt att presentera vårt arbete för andra.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Disussionsforum med inriktning på datorer och teknik: Frågor, svar och tips hur man bäst använder datorer i släktforskningen. Särskilt användare av Disgen kan här få mycket tips och idéer om hur man bäst använder programmet.
2012-11-09Håkan Skogsjö
En diskussionslista för alla som är intresserade av släktforskning i Skåne. Här kan du söka i alla äldre inlägg och anmäla dig till listan.