Länkar

CD-skivor

2023-01-25
ArkivDigital färgfotograferar originalmaterialet som finns bevarat vid Landsarkiven, från det att kyrkbokföringen startade på 1600-talet fram till sekretessgränsen och gör det tillgängligt på Internet via sin online-nättjänst ADOnLine2. Bilddatabasen innehåller idag (2011-05-02) över 27 miljoner bildsidor och 0,5 miljoner bilder läggs till varje månad. På de två sista i raden av arkiv där ArkivDigital arbetar, Jämtland och Gotland, är produktionen i full gång och materialet (till 1895) beräknas bli tillgänglig under sommaren 2011. Förutom kyrkböckerna har ArkivDigital mycket annat material, t.ex. bouppteckningar från flera stora län. Allt material indexeras med så kallad NAD-kod (Nationella ArkivDatabasen) ned till sidnivå. Till varje bild i bilddatabasen finns en unik kod kallad AID. AID kan användas att dokumentera en sidas förekomst i Arkiv Digitals databas och är samtidigt en hjälp att hitta tillbaka till en specifik bild. Allt material som finns i bilddatabasen kan också levereras på CD/DVD-skivor.