Länkar

Biografi

2023-01-26Håkan Skogsjö
Om skalden, hans miljö, familj och verk.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Personhistoriska samfundet är Sveriges första förening för släktforskare, bildat 1876. Med tiden har intresset dock alltmer förskjutits från genealogin mot biografin. Personhistorisk tidskrift ges sedan 1898 ut av Personhistoriska samfundet. Här har under årens lopp publicerats mängder med värdefulla artiklar för släktforskare. De äldre årgångarna finns numera publicerade på Internet av Projekt Runeberg (klicka på länken).
2012-11-09Håkan Skogsjö
Projekt Runeberg har lagt upp boken Svenskt biografiskt handlexikon av Herman Hofberg från 1906 på Internet. Originalet var i två band om 1.400 sidor. Men tänk på att uppgifterna i verket inte sällan är föråldrade och ibland felaktiga. En betydligt bättre källa är Svenskt biografiskt lexikon, som finns utgivet på CD.