Länkar

Bibliotek/Bibliografier

2012-11-09Håkan Skogsjö
Här hittar du Almedalsbiblioteket, stads- och högskolebibliotek på Gotland. Du kan söka efter böcker om Gotland i bibliotekskatalogen och i Gotländska bibliografier. Här finns också datakataloger över specialsamlingarna Visby Läroverkssamling och Militärhistorisk samling. Ett omfattande länkregister leder vidare till Länsmuseum, Landsarkiv och ett stort antal kvalitetsgranskade gotländska informationskällor.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Sök bland tre miljoner svenska böcker och få reda på vilka forskningsbibliotek som har böckerna i sina samlingar. Ett ovärderligt hjälpmedel!
2012-11-09Håkan Skogsjö
Bibliografi över litteratur om släktforskning inkl. tidskrifterna, upprättad av P-O Bergman. Rekommenderas!
2012-11-09Håkan Skogsjö
Lista över släktutredningar, publicerade i en rad olika verk (Svenska släktkalendern, finländska Släktbok med flera), också upprättad av P-O Bergman.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Lista över antavlor, publicerade i en rad olika verk.
2012-11-09Håkan Skogsjö
En förteckning.

Annonser