Länkar

Bergsbruk

2012-11-09Håkan Skogsjö
Här är det möjligt att söka på personer som fanns vid Garpenbergs bruk mellan 1848 och 1874. Projektet har drivits av Arkion i samarbete med Hedemora kommun, Arbetsförmedlingen i Hedemora, Garpenbergs utvecklings AB m fl har drivit, som ett Mål 3 projekt. Under projekttiden datoriserades uppgifter ur Garpenbergs bruks avräkningsböcker avseende 1800-talets senare hälft. Avräkningsböckerna är en utomordentligt viktig källa för att kunna beskriva de ekonomiska förhållandena vid ett bruk. I synnerhet för de anställda bruksfolket. Databasen är nu tillgänglig vid inloggning.
2012-11-09Håkan Skogsjö
På hemsidan kan man läsa: »I Gästrikland finns järnbruk, stålverk, smedjor, gruvor, bergsmansgårdar och förhistoriska fyndplatser från 2000 års oavbruten järnhantering. Det mesta är bevarat. Det mesta är öppet för besök och utflykter. På den här sidan kan du läsa om det enda som inte finns kvar: Människorna. De som gjorde Järnriket möjligt.»
2012-11-09Håkan Skogsjö
Genom samverkan mellan i första hand ämnet historia vid Linköpings universitet, Kulturarvsdatabas Östergötland, Åtvidabergs kommun och Arbetsförmedlingen i Åtvidaberg bildades hösten 1998 Åtvidabergsprojektet, ett kulturarvsprojekt kring bruks- och industrisamhället Åtvidaberg. Från och med 1 januari 2002 upphör projektformen och ingår nu som ordinarie verksamhet hos kultur- och fritidsnämnden - med det nya namnet Brukskultur Åtvidaberg. Brukskultur Åtvidaberg har två huvudinriktningar: dels att bygga upp en kunskapsbas som illustrerar den svenska bruks- och industriortens historia genom exempel från åtvidabergsområdet, dels att i museal form skildra helheten i ett svenskt brukssystem.
2012-11-09Håkan Skogsjö
En presentation av arkivhandlingar och fotografier från Borgviks gamla järnbruk med anknytning till värmländsk järnbrukshistoria.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Hemsida för smedsläkten Hellsing.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Museet förmedlar bergshanteringens historia och samspelet mellan människan och de resurser som kulturen och naturen ger.

Annonser