Länkar

Bergsbruk

2023-01-26Håkan Skogsjö
Museet förmedlar bergshanteringens historia och samspelet mellan människan och de resurser som kulturen och naturen ger.
2023-01-25Håkan Skogsjö
På hemsidan kan man läsa: »I Gästrikland finns järnbruk, stålverk, smedjor, gruvor, bergsmansgårdar och förhistoriska fyndplatser från 2000 års oavbruten järnhantering. Det mesta är bevarat. Det mesta är öppet för besök och utflykter. På den här sidan kan du läsa om det enda som inte finns kvar: Människorna. De som gjorde Järnriket möjligt.»
2023-01-25Håkan Skogsjö
Genom samverkan mellan i första hand ämnet historia vid Linköpings universitet, Kulturarvsdatabas Östergötland, Åtvidabergs kommun och Arbetsförmedlingen i Åtvidaberg bildades hösten 1998 Åtvidabergsprojektet, ett kulturarvsprojekt kring bruks- och industrisamhället Åtvidaberg. Från och med 1 januari 2002 upphör projektformen och ingår nu som ordinarie verksamhet hos kultur- och fritidsnämnden - med det nya namnet Brukskultur Åtvidaberg. Brukskultur Åtvidaberg har två huvudinriktningar: dels att bygga upp en kunskapsbas som illustrerar den svenska bruks- och industriortens historia genom exempel från åtvidabergsområdet, dels att i museal form skildra helheten i ett svenskt brukssystem.
2012-11-09
En sida med mycken information kring bergsbruket i Filipstads bergslag i östra Värmland. Tanken är att sidan ska fungera som ett underhållande elektroniskt uppslagverk över järnhanteringen i Filipstads Bergslag. Ingen har nämligen publicerat en samlad och lättillgänglig dokumentation i ämnet tidigare. Den information som ges riktar sig till en bred målgrupp och förhoppningsvis blir såväl turister som faktasugna entusiaster tillfredsställda. (citat från sidan). Det finns bilder och text kring många hyttor, bruk, gruvor och en mängd annan matnyttig information.