Länkar

Barnhusbarn/Adoption

2017-09-26Håkan Skogsjö
Handgripliga tips och råd hur adopterade med svenska rötter gör för att ta reda på sina biologiska släktingar. Utlandsadopterade kan också söka efter sina papper i de svenska arkiven med hjälp av tipsen. Här finns också tips för fosterbarn.
2017-09-26Håkan Skogsjö
En förteckning över alla barnhem som har funnits i Stockholm (och det är ganska många) med uppgift om bland annat för vilka år arkiv finns bevarat.

Annonser