Länkar

Arkeologi

2023-01-25Håkan Skogsjö
Populärvetenskaplig tidskrift om arkeologi.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Denna sajt har underrubriken »Historiska museet med Sveriges viktigaste samlingar från forntid och medeltid».
2023-01-25Håkan Skogsjö
Riksantikvarieämbetet är en central förvaltningsmyndighet för kulturmiljövården i Sverige. Den finns i centrala Stockholm och har regionkontor som arbetar med arkeologiska undersökningar. Tillsammans med länsstyrelserna och länsmuseerna har Riksantikvarieämbetet ansvar för att kulturarvet bevaras och brukas. Vår huvuduppgift i denna samverkan är att svara för den samlade ledningen inom verksamhetsgrenarna: myndighetsarbete, kunskapsuppbyggnad, vård och publikarbete.
2023-01-25Håkan Skogsjö
En redogörelse för Riksantikvarieämbetets omfattande arkeologiska verksamhet. Här ingår bland annat Birka och Eketorp.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Grundläggande om marinarkeologi och en mängd länkar i ämnet.