Länkar

Adel

2023-01-25Håkan Skogsjö
Adelns högborg i Sverige.
2023-01-25Håkan Skogsjö
Här marknadsförs en CD-skiva med den introducerade adelns vapensköldar och medeltidsvapen (från Folkungarna till Vasa).
2017-09-26
Digitalisering gjord av Münchener Digitalizerungs Zentrum på uppdrag av Baayerisch Staatsbibliothek av diplomatariebrev från Ordensstaten i Baltikum som är mycket viktiga för förståelsen av jordäganderättsfrågor, Baltikums och adelsätternas historia. Genom sökfunktion kan du lätt hitta allt som finns om en viss släkt här! Alternativ länk. direkt till dokumentet som är en enda söksida trots att det på sajten ovan; vid en hastig blick ser ut att vara två olika sidor. Det är dock samma adress på båda. : http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10782200.html
2012-11-09Håkan Skogsjö
Om adel, riddar- och förtjänstordnar i Sverige samt svenska medaljer. Listor över ordenssällskap, sällskapsordnar och studentordnar i Sverige.