Pär Westberg

Per-westberg@hotmail.se
0708107966
Adress Hasselbackevägen 89 444 44 Stenungsund Sverige

Verksamhetsområde
  • Jönköpings län

Föreläser i ämnen
Lokalhistoria, Skattelängder, Släktforskning allmänt, Kartor, Livsöden och personhistoria

Presentation

Jag är släktforskare sedan 1976. Jag forskar socknarna Rogberga, Ödestugu, Öggestorp och Barnarp främst. Dessutom renskriver jag födde-, vigde och dödeböckerna samt Husförhörslängderna  och med mitt dataprogram (Min Släkt) bygger jag upp alla boende i Rogberga i detta program och kopplar alla personerna till en familj och släkt.