hakan-2020-b

Håkan Henriksson

hakan@viker.net
0730784117, 019-777 1952 (arb)

Adress Lavendelvägen 123, 702 18 Örebro Sverige

Verksamhetsområde
  • Digitala föreläsningar
  • Hela Sverige

Föreläser i ämnen
Kvinnohistoria, Lokalhistoria, Arkiv och bibliotek, Skattelängder, Farsoter och sjukdomar

Presentation

Arkivarie och historiker verksam sedan många år på ArkivCentrum Örebro län.

Föreläsningar

Ryssar, sachsare, danskar och kosacker – Karl XII:s krigsfångar i Sverige. När kosackerna kom till Sverige. »Läcka kommer på farkosten« – när Riksarkivet höll på att gå under i Hjälmaren. Bland gruvpigor och gruvdrängar. Svenskt gruvarbete under 1700- och 1800-talen. Vem var bergsmannen? Vad finns om bergshanteringens historia i våra arkiv? Koleran 1834. Hindersmässan och Örebro – en motvillig gemensam historia under 700 år. Anders Lindstedt – Den bortglömde arkitekten. Ekströms – inte bara blåbärssoppa och marsán. Skostaden Örebro. Vad finns i företags- och föreningsarkiven för släktforskaren? Skattelängder som källa för släktforskare. Ukraina och Sverige – mer gemensamt än gult och blått. Tusen år av gemensam historia.