martin-sunnqvist-2019-2

Martin Sunnqvist

sunnqvist@yahoo.com
martin.sunnqvist.legal
Adress Örja Byväg 11 A 261 51 Landskrona

Verksamhetsområde
  • Digitala föreläsningar
  • Skånes län
  • Malmö

Föreläser i ämnen
Juridiska arkiv, Adel, borgare och bönder

Presentation

Jag är docent i rättshistoria och forskar och undervisar i rättshistoria på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Jag är också ordförande i Societas Heraldica Scandinavica (den nordiska heraldiska föreningen). I min släktforskning har jag (föga förvånande) särskilt uppmärksammat rättshistoriska och heraldiska aspekter och problem. Att veta något om hur rättsordningen såg ut kan vara viktigt för att förstå vilka brott och straff som var aktuella, hur jordägandet såg ut, vilken domstol som hanterade mål från en viss grupp i samhället, m.m. Heraldiken kan vara en hjälp vid en del släktforskningsproblem. Med kunskap om heraldiken kan man också hitta symboler som ens förfäder använde. Det gäller inte bara adeln - många av dem som skrev brev under 1600- och 1700-talen hade heraldiska eller andra symboler i sina sigill.

Föreläsningar

Rättshistoria T.ex.: - domstolssystemets utveckling i Sverige, - brott och straff i historien, - den rättsliga regleringen av kungahuset. Heraldik T.ex. - heraldikens grunder, - hur man antar ett heraldiskt vapen, - hur heraldiken kan användas i släktforskningen, - utvecklingen av adelns rangkronor, - en översikt över de historiska hjälpvetenskaperna.