annakarinw

Anna-Karin Westerlund

anna-karin.westerlund@moderat.se
070-7154661
Adress Kåbovägen 5 752 36 Uppsala Sverige

Verksamhetsområde
  • Hela Sverige

Föreläser i ämnen
Lokalhistoria, Juridiska arkiv, Släktforskning allmänt, Farsoter och sjukdomar, Kvinnohistoria, Arkiv och bibliotek

Presentation

Jag har arbetat på Landsarkivet i Uppsala i 35 år som arkivarie och 1:e arkivarie och har varit ute mycket och föreläst inom vårt distrikt som är Uppsala, Södermanland, Dalarna, Västmanland och Örebro län. Medicinhistoria har alltid tillhört mina davoritämnen liksom forskning om oäkta barns fader.    

Föreläsningar

Vad finns på Landsarkiven förutom Kyrkoarkiv Fader okänd "Kärlekens marknad"-Prostitutionen i Uppsala i slutet av 1800-talet, "Psykiatrins historia- med exempel från Ulleråkers sjukhus"m.m.. Kan göra en specialvisning för den som önskar

Referenser

Linda Oja arkivarie på Landsarkivet i Uppsala. Karin Borgqvist Ljung arkivarie på Riksarkivet i Marieberg.