anders_blidberg

Anders Blidberg

anders@simontorpkonsult.se
0733-583138
www.simontorpkonsult.se
Adress Simontorp 1166 280 64 Glimåkra Sverige

Verksamhetsområde
  • Digitala föreläsningar
  • Hallands län
  • Skånes län
  • Blekinge län
  • Kronobergs län
  • Jönköpings län

Föreläser i ämnen
Emigration/immigration, Lokalhistoria, Yrken (smeder, soldater..), Adel, borgare och bönder

Presentation

Anders Blidberg är i grunden utbildad lärare och bor med fru och två barn på en skogsgård i nordöstra Skåne. Hans historieintresse har alltid gått hand i hand med en stor berättarlust. Det går att förstå varför saker händer och hur saker hänger ihop om det läggs i händerna på en god berättare. Uppväxten på en gammal familjegård har gett ett massivt intresse för kulturlandskapsvård och tillsammans med Regionmuseet i Kristianstad har Anders sedan 1996 hållit kurser inom detta område. År 2009 debuterade Anders som författare. Det kom att bli en biografi över en av nordisk historias märkligaste människor, Mickel Göing, som från att ha varit vanlig svensk soldat gjorde en lysande karriär och slutade som Skånes rikaste godsägare. Men på vägen begick han både bigami och landsförräderi, blev hatad av Gustav Vasa men väl omhändertagen av Danmarks kung Fredrik II. Inom läraryrket har Anders undervisat på såväl grundskola och gymnasieskola, men ägnar sig nu åt utbildning inom Komvux. Mötet med elever med erfarenheter från hela världen utmynnade 2010 i projektet Grön Integration där invandrare fick möjlighet att lära känna den svenska landsbygden. Debutboken följdes 2013 upp med den mycket uppskattade boken ”Kampen om riket”. Målet var att försöka förstå varför Skåne blev danskt under tidig medeltid. Boken har fått goda vitsord från både fackhistoriker och en nyfiken allmänhet. Anders berättarglädje smittar av sig och gör föreläsningarna både lärorika och underhållande. Genom ett genomtänkt urval av bilder illustreras skeenden på ett begripligt sätt. Det tvärvetenskapliga arbetssättet innebär även att berättelserna på ett naturligt sätt integrerar allt från genusfrågor till konsthistoria och arkitektur.

Föreläsningar

Kampen om riket - Historien om hur Skåne blev en del av den danska stormakten runt år 1100 Återvändarna – Hur Sverige påverkades av hemvändande emigranter Stengärdsgårdar i kulturlandskapet Mickel Gyding – Snapphanerörelsens början under 1500-talet Snapphanarnas Göinge

Referenser

Christer Frostensson Kyrkoherde i Vinslövs församling Bygatan 9 288 33 Vinslöv Tel: 044-85 852 Tel mobil: 0708-65 88 68 Epost: christer.frostensson@svenskakyrkan.se Anders Fredriksson Chef, Sveriges Byggindustrier BI Kristianstad Björkhemsvägen 15 C 291 54 Kristianstad Tel: 044-18 32 50 Tel direkt: 044-183255 Epost: anders.fredriksson@bygg.org Lotta Pettersson Vikarierande kulturutvecklare, Osby kommun 283 80 Osby Tel direkt: 0479-52 83 12. Tel mobil: 0709-31 83 12 epost: lotta.pettersson@osby.se Alternativ mobil: 070-5291869, Alternativ epost: lottapettersson79@hotmail.com) Åsa Jakobsson Biolog, Regionmuseet/Landsantikvarien i Skåne Box 134 291 22 Kristianstad Tel: 044-13 61 56 Tel mobil: 0733-13 61 56 Epost: asa.jakobsson@regionmuseet.se Anders Björk VD ESAB Perstorp AB, Perstorps Rotaryklubb Fasanv 31 284 37 Perstorp Tel mobil: 070-2701630 Epost: bjoerkarna@gmail.com Daniel Johannesson Förvaltningsjuridiska enheten, Länsstyrelsen i Skåne län Östra Boulevarden 62 A 291 86 Kristianstad Tel: 010-224 00 00 Tel direkt: 010-224 14 01 Epost: daniel.johannesson@lansstyrelsen.se Timo Kantomäki DJ, eventarrangör Ordförande Programkommittén Hässleholm Rotary 2011-2013. Björksäter Event Åkaregatan 27 28133 Hässleholm Tel mobil: 0709949549 Epost: timo@timo.nu