Jan-Henrik Marinder


070-6657542
Adress Broddvägen 66 13673 Vendelsö Sverige

Verksamhetsområde
  • Stockholms län

Föreläser i ämnen
Kyrkobokföring

Presentation

Min specialitet är Begravningslagen och frågor som rör begravningsverksamheten

Föreläsningar

BegravningslagenI begravningslagen regleras förhållandet mellan upplåtaren av gravplatsen och gravrättsinnehavaren vad gäller skötsel, gravanordning och registrering