Anders Thornström


0763-141687
Adress Posthusgatan 10b 761 30 Norrtälje Sverige

Verksamhetsområde
  • Hela Sverige

Föreläser i ämnen
Släktforskning allmänt

Presentation

Har arbetat som arkivarie i Stockholms stadsarkiv, Huddinge kommun, Statistiska centralbyrån, Krigsarkivet/Riksarkivet. Föreläst hos universitet, släktforskarföreningar, bibliotek och organisationer i nästan 30 år i hur man släkt- och hembygdsforskar på nätet.

Föreläsningar

Sök dina rötter på nätet Soldatforska på krigsarkivet Var finns material om enstaka händelser, t ex olyckor, flyghaverier, naturkatastrofer Var finns mina förfäders militära tjänstgöringskort? Finns det listor på lumparkompisar? Vilka källmaterial är digitaliserade? Hur anv änder jag libris och bibliografier? Vad finns i Stockholms stadsarkiv? Riksarkivet/krigsarkivet? All riktig forskning börjar med kunskap om arkivens och bibliotekens olika källor. Här finns hos släktforskare i allmänhet ett ”uppdämmt kompetensutecklingsbehov”.Därför går jag alltid igenom grundligt KB databaser bl a Libris och Sondera. Genom att noga gå igenom vad som redan är skrivet om ett ämne, person eller ort undviker man hjuluppfinningar. NAD, riksarkivets generella sökmedel till väldigt många arkiv, är innehållsrik men kräver professionell arkiverfarenhet för att förstå. Jag förklarar och går igenom innehållet i de väldigt olika databaserna på Svars hemsida. Jag visar hur det grundläggande sökmedlet till arkiven, arkivförteckningen, ser ut. Går igenom proveniensprincipen. Behovet av källkritik är stort. Vem har gjort ett register, varifrån och varför. Kartor och fotografier går jag också igenom. Som du ser är jag allätare om arkivens innehåll. Efter 40 års arkiv- och bibliotekstjänst med tusentals besvarade brev så är min fatabur omfattande. Djupgående arkiv- och källkunskaper är en bristvara inte bara hos de flesta sk akademiska forskare utan också hos släkt- och hembygdsforskare. Jag föreläser inför fullsatt sal sedan många år på Historiska museet och onsdag den 3/9 är det dags igen. Du och förbundet är välkomna dit.

Referenser

Historiska museet, Karina Hedman