Avrättad

En databas med uppgifter om avrättningar i Norden. År 1921 avskaffades dödsstraffet i Sverige i fredstid. Men fram till början av 1800-talet hade döden varit en relativt vanlig bestraffning för grövre brott. 1734 års lag stadgade dödsstraff för inte mindre än 68 olika gärningar. Åtskilliga tusen personer har under århundradena avrättats i Sverige, flertalet genom halshuggning. I den här databasen samlar vi – Rötters användare – uppgifter om dokumenterade avrättningar (alltså inte dödsdomar). Läs mer om databasen Avrättades bakgrund.


Registrera avrättad

Sida 42 av 42 Resultat 1026 - 1032 av 1032

 Id  Landskap  Datum  brott  Plats för avrättning  Hemort
7 Blekinge 1778-06-17 Okänt Mjällby Se post
6 Blekinge 1807-05-20 Mord Karlskrona amiralitetsförsamling Karlskrona amiralitetsförsamling Se post
5 Blekinge 1814-01-25 Mord Karlskrona amiralitetsförsamling Karlskrona amiralitetsförsamling Se post
4 Blekinge 1817-02-26 Mord Karlskrona amiralitetsförsamling Karlskrona amiralitetsförsamling Se post
3 Blekinge 1831-11-09 Okänt Karlskrona amiralitetsförsamling Se post
2 Uppland 1724 Tidelag Vendel Tensta Se post
1 Stockholm 1749-05-10 Stöld Stockholm Värmdö Se post

Sida 42 av 42 Resultat 1026 - 1032 av 1032

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.